Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Slava IX! Môžem dať synovi na hranie ikonky? Veľmi rád sa učí spoznávať svätých podľa ikoniek. Nemá ešte ani 2 roky, ale veľmi rád sa učí vyhľadávať ich podľa mena. Stáva sa však, že ich krčí a musím mu ich preto brať. Je to správne, ak mu ich kvôli tomu beriem? Čo s poškodenými ikonkami? Ďakujem za odpoveď.“

Bohuznáma

Odpoveď„Slava na viki Bohu! Áno, je dobré dávať deťom ikonky. Ak sa stane, že ich pokrčia, nie je to preto, žeby ich chceli pokrčiť, ale iba preto, že s nimi ešte nevedia inak zaobchádzať, oni ich takýmto spôsobom spoznávajú, je to ich spôsob kontaktu s rôznymi predmetmi. Je veľmi dobré, aby boli deti obklopené nielen ikonami, ale aj inými svätými predmetmi, aby mali vždy možnosť vidieť kríž, chrám, bohoslužby, počuť duchovný a cirkevný spev. Najdôležitejšie je, aby aj v nás rodičoch mohli deti vidieť obraz Boží, čiže také správanie, akému nás učí Boží Syn Isus Christos, aby v celej rodine vládol Duch pokoja, lásky, slušnosti, pokory, mravnosti, tichosti, dobrotivosti, úcty, odpustenia a mnohých ďalších cností. Toto všetko spolu, to je naša pravoslávna a kresťanská kultúra, vzdelanie a výchova. Malé deti ešte nerozumejú slovám, no rozumejú úplne presne, ako sa správame, akí sme a z toho sa učia, toto sa do nich zapisuje ako na čistú tabuľku a do značnej miery to ovplyvní celý ich ďalší život. Čo sa nenaučia v prvých rokoch, to sa už ťažko doháňa neskôr. Človek samozrejme môže učiniť pokánie v hocijakom veku, no najlepšie je, keď človek žije dobre, čisto a zbožne od malička. Takto sa človek vyhne mnohému utrpeniu, ktoré by spôsobil hriechom sebe aj iným. Každý rok totiž prežitý v hriechu, to je v prvom rade veľké utrpenie, hoci sa to na prvý pohľad nezdá, no je to tak. Jediná výnimka, kedy netreba dávať ikony deťom je vtedy, ak by nejaké už trochu staršie dieťa začalo ikony zjavne narokom a so zlým úmyslom hanobiť, poškodzovať, odhadzovať, trhať a podobne. V takom prípade je potrebné najprv naučiť dieťa, ako sa má k ikonám správať a až potom mu ich dať. Keď sú ikonky veľmi poškodené, je dobré ich odkladať a potom spáliť a popol zakopať niekde, kde sa nechodí.“

S úctou a láskou v Christu

prot. Š. Pružinský, ml.
11. september 2013Untitled Document