Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Chcel by som sa opýtať prečo niektorý kňazi sú proti slovenskému jazyku v bohoslužbách keď i sám sv. Konštantín (Cyril) povedal keď mu latinský kňazi hovorili že v cirkvi je dôstojné používať výlučne grécky latinský a hebrejský jazyk, že: Čo aj z najvznešenejšieho jazyka, keď mu ľud nerozumie? Keby trúba vydávala nezvučný tón, kto by sa strojil do boja? Ak nepoznám silu a význam slova, budem cudzím a nemím voči tomu, komu sa prihováram, a on mi takisto bude nemým cudzincom, nemcom. (Život Konštantínov). Tým chcem podotknúť, že nie všetci rozumejú cirkevnoslovančine. Život išiel ďalej jazyk sa menil. Za odpoveď vopred ďakujem.“

Odpoveď„Nemôžem vedieť, prečo kňazi konajú tak, ako konajú, museli by nám to povedať oni. Môžem iba predpokladať z ich vyjadrení, že nepoužívajú slovenský jazyk pri bohoslužbách nie preto, žeby boli proti akémukoľvek jazyku, ale preto, lebo oni a ich veriaci majú radi cirkevnoslovanský jazyk, vážia si ho a sú presvedčení o tom, že je to jazyk, ktorý má viac a lepšie slová na to, aby vyjadril duchovné myšlienky a stavy, než súčasný slovenský jazyk. Okrem toho cirkevná slovančina zjednocuje slovanské pravoslávne Cirkvi tým, že uľahčuje vzájomnú komunikáciu a spoločné slúženie bohoslužieb kňazmi a veriacimi rôznych slovanských národností. Motív je teda pozitívny a nie negatívny, nie sú proti niečomu alebo niekomu, ale za niečo. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa v prvom rade správali k sebe s úctou a rešpektovali každého stanovisko k danej otázke. Čas ukáže, čo je správne. Dielo toho, kto má pravdu, obstojí, a to, čo je nesprávne, zanikne. S láskou v Christu jerej Štefan Pružinský, ml.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
8. december 2011Untitled Document