Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

Sláva Isusu Christu! Otče, chcela by som sa opýtať, či je správne, aby pravoslávny veriaci šiel za krstného otca do gréckokatolíckeho chrámu a samozrejme bol súčasťou obradu krstu dieťaťa podľa gréckokatolíckej viery. Ďakujem."

sestra v Christu Silvia

Odpoveď

Milá Silvia

„Sláva na viki Bohu! To, aby pravoslávny veriaci šiel za krstného otca do gréckokatolíckeho chrámu pri katolíckom krste nie je v žiadnom prípade správne. Našou povinnosťou je úprimne milovať všetkých ľudí bez ohľadu na čokoľvek, čiže aj inovercov a pomáhať im vo všetkom dobrom, no zároveň sa máme usilovať o to, aby sme zachovali čistotu svojej viery a nemali nič spoločné s inými vierami a obradmi, ktoré sú vyjadrením a zasvätením sa do týchto iných vier. Súčasťou úlohy krstného pri krste je prebratie na seba zodpovednosti za výchovu pokrsteného v tej viere, v ktorej bol krst vykonaný. Je teda nelogické a zlé, aby pravoslávny veriaci vzal na seba záväzok vychovávať niekoho v katolíckej viere, v ktorú neverí a ktorá nie je ani celkom správna, hoci obsahuje aj veľa pravdivých tvrdení a vyznaní. Pre spásu je potrebné hľadať plnosť pravdy a nie je správne prijímať čokoľvek neúplné a iba čiastočne správne. Tak ako vernosť je vernosťou iba vtedy, keď je stopercentná, pretože deväťdesiatdeväť percentnú vernosť už nie je vernosť (predstavte si, žeby niekomu bola žena verná na 99 percent, hrôza pomyslieť!), tak aj pravda je čistá a svätá iba vtedy, keď je úplná a čistá. Pravda je intolerantná voči nepravde a klamstvu, lebo pravda je Christos. Okrem toho podľa pravoslávnej tradície vyjadrenej v desiatkach pravidiel, pravoslávny veriaci by sa vo všeobecnosti nemal zúčastňovať žiadnych nepravoslávnych obradov a bohoslužieb.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
20. december 2011Untitled Document