Dobré ráno!
nedeľa 14. apríla 2024
Konečne je už nedeľa!!

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Naša prepodobná matka Mária Egyptská
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Títus Divotvorca

sviatok má Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež
ZAJTRA sviatok má Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

O lenivosti v modlitbeIstého starca, jeromonacha (kňaz, ktorý je zároveň mníchom) pôsobiaceho v jednom monastieri Boh obdaril prozorlivosťou (dar vidieť mnohé skryté, duchovné veci).

Jedného dňa išiel do chrámu, aby slúžil svätú Liturgiu. Cesta viedla popri jednej keliji (cely), v ktorej žil brat. I uvidel okolo jeho kéliji veľké množstvo démonov, ktorí mali ženskú podobu a iní démoni mali zase pohoršujúcu podobu. Hovorili o ničomnostiach, rehotali sa radosťou a jasali. Protojerej – starec zhlboka vzdychol a povedal si: „tento brat zlenivel a preto zlí duchovia ho obklopili a stál sa pre nich hračkou.“

Po ukončení liturgie vracal sa naspäť tou cestou a zastavil sa u tohto brata a povedal mu: „Brat môj! Smútok mi dušu naplnil, ale verím môjmu Bohu, že mňa oslobodí od tohto zármutku, keď sa ty za mňa pomodlíš.“ Tieto slova brata dojali a povedal starcovi: „Otče! Nie som hodný toho, aby som sa ja za teba modlil.“ Ale starec úpenlivo prosil brata a povedal, že neodíde od neho dokedy mu nesľúbi, že prosbu starca splní. Tak postupoval starec preto, aby primúl brata k tomu, aby začal žiť modlitebným životom. Prvú noc brat vstal, aby sa za starca pomodlil. Keď brat dokončil modlitbu so vzrušením si povedal: „Ó, zatratená duša, za starca si sa pomodlila a za seba prečo sa nepomodlíš k Bohu?“ A okamžite sa pomodlil aj za seba jednu modlitbu. Celý týždeň sa modlil jednu modlitbu za starca a jednu za seba.

Keď v nedeľu protojerej – starec opäť išiel slúžiť do chrámu, opäť uvidel démonov stáť okolo kéliji brata, ale už smutných. Starec pochopil, že démoni zosmutneli preto, lebo sa brat pomodlil. I vošiel opäť k nemu a povedal mu: „Brat môj, pridaj ešte jednu modlitbu k tej prvej a pomodli sa za mňa každú noc dve modlitby.“ V noci sa brat pomodlil za starca dve modlitby a potom si povedal: „Ó zatratené duša, pridaj aj sebe ešte jednu modlitbu.“ Takto sa modlil každú noc opäť celý týždeň. Keď opäť starec prišiel, uvidel démonov už malomyseľnými a tichými.

Vzdal starec Bohu vďaky a zašiel k bratovi a povedal mu: „Pridaj za mňa ešte aj tretiu modlitbu a pousiluj sa aj za seba pomodliť sa.“ A opäť celý týždeň už po šesť modlitieb sa modlieval. Opäť starec zašiel k bratovi a videl démonov ako sa na starca hnevajú za to, že zachránil brata a starec vzdal za to Bohu vďaky. Potom povedal bratovi: „Nebuď lenivý, ale neprestajne sa modli.“ Milosť Božia totiž obklopila brata za jeho modlitebnú námahu a démoni museli od neho zmiznúť.

zdroj: Redakčná rada internetového portálu (RRIP)
05. januára 2008Untitled Document