Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

48. poučenie prepodobného Feodora Studitu
Na piatok prvého týždňa Vekľého pôstu
O tom, aby sme svoj večný príbytok skrášľovali božskými cnosťami.


Otcovia, bratia! Keď chce nejaký človek postaviť veľký a prekrásny dom, tak vôbec nemá pokoj, ani dňom, ani nocou. Namáha sa, stará sa a trápi sa zaobstarávaním potrebných vecí, pokiaľ sa budovanie domu neukončí. V tejto činnosti je tak starostlivý a usilovný, že dňom i nocou sa jeho myseľ nezaoberá ničím iným, iba tým, aby strecha bola krásna a vyzerala dobre. Tiež, aby dolná časť domu, ako aj ďalšie časti, skrášlil a upravil tak, aby každý, kto ho zbadá, zatúžil by v ňom bývať. Ak by tohto človeka chcel niekto v danej činnosti prerušiť, bolo by to veľmi zložité a brané ako veľká urážka.
Čo tým chcem vašej láske povedať, čestní bratia? To, že každý z nás stavia a buduje dom pre svoju dušu. Nie materiálny a taký, čo sa rozpadne, pozostávajúc z kameňa a dreva, ale nebeský príbytok, ktorý sa nerozpadne, je večný a ktorý sa buduje prostredníctvom cností a darov Svätého Ducha. Tak, povedzte mi: Budeme nedbanlivejší a lenivejší, ako stavitelia dočasných domov? Neutrpeli by sme tak veľké straty? Tým viac, že dočasný, rozpadávajúci sa dom je navštevovaný a obývaný telesnými ľuďmi. Po čase, keď sa vystrieda mnoho majiteľov domu, tento sám chátra, je spustošený a nakoniec spadne. Avšak náš duchovný dom, ktorý je budovaný z cností, prijíma do seba Svätého Ducha. Tak hovorí aj apoštol Pavol: „Vy ste chrámom Boha živého a Duch Boží žije vo vás.“ (1 Kor 3, 16) Keď príde čas nášho odchodu z tohto sveta, On nás nasleduje na nebesia, kde budeme večne.

Počiatok budovania cnosti je Božia bázeň. Aj Božské Písmo hovorí: „Počiatok múdrosti (poznania) je Božia bázeň.“ (Ž 110, 10) A potom štyri veľké cnosti, t. j. múdrosť, odvaha, čistota, pravda a s nimi ďalšie. Jedna spolu s druhou, budované zväzkom lásky, rastú vo svätý Hospodinov chrám. Aj my, bratia, budujme tento príbytok, skrášľujúc ho cnosťami, aby sme sa stali hodnými mať v sebe Ducha Svätého a takto rozveseliť svätých anjelov a ľuďom cez cnostný život priniesť úžitok. Keďže je zdržanlivosť jednou z veľkých cností, ktorou tieto dni činíme askézu, tak vzdajme Bohu slávu za to, že nás spôsobil dokonať jeden svätý týždeň. Naše tváre sa zmenili, vybledli, ale žiaria blahodaťou zdržanlivosti. Od zvýšenej žlči v dôsledku pôstu, pociťujeme horko v našich ústach. Naše duše sa však osladili nádejou a blahodaťou spásy. Lebo tieto dve časti, t. j. duša a telo, podľa (svojej) povahy bojujú jedna s druhou. Keď sa jedna posilní, druhá slabne. Tak, radujme sa, bratia, že sme tú lepšiu časť, t. j. dušu, urobili silnejšou.
Možno niekto povie, že takto to je každým dňom, ale raz sa môže narušiť (naše) prebývanie v zdržanlivosti. Nie, tohto sa netreba báť. Ak by to tak bolo, tak Christos by nám v modlitbe „Otče náš“, neradil prosiť potrebnú stravu na každý deň. Ani prorokovi Eliášovi by havran nenosil jedlo každý deň a tiež ani božskému Pavlovi z Tebaidy. Anton Veľký by nepovažoval za lepšie trošku zjesť každý deň, ako prebývať v pôste tri, štyri alebo sedem dní. Myslím, že príčina tohto je nasledovná: naše telo sa od dennej námahy vyčerpáva a slabne. Boh, Ktorý nás stvoril, usporiadal aj naše telo tak, aby sa posilňovalo každodennou potravou. Mohli by sme tak vyplňovať Božie prikázania a nebol by človek, tak zoslabnutý, ako tí, čo sa aj dva, tri dni postia. Takíto ľudia často nemôžu ani na kolenách kľačať, nemôžu sa ani cvičiť v čítaní a spievaní žalmov tak, ako sa to má. Nemôžu správne vykonávať ďalšie služby, nehovoriac o povrchnosti. Aj tak, každodenné prijímanie potravy, je podľa nášho poriadku. To nie je dielo nedokonalých (nezdržanlivých), ale aj dokonalých (zdržanlivých). Napokon, všetko u nás je dobre a bohumilo ustanovené božskými otcami. Keby nám Hospodin daroval ešte viac duševnej a telesnej sily, aby sme (Mu) slúžili (ako) pravému a živému Bohu. A očakávali posledný deň zúčtovania, v ktorý by sme so všetkými svätými zažiarili ako slnko, dostanúc do dedičstva Nebeské kráľovstvo, pri našom Pánovi Isusovi Christovi, Ktorému patrí sláva a moc, spolu s Otcom a Svätým Duchom, teraz, vždy až na večné veky. Amiň.

Zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/48.html

Preklad: Redakčná rada internetového portálu (RRIP)Untitled Document