Pekné dopoludnie!
sobota 23. septembra 2023

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Sväté mučenice Mínodora, Mítrodora a Nymfodora (305-311)
ZAJTRA sviatok má Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská (474-491). Prep. Siluán Athoský (1938)

sviatok má Počatie slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
ZAJTRA sviatok má Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Fekla

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

Sláva Isusu Christu! Chcela by som sa opýtať, ako je to s človekom po smrti. Mám sa toho báť alebo nie? Ďakujem.“

Ivana

Odpoveď„Sláva na viki Bohu. Milá Ivana, to, čo bude s nami po smrti záleží od toho, ako sa na to pripravíme. Pre pripraveného človeka je to obdobie žatvy dobrých plodov, radostne očakávaného prechodu do kráľovstva, kde vládne milovaný Christos, kde niet žiaľu, utrpenia ani chorôb. Osud po smrti je strašný len pre nepripravených ľudí. Tí ho prežívajú veľmi smutne a so strachom. Správna príprava spočíva v dobrom kresťanskom živote a pokání z hriechov. Kresťansky žiť znamená nielen plniť si nejaké náboženské povinnosti, ale vytvoriť si pekný vzťah s Bohom ako so svojim dobrým a milovaným Otcom. Potom sa stretnutia s Ním určite nebudeme báť, ale budeme sa na neho tešiť. A pokánie z hriechov spočíva v neustálej snahe úprimne a z lásky k Bohu a ľuďom odstraňovať z nášho života všetko zlé a snažiť sa robiť iba dobro. Hoci každého človeka čaká posúdenie jeho života, pre toho, kto žil v pokání a s Bohom už tu na zemi, to nebude súd, ale radostné konštatovanie zo strany Boha, že sme Jeho a že nás prijíma k sebe. Náš osud je v našich rukách. Boh pre naše spasenie už urobil všetko a s radosťou nás volá a očakáva. Jediný, kto môže toto stretnutie prekaziť sme my. Preto na záver ešte jedno upozornenie. O všetkom sa rozhoduje tu a teraz na zemi. Po smrti by už naše pokánie nebolo úprimné a preto sa neprijíma. Už by to nebolo z viery a lásky, ale pod tlakom poznania a okolností. Preto svätí otcovia učia, že ten, kto neprijal Boha tu na zemi, neuvidí Ho nikdy. Aj Isus Christos hovorí, že Božie kráľovstvo nemáme čakať niekde v budúcnosti a ďaleko. Ono buď je alebo nie je v nás tu a teraz. Ak je v nás teraz v pozemskom živote, budeme v ňom naveky. Ak ho nenájdeme tu na zemi, nebudeme v ňom nikdy. S láskou v Christu jerej Štefan Pružinský, ml.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
3. august 2010Untitled Document