Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu. Otec duchovný, chcela by som sa opýtať, aký má mať postoj pravoslávny veriaci ku gospelovej hudbe alebo tzv. modernej kresťanskej hudbe, ktorých texty sú síce náboženskej povahy, ale za doprovodu nástrojov ako napr. bicie, elektrická, basová gitara a pod. Ďakujem za Váš čas a ochotu.“

Mirka

Odpoveď

Milá Mirka!

„Sláva na viki Bohu! V tejto otázke je najlepšie riadiť sa princípom výberu čo najmenšieho zla a čo najväčšieho dobra. Ak je niekto v takom stave, že nechce počúvať žiadnu duchovnú hudbu, ale iba napríklad metalovú hudbu, bolo by pre neho užitočným, ak by sa mu zapáčila aspoň gospelová hudba, pretože táto má v sebe zvyčajne aspoň nejaký pozitívny duchovný odkaz. Nie je to ideálne riešenie, no je to oveľa lepšie, než počúvať zjavne a extrémne hriešne texty a melódie. Nedostatkom gospelovej hudby je fakt, že je často sprevádzaná nie duchovnou, ale iba duševnou, sentimentálnou, melancholickou, či naopak do istej miery divokou melódiou a rytmom. Duševné melódie a texty môžu nasýtiť ľudské city, zmysly, emócie, estetické vnímanie, no nie ľudského ducha. Pravoslávna cirkev sa, pokiaľ viem, nikdy nevyjadrovala proti inštrumentálnej hudbe, ak sa táto používa mimo chrámu, no napriek tomu aj pre hudbu platí, že by mala byť mierna, zdržanlivá, pokojná, pravdivá a duchovne krásna. Preto je potrebné si aj v inštrumentálnej hudbe vyberať to najlepšie a najbližšie k duchovnému životu. V hudbe s náboženským motívom je dobré vyhýbať sa najmä takej hudbe, ktorá spomína alebo chváli nepravoslávne a neevanjeliové myšlienky a učenia a takej, ktorá má zjavne nemiernu a neduchovnú melódiu a rytmus. Najlepšie je počúvať hudbu a piesne, ktorú hrajú a spievajú ľudia, ktorí žijú duchovným životom, vyznávajú pravdivú vieru, žijú v usporiadanom manželstve alebo mníšstve a nevyvolávajú pohoršenia a škandály. A čo je úplne najideálnejšie? Počúvať a čo najkrajšie spievať piesne a texty v chráme a priamo pri bohoslužbe tak, aby sme do toho vložili celé svoje srdce a lásku k Bohu.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
15. október 2012Untitled Document