Dobré ráno!
piatok 24. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Založenie Konštantínopola. Svätý hieromučeník Mókios. Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
ZAJTRA sviatok má Naši otcovia Epifanios, cyperský biskup, a Germanos, konštantínopolský patriarcha

sviatok má Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu (596). Prepodobný Nikita Stĺpnik (1186), perejaslavský divotvorca
ZAJTRA sviatok má Tretie nájdenie hlavy slávneho Hospodinovho predchodcu a krstiteľa Jána (850)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Kázeň na PaschuDnešný deň je dňom osobitnej radosti; nemáme radostnejší a veselší sviatok od tohto. A s akými želaniami ho všetci očakávajú, s akým príjemným nepokojom sa naňho všetci pripravujú, s akým uspokojením sa jeden s druhým pozdravuje, keď sviatok nastane. Pri slovách „Christos voskrese!“ aj my sami akoby sme vstávali z mŕtvych, duša sa ním oživuje, srdce radostne podskočí. Áno, tento sviatok je ustanovený aj preto, aby sme sa radovali a veselili.

A vari sa majú dnes radovať aj nepokajaní hriešnici? A z čoho sa majú radovať? Christos voskres, ale v duši nepokajaného človeka On nevoskres, Christos zničil kráľovstvo tmy, ale nepokajaný je stále v nevôli u diabla, Christos rozbil pekelné sily, ale nepokajaný človek aj tak neutečie pred pálivým ohňom, Christos zvíťazil nad smrťou, ale nepokajaného aj tak večná smrť neminie, Christos k nám priblížil anjelov, ale od nepokajaného aj tak utekajú ako od smrdiacej mŕtvoly.

Ach, biedny a nepokajaný človeče! Všetci dnes majú sviatok, len ty nie. Všetci sa dnes veselia a sviatkujú, ľudia s anjelmi oslavujú spoločne, len ty sa nemáš s kým radovať a tešiť. Aj keby si sa ako vyobliekal a okrášľoval svoje telo, je vidno, že dnes v tebe niet radosti, lebo tvoja duša nie je oblečená. Je zamazaná hriechmi, nie je umytá slzami skrúšenosti, nie je očistená kúpeľom pokánia. Akýkoľvek bohatý stôl by si si pripravil, aj tak budeš hladný, lebo tvoja duša je teraz hladná. Nenakŕmil si ju ani slovom Božím, ani Telom a Krvou Christovou. Kamkoľvek by si išiel, nikde nenájdeš radosť, lebo tu stretneš chudobného, ktorého si odmietol, tam uvidíš vdovu, ktorú si prehľadol, na každom kroku stretneš alebo toho, koho si urazil, alebo oklamal, alebo podviedol, alebo poohováral, alebo...

A prečo si v taký deň robím starosť o dušu hriešnika? Ach, je to chudák a bez toho nemá nikdy pokoj. Nie, upokoj sa hriešnik! Ty si biedny dobrými skutkami, ale Boh je bohatý štedrosťou. Upokoj sa! Dvere pokánia ešte pre teba nie sú zatvorené a cez tieto dvere vojdeš do plnej radosti dnešného dňa. Plač a vzdychaj k Bohu z hĺbky svojej duše nad svojimi hriechmi. Iní plačú od radosti a ty sa budeš radovať zo svojich sĺz. Je veselé prelievať slzy pokánia; sladké je plakať nad hriechmi. Plač a vzdychaj kvôli sviatku a aj v tebe bude naozajstný sviatok Voskresenia: voskresne v tebe Christos, oslobodíš sa z diablovho otroctva, nezomrieš večnou smrťou, budú sa nad tebou radovať Boží anjeli v nebi. Áno, Boží anjeli v nebi sa budú radovať, keď uvidia tvoje slzy pokánia, keď začujú tvoje vzdychy nad hriechmi.

Preto nikto z nás nesmie teraz zúfať; dvere veselosti sú otvorené všetkým – vchádzajte bez váhania; rieky radosti tečú pre všetkých – pokojne si ich čerpajte.

Oživme sa ozajstným sviatkom, obímte jeden druhého, tým, ktorí nás nenávidia odpusťme všetko kvôli Voskreseniu a budeme ústami aj srdcom spievať: „Christós voskrése iz mértvych, smértiju smérť poporáv, i súščim vo hrobích živót darováv.“ Amiň.

Upravil: RRIP podľa prot. R. Putatin, Istina 4/2003Untitled Document