Pekné dopoludnie!
nedeľa 1. októbra 2023
Konečne je už nedeľa!!

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš prepodobný otec Euménios Divotvorca, gortynský biskup (7. stor.)
ZAJTRA sviatok má Svätí mučeníci Trofim, Savvátios a Dorymedont (276)

sviatok má Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec (556)
ZAJTRA sviatok má Svätý jeromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína (304)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Niekoľko rád v duchovnom napredovaníMy, všetci kresťania, by sme sa mali snažiť o svoje duchovné napredovanie, čiže postupné odstraňovanie hriechov a chýb a súčasné snaženie sa vo vykonávaní viac dobra, lásky.

Arcibiskup Pavel, dnes už zosnulý hlavný predstaviteľ fínskej pravoslávnej cirkvi, odporúča niekoľko rád v našom duchovnom snažení:

  - Keď sa modlíš, stretávaš sa osobne so svätým Bohom
  - Úprimne sa snaž, aby tvoje svedomie bolo čisté vo vzťahu k Bohu, k tvojim blížnym a k svetu
  - Neboj sa obracať k Bohu prostredníctvom modlitby, hoci by si sa považoval za hocijako hriešneho; všetky naše hriechy sú akoby kvapkou v mori Božej lásky!
  - Začínaj každý deň tvoju modlitbu s pokorou, akoby si sa ju modlil po prvýkrát
  - Nalaďuj dušu k pociťovaniu Božej prítomnosti a keď sa modlíš, neponáhľaj sa, ale venuj pozornosť každému slovu, v opačnom prípade sa modlíš akoby do vetra. Keď badáš, že sa ti myšlienky rozptyľujú, navracaj ich bez znepokojenia k slovám modlitby.
  - Opakuj Isusovu modlitbu: „Hospodi, Isuse Christe, Syne Božij, pomiluj mja hrišnaho!“ (Hospodine, Isuse Christe, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym!), alebo v skrátenej forme: „Hospodi, Isuse Christe, pomiluj mňa!“
  - Keď si sám, vyslovuj modlitbu nahlas alebo pre seba
  - V dobe modlitby nevytváraj si žiadny obraz Boha, neba a ani niečo iného. Predstavivosť je podľa slov svätých otcov hrubou duševnou silou, ktorá sa nemá používať v modlitbe.
  - Nevenuj pozornosť nečistým myšlienkach alebo predstavám haniacim svätosť v čase modlitby: nie sú tvoje vlastné, ale pochádzajú od zlého ducha a zmiznú, keď im nebudeš venovať pozornosť.
  - Nehľadaj polohu svojho srdca zvláštnymi metódami, toto sa hodí iba tým, ktorí žijú osamote a v mlčanlivosti. Sústreď sa na slová modlitby a srdce bude v svojom čase prijímať účasť na modlitbe.
  - Modlitba vyžaduje úsilie do konca života. Je to práve ten boj, na ktorý poukazuje Christos, keď hovorí, že „Kráľovstvo nebeské trpí násilie a tí, ktorí činia násilie, uchvacujú ho“ (Mt 11, 12).
  - Jediný pocit o ktorý sa treba snažiť v dobe modlitby, je pocit pokánia a svojej nehodnosti, ostatné pocity sú darmi milosti Božej, ktoré Boh posiela nám podľa miery našej pokory.
  - Nepovažuj za svoju zásluhu plody modlitby ako napr. sústredenie, duševné prežívanie, slzy. Často Boh podľa svojej milosti nám dáva na začiatku ochutnať sladkosť modlitby, ale potom nás necháva konať iba vlastnými silami, aby vyskúšal našu vernosť a ukázal nám, že nie sme ničím bez Jeho omilosťujúcej pomoci.
  - Isusovu modlitbu sa tiež môžeš modliť v chráme v dobe bohoslužby. Vtedy všetko, čo počuješ a vidíš, je akoby olejom pre oheň tvojej vnútornej modlitby. V dobe Eucharistie je však lepšie sa sústrediť na slová spoločnej modlitby. Podľa svätých Otcov najlepším stretnutím s Christom je sväté prijímanie, potom nasleduje Isusova modlitba.
  - Čítaj každý deň Bibliu a diela svätých Otcov o modlitbe. Toto čítanie je zvlášť dôležité v našej dobe, keď nie sú k dispozícii príklady a duchovní učitelia.
  - Zachovávaj vhodné modlitebné pravidlo, pridržiavaj sa ho ako blízkeho priateľa, ale nedaj mu urobiť z teba svojho sluhu.

zdroj: arcibiskup Pavel: Ako veríme. Prešov, 1992
Upravila Redakčná rada internetového portálu BratstvaUntitled Document