Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Sväté Meteory. Skalný mníšsky štát


Tento mníšsky štát je po svätej hore Athos najvýznamnejším a najväčším pravoslávnym mníšskym centrom v Grécku. V severozápadnej časti thesalickej oblasti od najstarších čias stoja ticho a nehybne, hrdinsky a majestátne skalné vrchy Sväté Meteory medzi pohoriami Pindus a Andichansion v údolí rieky Piňos. Prekrásnu prírodu ochraňujú mestečká Kalambaka a Kastrakiu.

Kamenný les a skaly vytvorené Bohom tvoria jeden z najobdivuhodnejších a najmohutnejších geologických fenoménov našej planéty. Teória, ktorá prevláda, hovorí, že vytvorenie skál má svoj pôvod v jednom kužeľovom masíve, ktorý vznikol v delte a ktorý je utvorený z ílu a kameňov rieky a toto všetko bolo usadené v staršom Thesalickom jazere. Po geologickom oddelení pohorí skál Olympu Aosas voda jazera vytiekla do Egejského mora cez údolie. Vtedy tento horský masív pod vplyvom zemetrasení, zvetrávania a dažďov sa rozdelil na pahorky a skalné útesy vysoké až 400 metrov.

Na nedotknuteľných vrchoch holých a krásnych skál, ktoré sú Božím výtvorom, trúfalý a smelý askéta objavil cestu, ktorá vedie do nebeských domov a ukončil tam svoje duchovné napredovanie (zbožštenie) a preto aj skaly, ktoré sa nachádzajú medzi nebom a zemou ponúkajú asketický rebrík duchovného vystupovania a kvôli tomu dal sv. Atanasij Meteoritský takéto pomenovanie týmto skalám. On bol zakladateľom monastiera Veľký Meteor v 14. storočí. Sväté Meteory sa stali odvtedy svedectvom Christa, živým pokračovaním jednej, svätej, všeobecnej a apoštolskej Christovej Cirkvi.

Mníšsky život v pravoslávnej Cirkvi je Božie dielo a predpokladá zvláštne povolanie a dar od Svätého Ducha. Cieľ mníšstva je posvätenie a zbožštenie cez poslušnosť, askézu a modlitby. Mnísi sa namáhajú deň a noc pôstom, bdením, prácou, modliac sa nie iba pre svoje spasenie, ale aj za celé stvorenie. Tieto modlitby sú dlhé a silné.

Prvé stopy histórie Svätých Meteor nachádzame v legendách už od 11. storočia. Prví askéti sa usadili vo výčnelkoch skál. Koncom 11. a začiatkom 12. storočia tvorili slabú mníšsku komunitu skítov Lupianis alebo Stahon a bohoslužobným centrom bol chrám Presvätej Bohorodičky.

V priebehu 14. storočia sv. Atanáz Meteoritský vytvoril prvé organizované mníšske spoločenstvo na najvyššej skale kamenného lesa Veľký Platilifo alebo Veľký Meteor a takýmto spôsobom určoval poriadok a prítomnosť monastierského štátu skál Sväté Meteory. Odvtedy 24 monastierov a ešte mnoho predchádzajúcich skítov, kélií, modlitební, pustých miest, jaskýň, stĺpov a iných sú rozsiate po všetkých skalách Meteorov. Tam kvitnú na slávu Pána Isusa Christa, ktoré vznikajú alebo sa obnovujú hlavne od 16. storočia, odkedy dochádza k veľkému rozkvetu mníšskeho štátu, ktorý existuje viac ako 600 rokov.


Z 24 monastierov, ktoré sa tam dnes nachádzajú, sú niektoré v ruinách (napr. Svätý Duch, Svätý Dimitrij, Svätý Nikolaj Bandova, Svätý Antonij, Svätý monastier Panotrátor, Vládkyňa, Svätý Georgij Manvilas, Pappandi a iné). V dobrej sitácii a prístupné sú tieto: Veľký Meteor (Premenenie Spasiteľa Christa), Varlaam (Všetkých svätých), Svätá Trojica, Svätý Štefan, Rousanu (Svätá Barbara) a Svätý Nikoalaj Anapa.

Sväté Meteory sú celkove svätou zemou a svätým miestom vytvorené Bohom a ochraňované Bohom, pretože každá skala je posvätená, každá jaskyňa a medzery medzi skalami, každý ich kameň, po ktorých množstvo svätých askétom a mučeníkom mníšskeho skalného štátu pas šesťsto rokov chodilo, dotýkalo sa a modlilo vo všetkých miestach a zákutiach týchto skál.

Pokračujúc v pravoslávnej askéze a mníšskej prítomnosti v Svätých Meteorách, ktoré ponúkli plejádu svätých, cnostných v pravoslávnej Cirkvi, súčasne sväté bratstvá s láskou v Christu a s dobou a slušnou spoluprácou ponúkajú bohaté a rozmanité duchovné, misionárske, reformné, sociálne a národné ciele a tak sú prameňmi duchovných potrieb celého ľudstva.

Sväté Meteory sú pre kresťanské, historické, architektonické, ikonopisecké (celkove pre výtvarné umenie) a geologické svedectvo uznané za chránenú pamiatku celého ľudstva v rámci organizácie UNESCO a iných medzinárodných organizácii. Miesto Svätých Meteorov od októbra 1995 podľa zákona (č. 2531/11. 10. 95), ktorý bol výsledkom rozhodnutia Posvätnej synody Gréckej cirkvi z roku 1990, bolo vyhlásené za posvätné miesto, nemeniteľné a nedotknuteľné. Každý návštevník musí rešpektovať posvätnosť Svätometeroritského územia a správať sa v ňom so skromnosťou a dôstojnosťou.
Kliknite pre ďalšie foto...


Upravil: Redakčná rada internetového portálu (RRIP)Untitled Document