Pekné dopoludnie!
sobota 23. septembra 2023

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Sväté mučenice Mínodora, Mítrodora a Nymfodora (305-311)
ZAJTRA sviatok má Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská (474-491). Prep. Siluán Athoský (1938)

sviatok má Počatie slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
ZAJTRA sviatok má Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Fekla

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu! Chcela by som sa opýtať na pár otázok, v ktorých nemám jasno. Ako väčšina viete, nedávno sa uskutočnilo jeleoosvjaščenije a jeleopomazanie. Chcem sa spýtať, že čo je správne. Je potrebne ísť predtým na spoveď a pričaščenije? A ak sme neboli na spovedi, môže sa ísť na jeleopomazanie? A keď sme tak spravili, je to hriech? Je správne ísť na pričaščenije bez spovede, keď sme boli na jeleoosvjaščeniji? Bohuznáma Evička.“

Odpoveď

Milá Evička

Otázka: Odpoveď: „Jeleopomazanije má byť pred sv. Liturgiou a Pričaščenijem, lebo Pričaščenije má byť záverom, zakončením, vyvrcholením, spečatením každej Tajiny. Pred Jeleopomazanijem nemusí byť Spoveď, ale pred sv. Pričaščenijem je správne pristúpiť najprv k Tajine Pokánia, čiže inak povedané k osobnej Spovedi pri kňazovi vždy, keď je to možné. Výnimka sa robí zvyčajne iba v núdzových prípadoch. Napríklad sv. Ján Kronštadtský pripúšťal v niektorých prípadoch takzvanú spoločnú Spoveď. Bolo to vtedy, keď mal v chráme niekoľko tisíc ľudí a sám ich nemal šancu osobne vyspovedať. Pred Pričaščenijem im všetkým predniesol slovo o pokání a pomodlil sa nad nimi modlitbu rozhrešenia. Pritom všetkých dobre poznal, staral sa o nich a dával pozor na to, aby nepristúpil niekto, kto prebýval v stave ťažkej hriešnosti a vášnivosti bez úprimného pokánia a zmeny k lepšiemu. Hlavné je, aby Tajina pokánia – Spoveď nebola iba formalitou, ale úprimným pokáním. V každej Spovedi s pomocou Božou a pod vedením svjaščennika oživujeme svoje odhodlanie jednoznačne zanechať hriechy a meniť svoj život k svätosti a k životu s Bohom. Prajem Ti, aby Spoveď bola u Teba spojená vždy s úprimnou ľútosťou, slzami pokánia, horlivosťou konať iba dobro a radosťou z odpustenia a zmierenia s Bohom a ľuďmi. Tešme sa, že máme Tajinu pokánia, lebo nie je to žiadna samozrejmosť. Napríklad anjeli ju nemajú. Keď zhrešia sú z nich démoni a koniec. Svätá Tajina Pokánia je krásna a svätá udalosť, pri ktorej sa lieči naša duša doráňaná a zúbožená hriechmi. Je to veľká Božia milosť hodná toho, aby sme ju radi a ochotne prijímali.“

S úctou a láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
14. marec 2009Untitled Document