Dobrý večer!
utorok 6. decembra 2022

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Naši otcovia svätý Amfilochios (394), ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup
ZAJTRA sviatok má Svätá veľkomučenica Katarína (305-313). A svätý veľkomučeník Merkúr (1238)

sviatok má Svt. Nikolaj (Mikuláš), archiep. Myr Likyjských, divotvorca; svt. Maxim Kyjevský
ZAJTRA sviatok má Svt. Ambrož, ep. milánský; prep. Antonij Sijský; prep. Nil Stolbenský

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

O lenivosti v modlitbeIstého starca, jeromonacha (kňaz, ktorý je zároveň mníchom) pôsobiaceho v jednom monastieri Boh obdaril prozorlivosťou (dar vidieť mnohé skryté, duchovné veci).

Jedného dňa išiel do chrámu, aby slúžil svätú Liturgiu. Cesta viedla popri jednej keliji (cely), v ktorej žil brat. I uvidel okolo jeho kéliji veľké množstvo démonov, ktorí mali ženskú podobu a iní démoni mali zase pohoršujúcu podobu. Hovorili o ničomnostiach, rehotali sa radosťou a jasali. Protojerej – starec zhlboka vzdychol a povedal si: „tento brat zlenivel a preto zlí duchovia ho obklopili a stál sa pre nich hračkou.“

Po ukončení liturgie vracal sa naspäť tou cestou a zastavil sa u tohto brata a povedal mu: „Brat môj! Smútok mi dušu naplnil, ale verím môjmu Bohu, že mňa oslobodí od tohto zármutku, keď sa ty za mňa pomodlíš.“ Tieto slova brata dojali a povedal starcovi: „Otče! Nie som hodný toho, aby som sa ja za teba modlil.“ Ale starec úpenlivo prosil brata a povedal, že neodíde od neho dokedy mu nesľúbi, že prosbu starca splní. Tak postupoval starec preto, aby primúl brata k tomu, aby začal žiť modlitebným životom. Prvú noc brat vstal, aby sa za starca pomodlil. Keď brat dokončil modlitbu so vzrušením si povedal: „Ó, zatratená duša, za starca si sa pomodlila a za seba prečo sa nepomodlíš k Bohu?“ A okamžite sa pomodlil aj za seba jednu modlitbu. Celý týždeň sa modlil jednu modlitbu za starca a jednu za seba.

Keď v nedeľu protojerej – starec opäť išiel slúžiť do chrámu, opäť uvidel démonov stáť okolo kéliji brata, ale už smutných. Starec pochopil, že démoni zosmutneli preto, lebo sa brat pomodlil. I vošiel opäť k nemu a povedal mu: „Brat môj, pridaj ešte jednu modlitbu k tej prvej a pomodli sa za mňa každú noc dve modlitby.“ V noci sa brat pomodlil za starca dve modlitby a potom si povedal: „Ó zatratené duša, pridaj aj sebe ešte jednu modlitbu.“ Takto sa modlil každú noc opäť celý týždeň. Keď opäť starec prišiel, uvidel démonov už malomyseľnými a tichými.

Vzdal starec Bohu vďaky a zašiel k bratovi a povedal mu: „Pridaj za mňa ešte aj tretiu modlitbu a pousiluj sa aj za seba pomodliť sa.“ A opäť celý týždeň už po šesť modlitieb sa modlieval. Opäť starec zašiel k bratovi a videl démonov ako sa na starca hnevajú za to, že zachránil brata a starec vzdal za to Bohu vďaky. Potom povedal bratovi: „Nebuď lenivý, ale neprestajne sa modli.“ Milosť Božia totiž obklopila brata za jeho modlitebnú námahu a démoni museli od neho zmiznúť.

zdroj: Redakčná rada internetového portálu (RRIP)
05. januára 2008Untitled Document