Pekné dopoludnie!
nedeľa 1. októbra 2023
Konečne je už nedeľa!!

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš prepodobný otec Euménios Divotvorca, gortynský biskup (7. stor.)
ZAJTRA sviatok má Svätí mučeníci Trofim, Savvátios a Dorymedont (276)

sviatok má Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec (556)
ZAJTRA sviatok má Svätý jeromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína (304)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Nedbanlivosť o duchovný život


Jeden igumen mal desať mníchov. Z týchto desiatich mníchov jeden bol veľmi ľahostajný, nestaral sa vôbec o spásu svojej duše. Jedol kedy chcel, pil bez zdržanlivosti a naviac ešte boj aj tárajom.

Starec ho často poučoval, prosil a dohováral mu: „Brat, staraj sa o spásu svojej duše, lebo zomrieš. Ak budeš týmto ľahostajným životom žiť, vedz, že sa dostaneš do večného mučenia.“ Ale brat nepočúval rady svojho starca, jeho slova nebral na vedomie. Uprostred takéhoto života bol uchvátený smrťou.

Igumenovi bolo veľmi ľúto a žialil za ním, lebo vedel, akým lenivým a ľahostajným životom žil. V tejto ľútosti prebýval a rozmýšľal, aký len osud postihol môjho brata v záhrobnom svete. I začal sa modlievať Bohu a hovoril: „Hospodine, Isuse Christe, Bože náš, odkryj mi osud o duši môjho brata.“ Takto sa dlho modlieval. Raz stal na modlitbe a dostal sa do vytrženia, v ktorom vidí ohromnú ohnivú rieku a v nej veľké množstvo ľudí, v ktorej horeli títo nešťastníci a vydávali žalostné stony. Uprostred týchto nešťastníkov vidí stáť po krk v ohni svojho brata. Nato povedal igumen svojmu učeníkovi: „Ó, brat i syn môj, či som ťa neprosil a či som ťa nepoúčal, aby si sa staral o spásu svojej duše a to preto aby si nebol uvrhnutý do mučenia?“ Brat odpovedal: „Vznášam chválu Bohu za to, že pre tvoje modlitby aspoň hlave je mi dožičená nejaká útecha.“

Preto aj my, nebuďme nedbalými v duchovnom živote, snažme sa, zápasme, lebo kto veľa dostal, od toho sa veľa bude aj žiadať, všetci máme nejaké svoje talanty, ktoré by sme mali správne zhodnotiť. Všetci raz predstúpime pred tvár spravodlivého Hospodina.

V tom nám Boh pomáhaj, v Trojici Jediný, na prihovorí Bohorodičky a všetkých svätých. Amiň.


Upravil: Redakčná rada internetového portálu (RRIP)Untitled Document