Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

50. poučenie prepodobného Feodora Studitu
Na stredu druhého týždňa veľkého pôstu
O chránení duše pred smrteľnými vášňami


Otcovia, bratia! Máme za sebou prvý týždeň pôstu a vidíme zmenu oproti tomu, ako to bolo predtým: naše tváre sú vysilené, stali sa bledými a zožltli. Avšak, keď náš vonkajší človek hynie a zmenšuje sa, ako hovorí Apoštol, tak vnútorný, t. j. duša, rastie a obnovuje sa z dňa na deň (2 Kor 4, 16). Lebo ako od blahobytu telo tučnie a zväčšuje sa, tak duša sa zdržanlivosťou stáva svetlejšou a udatnejšou. Takto sme v sebe vybudovali duševnú krásu a nádheru. Tú krásu, ktorú si želal prorok Dávid a prosil Boha, aby mu daroval blahodať, hovoriac: „Svojou vôľou, Hospodine, podaj silu mojej dobrote“ (Ž 29, 8). Cez túto nádheru zdržanlivosti sa naše duše zasnubujú Ženíchovi Christovi, ako o tom hovorí blažený Pavol: „Zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás ako čistú pannu predstavil Christovi. Ale bojím sa, aby sa vaše myšlienky neodvrátili od úprimnosti a čistoty pred Christom tak, ako had zviedol Evu svojim chytráctvom“ (2 Kor 11, 2 -3). Vidíte tú veľkosť daru? Stali sme sa hodnými mať ženícha Christa. Vidíte, ako aj veľký apoštol Pavel sa o nás bojí, aby nás nepriateľ neoklamal a nezvrhol nás z tej veľkej dôstojnosti, ktorú sme dostali. Naša duša je podobná niektorej mladej deve, ktorá je zasnúbená, skrýva sa a chráni od očí mládencov, aby ju nevideli. Pozorne sa chráni, aby si svoje panenstvo zachovala čistým a nepoškvrneným, pokiaľ nepríde čas manželstva. Tak aj duša je povinná si zachovať čistou až do času smrti. A vtedy, po východe z tela, akoby z nejakého kráľovského paláca, ak je čestná a žiari panenstvom, ktoré si zachovala v tomto svete, tak sa zaradujú anjeli, vidiac jej krásu a nádheru. A keď je nečestná a očiernená hriechmi, tak sa potešia démoni za to, že pohŕdala Christom. To sú veci, o ktorých je strašné hovoriť a počúvať.
Preto naše telo podrobujeme tomu, aby znášalo ťažkosti. Preto vedieme strohý život, aby sme pokorili telesné vášne a neviazanosť. A aby v nás vládol duševný rozum a nie zlá telesná vôľa. No nie len toľko, ale stále si želáme takto sa chrániť a byť zdržanliví. Veď čo iné je mníšsky život, ak nie krotenie vášní, bdelosť v myšlienkach a stály boj s neviditeľnými démonmi? Aj keď sa to pre telo zdá byť ťažké a namáhavé, pre dušu to prináša úžitok. Táto námaha je dočasná, odplata však večná. Preto aj Apoštol hovorí: „Toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, pretože nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, neviditeľné však večné“ (2 Kor 4, 17-18). Kvôli večným blahám, ktoré si želajú aj samotní anjeli a kvôli nášmu Hospodinovi Isusovi Christovi, ktorému sú zasnúbené naše duše, vás, bratia, s láskou veľmi prosím, aby sme naše duše chránili čisté od zlých skutkov a od nečistých myšlienok. Lebo, podľa Pánových slov, tieto myšlienky, poškvrňujú (Mt 15, 18) našu dušu. Vôbec neprijímajme hriešne myšlienky, pretože od takýchto myšlienok sa v nás rozpáli vášeň, podobná veľkému plameňu, ktorý spaľuje naše duše a robí ich nečestnými a čiernymi. Preto nakoľko môžeme, tak utekajme od vášní, odrážajúc útok nepriateľa. S veľkou dôslednosťou sa chráňme od zlých myšlienok, aby sa naše duše osvietili dobrými skutkami. V prebiehajúcom pôste veďme neustály duchovný zápas, aby sme sa pri odlúčení duše od tela, ukázali pripravení a čistí. Aby sme sa stali hodnými tej nebeskej radosti a potešenia z večných bláh pri Isusovi Christovi, našom Pánovi, Ktorému patrí sláva a moc spolu s Otcom a svätým Duchom, teraz, vždy, až na veky vekov. Amiň.

Zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/50.html

Preklad: Redakčná rada internetového portálu (RRIP)Untitled Document