Dobrý veľmi neskorý večer!
utorok 16. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý mučeník Hyacint(108)
ZAJTRA sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona

sviatok má Sv. jeromuč. Athinogenés a jeho 10 učeníci (311)
ZAJTRA sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu! Už dlhší čas mám pocit, že Boh ma nepočúva, vôbec necítim jeho prítomnosť. Začala som vynechávať modlitbu, lebo či sa modlím a či nie, stále sa cítim rovnako. Zdá sa mi, že Boh je niekde ďaleko. Trvá to už dlhší čas a chcem sa opýtať, čo mám robiť v tejto situácii, alebo či existuje nejaká modlitba, alebo ako to mám vyriešiť. Ďakujem“.

Odpoveď

Milá Monny

„Sláva na viki Bohu! To, aby sme žili s Bohom a cítili Jeho prítomnosť, je dar, ktorý môže podarovať iba Boh a Boh dáva takýto dar pokorným a milujúcim ľuďom. Ak teda túžiš žiť s Bohom, miluj Boha a blížnych a nič veľké si o sebe nemysli. Pamätaj na svoju hriešnosť a nedôstojnosť a rob dobré skutky všetkým ľuďom, ktorých Ti Boh pošle do cesty a potrebujú Tvoju pomoc. Láska a pokora! Toto je cesta k životu s Bohom a k rajskej blaženosti. A čo sa týka modlitby, dar modlitby Ti Boh podaruje, ak sa budeš modliť ako vieš, ale úprimne. Vytrvaj v modlitbe a Boh Ti raz, keď uzná za vhodné, dá dar ozajstnej, vrúcnej a hlbokej modlitby, ktorá naplní a nasýti Tvoju dušu. Možno Ti pomôžu aj slová starca Jozefa (Hesychastu): „A Ty, dieťa moje, ak Ti nejde modlitba, ak nepôsobí sama a nie je silná,... rozpomeň si na Christovo Ukrižovanie. Ak Ti to nepomôže, spomeň si na svoje hriechy. Ak Ti ani toto nepomáha, spomeň si na svoje slabosti, popremýšľaj, v čom sa prejavujú, aby si sa na ďalší deň snažil proti nim bojovať“.“

S láskou v Christu

prot. Štefan Pružinský, ml.
31. marec 2014Untitled Document