Dobrý večer!
štvrtok 20. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Jeromučeník Teodot Ankyrský (303)
ZAJTRA sviatok má Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

sviatok má Svätý jeromučeník Metod (321), patarský biskup
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Julián Tarzský (305). Nájdenie moščí prepodobného Maxima Gréka (1996)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

"Prečo je pre človeka dôležitý krst?"

Pavol Stefanco

Odpoveď

Milý Pavol!

Odpoviem Ti slovami samotného Isusa Christa. On hovorí, že kto uverí a dá sa pokrstiť bude spasený. Čiže krst je potrebný pre spasenie. V krste sa človek zbaví zlých síl, zlých duchov a hriechov a príjme dary Svätého Ducha – duchovný pokoj, duchovnú radosť, duchovnú múdrosť a mnohé ďalšie dary. V krste sa človek narodí pre duchovný život, stáva sa členom Christovej Cirkvi a duchovným vojakom, ktorý duchovnými zbraňami – modlitbou, pôstom, sv. Eucharistiou, Božím slovom, láskou a mnohými ďalšími zápasí za dobro, spravodlivosť a večný život s Bohom. Krst je základ, na ktorom sa v duchovnom živote buduje všetko ostatné. Tak, ako základy domu prinášajú úžitok len vtedy, keď sa na nich niečo vybuduje, tak aj ku krstu je potrebné ďalšie snaženie a skutky, aby sa dary krstu mohli ukázať a prejaviť pre dobro pokrsteného aj mnohých ďalších ľudí. Krst je začiatkom a prvým krokom ku krásnemu a blaženému duchovnému životu v Bohu. Čo je to za život, to sa nedá opísať, ale iba vyskúšať. Poznajú ho tí, ktorí ku krstu pripojili úprimnú a nepokryteckú vieru a lásku k Bohu a k ľuďom a podľa nej žijú. Bez praktického života podľa Evanjelia krst stráca zmysel a neprináša nič. Ten, kto prijal krst a potom si ho neváži, tomu pribúda iba ďalší hriech zneuctenia Božej svätyne. Svätí otcovia, ktorým bolo zjavené, čo sa deje s ľuďmi po smrti, hovoria, že najviac po smrti trpia tí, ktorí prijali najviac Božích darov, ale nežili podľa nich. Želám Ti krásny duchovný život plný obetavej lásky a viery, na konci ktorého bude spása a večný život.

S úctou a láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
19. august 2008Untitled Document