Dobrý večer!
štvrtok 20. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Jeromučeník Teodot Ankyrský (303)
ZAJTRA sviatok má Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

sviatok má Svätý jeromučeník Metod (321), patarský biskup
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Julián Tarzský (305). Nájdenie moščí prepodobného Maxima Gréka (1996)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„SLÁVA BOHU! Ja by som sa chcel opýtať, že či majú inoverci (grekokatolici) Blahodat Svjataho Ducha, konkrétne sa chcem spýtať, že či je platný krst u nich, alebo či sa treba pokrstiť v Pravoslávnej Cerkvi. Ďakujem SPASI VAS HOSPODI!“

Luboš

Odpoveď

Milý Ľuboš

„Blahodať Svjataho Ducha sa u každého človeka prejavuje iným spôsobom a v inej miere. To, či majú inoverci Blahodať, závisí od toho, o koho konkrétne ide a od toho, či je ten ktorý človek inovercom vedome a kvôli tvrdosti svojho srdca alebo z nevedomosti a iba kvôli vonkajším okolnostiam, v ktorých žije a ktoré nemohol a nemôže ovplyvniť. Nie je našou vecou ľudí v tomto smere posudzovať, pretože o iných ľuďoch vieme veľmi málo a mnohé veci sú nám neznáme. Podľa učenia svätých otcov niektorí ľudia, ktorí sú nechtiac a z nevedomosti navonok mimo pravdivej Cirkvi, v skutočnosti môžu byť vnútorne k Pravoslávnej Cirkvi blízko, ak žijú zbožne, s úprimnou vierou v Boha a čestne podľa svojho najlepšieho svedomia (o tých, ktorí sú mimo Pravoslávnej Cirkvi z vlastnej vôle a nežijú zbožne, to neplatí). Takýchto ľudí môže Boh obdarovať niektorými darmi svojej Blahodate. Plnosť Blahodate Svjataho Ducha je však len v Tajinách Pravoslávnej Cirkvi a každý, kto má možnosť ich prijať, mal by ich prijímať. Vedomé vyhýbanie sa pravej viere a Tajinám pravdivej Cirkvi, ak ich máme možnosť prijať, je cesta preč od Blahodate a spasenia. Myropomazanie, čiže krst Svätým Duchom, u nikoho mimo Pravoslávnej Cirkvi nie je platný. Prijíma sa, a aj to len niekedy a niektorými, iba prvá časť krstu, čiže krst vodou. No aj ten sa odporúča prijať iba v Pravoslávnej Cirkvi, pretože všade inde sa tento krst vykonáva nie v plnosti s rôznymi zjavnými alebo skrytými nedostatkami.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
3. december 2009Untitled Document