Pekné dopoludnie!
piatok 24. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Založenie Konštantínopola. Svätý hieromučeník Mókios. Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
ZAJTRA sviatok má Naši otcovia Epifanios, cyperský biskup, a Germanos, konštantínopolský patriarcha

sviatok má Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu (596). Prepodobný Nikita Stĺpnik (1186), perejaslavský divotvorca
ZAJTRA sviatok má Tretie nájdenie hlavy slávneho Hospodinovho predchodcu a krstiteľa Jána (850)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------

PÝTATE SA ...otázka

O jóge - 13/02/2016
Aký je názor Pravoslávnej cirkvi na učenie Eckharta Tollea - 09/12/2014
Či je možné dať pokrstiť dieťatko, ak rodičia mali iba civilný sobáš - 01/04/2014
Čo robiť, keď máme pocit, že nás Boh nepočúva - 31/03/2014
Prečo by mala žena nosiť v chráme dlhú sukňu - 30/03/2014
Čo je to duch, keď sa povie, že človek je telo, duša a duch - 10/02/2014
Prečo je Starý Zákon plný násilia, krutosti a zabíjania - 09/02/2014
Výzdoba na sviatok Roždestva - 15/11/2013
Modlitby pre Prijímaním - 05/11/2013
Na akej strane sa maju zapaľovať sviečky za živých a zosnulých - 17/09/2013
Či môžeme blahoželať na meniny podľa svetského kalendára - 14/09/2013
Názor Cirkvi na plávanie žien a s tým spojené obliekanie plaviek - 11/09/2013
Je správne dať deťom na hranie ikonky? - 11/09/2013
Ako zistím, kedy je myšlienka od Boha a kedy od diabla? - 09/09/2013
Aký je postoj Pravoslávnej cirkvi k hypnóze? - 09/09/2013
Jak mame odpovidati, keď nám dakto praje Veselé Vianoce - 12/08/2013
Vzájomný vzťah medzi Pravoslávnou cirkvou a starokatolíkmi - 12/08/2013
Ako je to s umelým oplodnením - 10/06/2013
Či sa môže rozvedený človek ešte raz sobášiť a v akom chráme - 15/05/2013
Aký je názor Pravoslávnej cirkvi na marihuanu - 12/02/2013
Aká má byť morálka manželského spolužitia - 11/01/2013
Čo so začipovaným psom - 10/01/2013
V akých situáciách a akým spôsobom môže krstiť laik - 03/01/2013
O sebakritike a sebareflexii Cirkvi - 12/12/2012
Čo je cieľom vsenočného bdenia a aký má význam - 10/12/2012
Či sa má pravoslávny veriaci zúčastňovať bohoslužieb u inovercov - 22/11/2012
Ako je to s modlitbou za inovercov - 22/11/2012
Aký postoj má Pravoslávna cirkev k tetovaniu - 17/11/2012
Prečo v PC nemôžu ženy vykonávať kňazský stav - 13/11/2012
Ako si vyberať povolanie - 09/11/2012
Aký je postoj Pravoslávnej cirkvi k spontánnym potratom - 08/11/2012
Ako sa má pravoslávny veriaci stavať k sviatku alebo oslave Halloweena - 30/10/2012
Ako sa správne báť Boha - 18/10/2012
Aký má mať postoj pravoslávny veriaci ku gospelovej hudbe - 15/10/2012
Koľko má Pravoslávna cirkev sv. Tajín a aké sú to - 10/10/2012
Či sa môžem niekedy a niekde zúčastniť pravoslávnych bohoslužieb - 07/10/2012
Kde je hranica medzi rešpektovaním slobodnej vôle, neodporovaním zlu a podporovaním hriechu - 01/10/2012
Či sa môže sobášiť rozvedený a či môžu zostať nejednotní vo viere - 01/10/2012
O červenej šnúrke, odrábaní a pod. - 25/09/2012
Čo všetko je Boží úmysel - 18/09/2012
Či má kňaz nosiť pri každej príležitosti podriasnik, resp. riasu - 04/09/2012
Aký názor má pravoslávna Cirkev na vojnu a účasť pravoslávnych veriacich v nej - 30/08/2012
Čo by mal spraviť človek inej viery ak chce vstúpiť do manželstva s pravoslávnou a ako prijíma takéto manželstvo Boh - 18/08/2012
Ako to bude s psychicky chorými ľuďmi - 13/07/2012
Čo presne znamená smirenomudrije - 26/07/2012
O čipoch pod kožu - 07/07/2012
Kde je nejaký monastier, kde sa môže ísť bývať po skončení základnej školy - 05/07/2012
Či je správne vzdať sa pravoslávia kvôli milovanému človeku - 02/06/2012
Je pravoslávny veriaci povinný každú nedeľu sa zúčastňovať na Bohoslužbe - 30/05/2012
Či sa ukláňať bratom po prijatí Eucharistie - 20/05/2012
Či môžu ísť deti na katolícku olievačku a štedrovečernú večeru - 21/04/2012
Či môžme podarovať nepravoslávnemu človeku svätú ikonu - 07/04/2012
Ako sa stavia Pravoslávna cirkev a svätí otcovia k očkovaniu - 29/03/2012
Či môže byť pravoslávny kňaz poľovníkom - 28/03/2012
Aký slovenský preklad Svätého Písma odporúčate - 23/02/2012
Aký má byť postoj pravoslávneho kresťana k sviatku Valentína - 21/01/2012
Či môže Tajinu manželstva prijať rozvedený ktorý sa sobášil u uniatov - 31/01/2012
Či je odstránenie kožných derivátov hriech - 31/01/2011
Či satan pozná naše myšlienky - 26/01/2012
Aký je postoj Pravoslávnej cirkvi k rozvodom - 26/01/2012
Či je v Bratislave ikonopisecký krúžok - 19/01/2011
Či je potrebné na spovedi presne nazvať hriech - 27/12/2011
Či sa môžem dať pokrstiť a čo k tomu potrebujem - 23/12/2011
Či je správne, aby pravoslávny veriaci šiel za krstného otca do gréckokatolíckeho chrámu - 20/12/2011
Ako rozumieť podobenstvu o nespravodlivom správcovi - 20/12/2011
Ako by mal pravoslávny kresťan správne reagovať na herézy a heretikov - 20/12/2011
Prečo sú niektorí kňazi proti slovenskému jazyku v bohoslužbách - 08/12/2011
Ako vníma Pravoslávna cirkev rímskokatolícke učenie o očistci - 06/12/2011
Ako sa pozerá Pravoslávna cirkev na otázku očistca - 06/12/2011
Ako postiť v odbdobí dojčenia - 05/12/2011
Ktoré základné knihy by ma najlepšie voviedli do Pravoslávia - 04/12/2011
Či je Pilát v Pravoslávnej Cirkvi vyhlásený za svätého - 27/11/2011
Čo je to byť pekný - 24/11/2011
Ako je to s osudom a Božím úmyslom v manželstve - 15/11/2011
Odkiaľ by sa dala zohnať kniha pravidiel Pravoslávnej cirkvi - 14/05/2011
Aký je náš vzťah k veriacim iných vierovyznaní - 03/05/2011
Aký má vzťah Pravoslávna Cirkev k brušným tancom - 28/10/2010
Čo sa deje keď inoverec požiadá o prijatie do Pravoslávnej Cirkvi - 27/10/2010
Kedy vzniklo vyobrazenie trojramenného kríža - 26/10/2010
Prečo rimokatolícke deti nemôžu do prvej svätej spovede ísť na prijímanie - 26/10/2010
Prečo pravoslávni kresťania nazývajú Syna Božieho Isus Christos - 21/10/2010
Aké boli vyhlásenia Konštantinopolského snemu v roku 1583 - 20/10/2010
Prečo sa na Slovensku slúži podľa juliánskeho kalendára - 20/10/2010
Aký má Pravoslávna cirkev názor na údajné zjavenia Vassuly Ryden - 15/10/2010
Kde je možné zaobstarať pravoslávnu duchovnú lietratúru - 12/10/2010
Kde je pravda u katolíkov alebo u pravoslávnych - 06/10/2010
Ako mám žiť - 05/10/2010
Kde sa dá zohnať pravoslávne sväté písmo - 05/10/2010
Či je demokratický systém Bohom ustanovenou štátnou mocou - 01/10/2010
Či existujú vysvetlenia pravoslávnych svätých ku Knihe Zjavenia ap Jána - 14/09/2010
Čo je to ikonómia spásy - 13/09/2010
Aký je vzťah Pravoslávnej Cirkvi ku Krížovej ceste - 10/08/2010
Ako oboznámiť ľudí s osobnosťou o Ignatija Čokinu a prispieť k jeho kanonizácii - 10/08/2010
Prečo sa telo nemá spopolňovať a ženy nemajú chodiť za ikonostas - 10/08/2010
Ako rozumieť slovám I nevvedi nas vo iskušenije - 27/08/2010
Či môžu rozvedení manželia chodiť na prijímanie - 27/08/2010
Či pravoslávni veriaci boli kedysi pohanmi a či je správne oženiť s neveriacou v Christa - 07/08/2010
Kto sú nevlastní Christovi bratia - 03/08/2010
Čo by nemalo chýbať v rodine pravoslávneho kresťana - 03/08/2010
Ako je to s človekom po smrti, máme sa toho báť alebo nie - 03/08/2010
Jesť alebo nejesť GMO potraviny - 03/08/2010
Či je spávne vstupovať do manželstva s vekovým rozdielom 25 rokov - 02/08/2010
Prečo tehotné ženy nemôžu ísť za krstnú mamu dieťaťu - 02/08/2010
Ako vníma Pravoslávna cirkev vegetariánov - 09/07/2010
Sú kurzy Alfa vhodné pre pravoslávneho kresťana - 22/06/2010
Čo povedať Svedkom Jehovovým - 21/06/2010
Prečo prestol chrámu musí posvätiť biskup - 17/06/2010
Aký je rozdiel medzi hriechom ako takým a smrteľným hriechom - 17/06/2010
Prečo mnohí pravoslávni kňazi nosia brady a dlhé vlasy - 10/06/2010
Mám žiť kresťansky alebo nie - 10/06/2010
Čo hovorí Pravoslávna cirkev na homosexualitu - 24/05/2010
Prečo sa rímskokatolícka a pravoslávna cirkev žehná inak - 17/05/2010
Prečo sa k službe za zosnulých prináša chlieb - 26/04/2010
Ako sa modliť, keď je človeku veľmi zle - 26/04/2010
Či je zlé prijímať a spovedať sa v katolíckom kostole - 20/04/2010
Aké sú zásady pri modlitbe a kde všade sa môžeme modliť - 17/04/2010
Čo s posvätenými vecami, ktoré sú poškodené alebo s obalmi z nich - 17/04/2010
Ako vyzeral Isus Christos - 23/03/2010
Kde sa dajú nájsť Modlitby ku sv. Prijímaniu v slovenskom jazyku - 16/03/2010
Prečo sa manželka kňaza oslovuje matuška - 16/03/2010
Čo Pravoslávna cirkev chápe ako hriech smilstva - 02/03/2010
Či je počas pôstu používanie mliečnych výrobkov neprípustné - 22/02/2010
Ako zachrániť útulok pre týrané ženy - 03/02/2010
Čo s nepokojným spánkom - 30/01/2010
Aké podmienky má spĺňať kandidát na kňazstvo - 27/01/2010
Kde je možné zaobstarať materiál na ikonopisectvo - 26/01/2010
Je kňazstvo Božia vôľa alebo vôľa človeka - 26/01/2010
Kedy začať učiť dieťa modliť sa a akú modlitbu - 11/01/2010
Ako zistiť, či sa chcem stať monaškou - 11/01/2010
Od kedy Pravoslávna cirkev používa zvony - 08/01/2010
Či Isus, Syn Boží, bol Žid - 08/01/2010
Ako sa stavia Pravoslávie voči údajným zjaveniam a novodobým pútnickým miestam - 25/12/2009
Kedy a ako vznikla pravoslávna viera - 14/12/2009
Či majú inoverci Blahodať Svätého Ducha a či je platný ich krst - 03/12/2009
Či existuje nejaká modlitba k sv. mučenici Justíne - 03/12/2009
Čo sa stane s diablom a zlými anjelmi po druhom príchode Christa - 20/11/2009
Čo sa stalo s rajom, kde žili prví ľudia - 20/11/2009
Kedy vyjde druhá časť cirkevnoslovanského slovníka - 20/11/2009
Prečo sa v Pravoslávnej cirkvi počas bohoslužieb nepoužívajú hudobné nástroje - 13/11/2009
Je možné že sa Isus narodil skôr než v roku 0 - 02/11/2009
Ako je to so sviatkom všetkých svätých a pamiatkou zosnulých - 30/10/2009
V čom spočíva hriech smilstva - 26/10/2009
Či budú v raji aj manželia a manželky - 21/10/2009
Ako chápať slová Kto nie je proti vám, je za vás - 19/10/2009
Či v nebi budú aj zvieratá spolu s ľudmi - 19/10/2009
When and where to attend Holy Week and Easter liturgies - 05/10/2009
Aký je pohľad Pravoslávnej cirkvi na mumifikácie - 05/10/2009
Rozdiel medzi pravoslánou ikonou Semistreľnaja a katolickým sviatkom Sedembolestnej - 30/09/2009
Či Pravoslávna cirkev dovoľuje homeopatické liečivá - 29/09/2009
O Pravoslávnej cirkvi na Slovensku - 10/09/2009
Odkiaľ sú gréckokatolíci a ako vznikla gréckokatolícka cirkev - 09/09/2009
V akom jazyku sa modlia pravoslávni kresťania - 07/09/2009
Ako je to s tzv. staroobrajdničeskou cirkvou v Rusku - 22/08/2009
Kde sa nachádzal Babylon - 22/08/2009
Ako sa stať monachom a prečo nemáme monastier - 20/08/2009
Či pomáha Pravoslávna cirkev Rómskemu obyvateľstvu - 18/08/2009
Aký je postoj Pravoslávnej cirkvi k darovaniu krvi - 10/08/2009
O čísle 666 - 26/07/2009
Či je možné aj počas menštruácie pristúpiť k spovedi, ostatkom svätých a k ikonám - 20/07/2009
Prečo nemôžu v pravoslávnom chráme prijímať nepravoslávne deti - 30/06/2009
Ako správne rozumieť podobenstvu o pánovi a správcovi - 18/06/2009
O takzvaných hlavných hriechoch - 16/06/2009
Postoj Pravoslávnej cirkvi k letničným hnutiam - 19/04/2009
Či je nutné aby ženích aj nevesta boli pravoslávni - 15/04/2009
O prijímaní sv. Tajín v čase menštruácie a ako často je možné pristupovať k Tajine pomazania olejom - 13/04/2009
Aký je význam slovného spojenia Christos-Mesiáš - 24/03/2009
Ako pristupovať k Tajinám. Jeleopomazanie - 15/03/2009
Kedy krstiť dieťa a ako je to so sobášom rodičov - 25/02/2009
Literatúra o viere z biblického pohľadu - 24/02/2009
Či je rúhaním modliť sa v opilosti a spovedať bez kňaza - 16/01/2009
Aký názor má Pravoslávna cirkev na darovanie orgánov - 15/01/2009
Či sa v Brezne nachádza pravoslávny chrám - 06/01/2009
V čom sa od nás odlišujú protestantské hnutia a kalvíni - 03/01/2009
Či existuje modlitba za to, aby sa narodilo dieťa ženského pohlavia - 12/12/2008
Ktorá viera je tá pravá? - 10/12/2008
Intímny život v manželstve - 10/12/2008
Krst v gréckokatolíckej Cirkvi a prvá spoveď v pravoslávnej Cirkvi - 09/12/2008
O štúdiu pravoslávnej teológie v Čechách a na Slovensku - 02/12/2008
Svätí, ktorí pomáhali pri liečení chorôb - 27/11/2008
O tom či sa môže gréckokatolícky veriaci stať pravoslávnym kňazom - 27/11/2008
„Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev“ - 03/11/2008
Ako sa dostať žiť do monastiera (pokračovanie) - 03/11/2008
Ako sa dostať žiť do monastiera... - 25/09/2008
O modlitbách za dobrého manžela - 17/09/2008
Či je správne nazývať kňazov otcami - 17/09/2008
Dôsledok miešaného manželstvá pre pravoslávneho kresťana - 26/08/2008
Prečo je pre človeka dôležitý krst? - 19/08/2008
Či počať dieťa pri užívaní nebezpečných liekov - 27/06/2008
Ako to je s uznávaním Bohorodičky - 23/06/2008
Prečo majú niektoré pravoslávne ženy počas liturgie šatky - 23/06/2008
Rozdiely v učení rímskokatolíkov - 04/06/2008
Čistota Pravoslávia a možnosť spásy - 30/05/2008
Čítanie Starého Zákona - 30/05/2008
Zjednotenie katolíkov a pravoslávnych - 31/03/2008
Gréckokatolíci-Pravoslávni - 02/02/2008
kalendár - 18/01/2008
Aký mám mať postoj k antikoncepcii?
 
Online 1