Pekné popoludnie!
sobota 28. marca 2020

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý muč. Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci
ZAJTRA sviatok má Svätí mučeníci Sabinus a Papas

sviatok má Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca
ZAJTRA sviatok má Náš prep. o. Marek, aretúzsky bis., a Cyril, diakon

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

"Prečo je pre človeka dôležitý krst?"

Pavol Stefanco

Odpoveď

Milý Pavol!

Odpoviem Ti slovami samotného Isusa Christa. On hovorí, že kto uverí a dá sa pokrstiť bude spasený. Čiže krst je potrebný pre spasenie. V krste sa človek zbaví zlých síl, zlých duchov a hriechov a príjme dary Svätého Ducha – duchovný pokoj, duchovnú radosť, duchovnú múdrosť a mnohé ďalšie dary. V krste sa človek narodí pre duchovný život, stáva sa členom Christovej Cirkvi a duchovným vojakom, ktorý duchovnými zbraňami – modlitbou, pôstom, sv. Eucharistiou, Božím slovom, láskou a mnohými ďalšími zápasí za dobro, spravodlivosť a večný život s Bohom. Krst je základ, na ktorom sa v duchovnom živote buduje všetko ostatné. Tak, ako základy domu prinášajú úžitok len vtedy, keď sa na nich niečo vybuduje, tak aj ku krstu je potrebné ďalšie snaženie a skutky, aby sa dary krstu mohli ukázať a prejaviť pre dobro pokrsteného aj mnohých ďalších ľudí. Krst je začiatkom a prvým krokom ku krásnemu a blaženému duchovnému životu v Bohu. Čo je to za život, to sa nedá opísať, ale iba vyskúšať. Poznajú ho tí, ktorí ku krstu pripojili úprimnú a nepokryteckú vieru a lásku k Bohu a k ľuďom a podľa nej žijú. Bez praktického života podľa Evanjelia krst stráca zmysel a neprináša nič. Ten, kto prijal krst a potom si ho neváži, tomu pribúda iba ďalší hriech zneuctenia Božej svätyne. Svätí otcovia, ktorým bolo zjavené, čo sa deje s ľuďmi po smrti, hovoria, že najviac po smrti trpia tí, ktorí prijali najviac Božích darov, ale nežili podľa nich. Želám Ti krásny duchovný život plný obetavej lásky a viery, na konci ktorého bude spása a večný život.

S úctou a láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
19. august 2008Untitled Document