Pekné dopoludnie!
utorok 27. februára 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš prepodobný otec Auxencius. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov. Prepodobný Izák Pečerský
ZAJTRA sviatok má Svätý apoštol Onezim

sviatok má Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec a vyznávač Vasiľ, Prokopov spoluaskéta

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu. Ja by som mal veľmi jednoduchú otázku... V dnešnej spoločnosti čoraz viac počuť o GMO potravinách... Jesť alebo nejesť GMO potraviny?... Spasi Hospodi.“

Miroslav

Odpoveď„Sláva na viki Bohu. Na začiatok len krátko uvediem, že skratka GMO označuje „organizmus, ktorého genetický materiál (DNA) bol úmyselne zmenený spôsobom, ktorý sa nedá dosiahnuť prirodzenou cestou“. Z takýchto organizmov sa potom vyrábajú niektoré potraviny pre zvieratá alebo ľudí. Celý problém vytvárania takýchto organizmov alebo potravín spočíva v tom, že sú neprirodzené, čo následne musí viesť k neprirodzeným dôsledkom na človeka a prírodu, ktorá je podľa učenia svätých otcov pokračovaním nášho tela. Keď teda poškodíme prírodu, musí sa to nutne odraziť aj na našich telách a telách našich detí. Všetko sa to začalo pádom človeka do hriechu, ktorého koreňom bol pokus zachovať sa neprirodzene a nenormálne vo vzťahu k Bohu, potom ľuďom a nakoniec aj voči prírode. Tento hriech bol neskôr aj vedecky podporený v podobe Darwinovej evolučnej teórie o postupnom a samovoľnom vývoji v prírode od menej dokonalých organizmov k dokonalejším. Táto teória priviedla k učeniu o pochádzaní človeka z opice, čo viedlo k odvráteniu sa značnej časti ľudstva od Boha a mravných zákonov, k teórii o vyšších rasách medzi ľuďmi, čo viedlo k vzniku fašizmu, a k mnohým iným škodlivým teóriám a ideológiám. Pravdivosť evolučnej teórie sa dá veľmi ľahko spochybniť faktom, že v skutočnosti nebol nájdený žiadny dôkaz o tom, žeby sa v reálnom čase v prírode udial nejaký pokrok od menej dokonalejšieho k dokonalejšiemu. Všetky genetické experimenty, ktoré boli touto teóriou inšpirované a vykonané napríklad cestou kríženia rastlín, viedli iba k vzniku takých foriem organizmov, ktoré z hľadiska vnútornej kvality predstavovali deformáciu, degeneráciu alebo kvalitatívne „neutrálnu“ zmenu. Pokračovaním dôsledkov hriechu a evolučnej teórie je aj dnešný rozmach vytvárania GMO. Obávam sa, že aj napriek tejto ďalšej snahe ľudí zdokonaliť Božie stvorenie dôjde znovu len k jeho ďalšej deformácii a degenerácii. Netreba sa dať oklamať formálnym zvýšením priemerného veku v tzv. vyspelých krajinách cestou vedeckého pokroku napriek čoraz väčšej bezbožnosti a nemorálnosti ľudí. Priemerný vek je totiž vyšší a zdravie lepšie len zdanlivo a fiktívne. Je to ilúzia. Reálny vek a zdravie ľudí a prírody by sa ukázal vtedy, keby sa ľudia ocitli bez podpory umelých liekov, odkázaní na svoj reálny zdravotný stav. Vtedy by sa ukázalo, k čomu vedie dnešný štýl života, aká je skutočná kvalita potravín, vody, vzduchu atď. Takýto pokus však určite uskutočnený nebude, preto zostáva len na nás, či za vidinou najväčšieho pokroku a blahobytu v dejinách dokážeme pochopiť skutočne reálny a najväčší podvod a ilúziu všetkých čias. Teraz odpoveď na Tvoju otázku: jesť, či nejesť? Kým sú ešte aj trochu prirodzenejšie potraviny ako GMO, jedzme radšej tie prirodzenejšie. Keď už také nebudú, budeme musieť jesť tie GMO, pretože to bude, myslím si, menšie zlo, než nechať zomrieť od hladu seba a svoje rodiny. Hriech nie je jesť GMO, keď už niet ničoho iného, hriech je mať podiel na ich vytváraní a šírení, na schvaľovaní, podporovaní a uskutočňovaní neprirodzených skutkov, zásahov do prírody, hriechov, myšlienok, náuk, náboženstiev, umení, kultúr, športov a ideí, ktorými sa ničí všetko prirodzené a presadzuje všetko neprirodzené a hriešne.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
3. august 2010Untitled Document