Pekné dopoludnie!
piatok 24. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Založenie Konštantínopola. Svätý hieromučeník Mókios. Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
ZAJTRA sviatok má Naši otcovia Epifanios, cyperský biskup, a Germanos, konštantínopolský patriarcha

sviatok má Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu (596). Prepodobný Nikita Stĺpnik (1186), perejaslavský divotvorca
ZAJTRA sviatok má Tretie nájdenie hlavy slávneho Hospodinovho predchodcu a krstiteľa Jána (850)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Prečo pôst?


Cirkev, ako nevesta Christova, ustanovila pôst ako prostriedok k našej spáse, ako prostriedok nášho duchovného rastu a zdokonaľovania sa a ako prostriedok, prostredníctvom ktorého sa cez zdržanlivosť od rôznych druhov jedla a zábav očisťujeme od vášní.

Ako už bolo vyššie spomenuté, počas pôstu sa máme zdržiavať od niektorých druhov jedla, zábav, obmedziť pozeranie televízora, počúvanie svetskej hudby, atď. No pôst nie je len o dodržiavaní týchto zásad (hoci ich treba dodržiavať, ale to ešte netvorí pravý zmysel pôstu). Cez obdobie pôstu sa má človek opäť vrátiť k Bohu.

Človek si má uvedomiť, že sa svojimi hriechmi vzdialil od Boha, odišiel od Neho. Nachádza sa v akejsi ďalekej krajine (tak isto ako aj márnotratný syn). Ďaleká krajina – je to jedinečná definícia postavenia človeka, ktorý svojimi hriechmi od Boha odišiel. Význam pôstu spočíva v pokání – odvrátení sa od hriechu a od zmeny spôsobu myslenia. To znamená, aby si človek uvedomil, že čo všetko svojimi hriechmi stratil - spoločenstvo s Bohom, raj. Je to teda taký stav mysle, keď si uvedomím, že sa nachádzam ďaleko od môjho pravého domova a skutočného života, že niečo drahocenné, čisté a krásne je zborené v samotnej štruktúre môjho bytia a moja existencia na Zemi je iba vyhnanstvom.

Takisto aj bohoslužobné texty a bohoslužby samotné (ktoré sú v pôste skutočne výnimočné a nádherné) nám veľmi dobre objasňujú význam pôstu a uvádzajú nás do tej tajomnej a jedinečnej atmosféry pôstneho obdobia. Pokáním a vylepšením nášho postoja k blížnym teda musíme eliminovať pasivitu nášho bytia, zanechať hriech a hlavne prosiť Boha o obnovenie našej padlej prirodzenosti, aby sme mohli byť v spoločenstve s Ním (ktoré dosiahneme cez sväté tajiny, najmä cez Eucharistiu).

Človek, ktorý sa dokonale cíti doma v tomto svete a jeho hriešnom živote, ktorého nikdy nezastihla túžba po inej realite, ten nechápe, čo je to pokánie a aký význam má pôst.

Upravil: Redakčná rada internetového portálu (RRIP)Untitled Document