Dobrý večer!
štvrtok 20. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Jeromučeník Teodot Ankyrský (303)
ZAJTRA sviatok má Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

sviatok má Svätý jeromučeník Metod (321), patarský biskup
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Julián Tarzský (305). Nájdenie moščí prepodobného Maxima Gréka (1996)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Sedem efezských mládencov (4. august, 22. október)


Siedmi efezskí mládenci Maximilián, Jamvlich, Martinián, Ján, Dionís, Konštantín a Anton žili v III. storočí. Svätý Maximilián bol synom guvernéra Efezu a ostatní šiesti mladí muži boli synovia ďalších významných efezských občanov. Mládenci boli od detstva priateľmi a spoločne sa dali aj na vojenskú službu.

Keď cisár Décius (249-251) prišiel do Efezu, rozkázal všetkým občanom, aby obetovali pohanským bohom a tí, ktorí tak neurobia, bude čakať utrpenie a trest smrti. Tak prišiel rad aj na siedmych mládencov. Keď predstúpili pred cisára a vyznali svoju vieru v Christa, cisár prikázal zbaviť ich vojenských odznakov a privilégií. Zároveň však dúfal, že si to predsa len rozmyslia, a tak ich pustil na slobodu a na čas odišiel z mesta. Mládenci radšej ušli a ukryli sa v neďalekej hore, kde čas trávili v modlitbách, pripravujúc sa na mučenie. Najmladší z nich, Jamvlich, oblečený do šiat žobráka, chodil do mesta a kupoval chlieb. Raz, keď svätý Jamvlich kupoval jedlo, počul, že sa imperátor vrátil do mesta. Ten nenechal na seba dlho čakať a doznajúc sa, kde sa ukrývajú mládenci, prikázal zamurovať vchod do jaskyne, aby zomreli od smädu a hladu. Dvaja z prítomných svedkov boli tajní kresťania, a tak chceli zachovať pamiatku svätcov. Vložili teda medzi kamene uzavretú nádobu, do ktorej umiestnili dva cínové taniere s napísanými menami siedmych mučeníkov a okolnosti ich utrpenia a smrti.Mládenci však, Božím pričinením, zaspali zvláštnym spánkom, ktorý trval približne dve storočia. Časy prenasledovania kresťanov sa už skončili, kresťanstvo bolo slobodné a rástlo, cisárom bol Theodóz Mladší (408-450). V tieto dni však cirkev trápili heretici, ktorí odmietali prijať vzkriesenie mŕtvych pri druhom príchode Christa. Hovorili: „Ako môže byť vzkriesenie mŕtvych, keď už nebude duše a telo bude dávno rozložené?“

Vlastník pozemku, na ktorom sa nachádzala jaskyňa, kde boli zamurovaní mládenci, začal robiť určité opravy a robotníci porušili vchod do jaskyne. Hospodin oživil mládencov a oni nevediac, že prešlo už mnoho desaťročí a cirkev je slobodná, opäť poslali najmladšieho z nich kúpiť chlieb a chystali sa prijať mučenícky veniec. Jamvlich nemohol uveriť, keď videl nad bránou Efezu visieť kríž a ľudí úplne slobodne a nahlas vyslovovať meno Isusa Christa. Začal pochybovať, že prišiel do svojho mesta. Keď kúpil chlieb, platil predajcovi mincou s vyobrazením Décia. Ten ho však udal a svätý mučeník bol zadržaný a obvinený, že ukrýva poklad v podobe starých mincí. Následne ho priviedli ku správcovi mesta, u ktorého sa práve nachádzal aj efezský biskup. Ten rýchlo pochopil, že Boh riadil osud tohto a aj ostatných zbožných mužov a sám sa spolu s ľuďmi pobral ku jaskyni. Tam vybral zamurovanú nádobu a prečítal mená siedmych mučeníkov a opis ich trestu nariadený cisárom Déciom. Keď ho uvideli mladí muži, zaradovali sa a on si uvedomil, že Boh skrze ich prebudenie z neprimerane dlhého spánku poodhalil tajomstvo vzkriesenia mŕtvych. Čoskoro aj sám cisár prišiel do Efezu a hovoril s mladými mužmi. Onedlho nato mládenci pokojne odovzdali svoje duše Bohu. Cisár chcel každého osobitne položiť do drahej rakvy, ale oni sa mu zjavili v sne a odkázali, že si prajú, aby ich telá ostali ležať na holej zemi v onej jaskyni.

Úcta k svätým mládencom bola rozšírená aj na Západe a pozmenenú zmienku o nich nájdeme dokonca aj v Koráne (18. súra).


Zdroj: days.ru
Upravil: RRIPUntitled Document