Dobrý večer!
štvrtok 20. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Jeromučeník Teodot Ankyrský (303)
ZAJTRA sviatok má Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

sviatok má Svätý jeromučeník Metod (321), patarský biskup
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Julián Tarzský (305). Nájdenie moščí prepodobného Maxima Gréka (1996)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Má sa pravoslávny veriaci zúčastňovať aktov ako napr. Krst, pohreb, svadba u inovercov (keď v symbole našej viery je: "Viruju vo jedinu, svjatuju, sobornuju i apostolskuju Cerkov")? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Spasi Hospodi!“

Peter

Odpoveď„Podľa početných pravidiel Pravoslávnej cirkvi sa pravoslávni veriaci nemajú zúčastňovať bohoslužieb inovercov. Pretože s nimi netvoríme jedno Telo Cirkvi a nezdieľame jednu vieru, nie je na mieste zdieľať s nimi ani spoločnú modlitbu, ktorá je vyjadrením jednoty a spoločného vnútorného života členov Cirkvi. Je potrebné všetkých milovať, všetkým dobrorečiť, všetkým pomáhať, so všetkými v bežných ľudských a dobrých veciach spolupracovať, no nie je správne mať účasť na bohoslužbách iných vierovyznaní. Pravda je len jedna a modlitba je duchovne intímna oblasť, v ktorej nemajú čo robiť cudzí vo viere. Všetko, čo je intímne, je odjakživa vecou domácich, svojich. Ak by sa niekto z nejakých dôvodov už ocitol na nepravoslávnej bohoslužbe, bolo by dobré, aby sa aspoň nespolupodieľal na nijakých úkonoch a modlitbách, no nemal by tam byť vôbec. Pravoslávny postoj k pravdivej a falošnej viere veľmi výstižne vyjadril známy skladateľ pravoslávnych duchovných piesní a pustovník jeromonach Roman (Maťjušin) v piesni „Modli sa, národ!“. Tu sú jeho slová: Niektorí takzvaní teológovia mi hovoria „Boh je jeden, len cesty k Nemu sú rôzne. Je čas zabudnúť na omyly minulosti, A spoločne kráčať k spáse. Preukáž lásku! Nech je pozdravená znášanlivosť! Nikto nemá pravdu! Nikto nie je vinný! Mimo všetkých vier, nad všetkými je Božia Milosť! Všetko je dobré, aj Anjel s démonom sú bratia!“ Odvšadiaľ sa nesú chýry: Kto sa, vraj, môže zmocniť Pravdy? Zrkadlo sa, údajne, rozbilo na úlomky, A náš cieľ je všetko nanovo pozbierať! Ľstiví ľudia! Načo naprázdno hovoriť? Nech sa stratia nepriatelia Pravoslávia! Veď zrkadlo, ktoré ste poskladali, Znetvorí, no neodrazí. Ó, noví stavitelia starej veže, Komu je užitočný babylonský súlad? Ja by som ani groš nedal za takú pravdu, Ktorú uplietli z poloprávd! Kedysi neslýchaná zaslepenosť, Podvodov alebo zrád omamný dym: Ospevovať odpadnutie ako osvietenie, Pýšiť sa svojim odpadnutím! Nehanebníci z rodného kraja, Dokedy budete tárať hlúposti? Áno, Boh je jeden, no odkiaľ je právd veľa? Alebo Boh už nie je Pravda? Tma sa so Svetlom nemôže zjednotiť! Neprepočítaj sa, zvestovateľ lži! Keď si hynul pri vlastnej pšenici, spasíš sa pri cudzej burine? Ó, rozsievači zhubného semena! Nie za horami je čas odplaty! Čo je šírka, ktorú si všetci obľúbili? Boh pre nás pripravil úzku cestu. Ekumenizmus je škaredá smilnica! Jej duša kvôli deťom netrpí. Jej dom sa s hanbou zrúti, Lebo s nečistými pred deťmi smilní. Ó, krivover! Či si sa sám nerozdelil, keď hlávkou krútiš sem a tam? Alebo si už zabudol, že Christos sa nerozdelil, A že blahodatná viera je len jedna? Modli sa národ, o Čistotu sa zaujímaj, Od Božieho chrámu neodvracaj tvár. Neodpadaj kvôli smilníkom, ale bráň Pravoslávie do konca!"

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
22. november 2012Untitled Document