Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Chcem sa spýtať na postoj pravoslávnej cirkvi na tzv. letničné hnutia.“

milan

Odpoveď

„Postoj Pravoslávnej cirkvi voči letničným a všelijakým iným hnutiam je vyjadrený jej prežívaním duchovného života a jej učením o duchovnosti, ktoré sa od pôsobenia letničných hnutí zásadne odlišuje. Pravoslávna duchovnosť stojí na pilieroch vnútornej aj vonkajšej jednoty s jedinou Christovou Cirkvou, na plnosti pravdy obsiahnutej vo Svätom Písme a vysvetľovanej v duchu cirkevnej Tradície a spoločnej duchovnej skúsenosti členov Cirkvi od apoštolských čias až podnes a nakoniec na askéze, ktorej základ tvorí pokora a získavanie Svätého Ducha nie hocijakým spôsobom, ale takým, ktorý vychádza z duchovnej skúsenosti svätých. Žiaden z týchto pilierov nie je vlastný letničným hnutiam. S letničnými hnutiami je úzko spojené aj hnutie tzv. charizmatickej obnovy, ktoré sa šíri medzi členmi najmä protestantských spoločenstiev, ale našlo si svojich sympatizantov aj medzi katolíkmi a údajne aj medzi nevýrazným počtom „pravoslávnych“ veriacich v niektorých krajinách. Naozaj duchovné osobnosti a tí veriaci, ktorý žijú aktívnym duchovným životom sa od letničných hnutí a hnutia charizmatickej obnovy dištancujú. Prežívanie údajného pôsobenia Svätého Ducha u sympatizantov letničných hnutí je z pohľadu pravoslávnej duchovnosti považované za pôsobenie zlých duchov, psychologickej manipulácie a čisto emočných stavov. Dôkazom toho je napríklad nepriateľstvo mnohých tzv. charizmatikov voči krížu, rozpad zvyškov zdravej duchovnosti u ľudí, ktorý sa zaplietli s letničnými a charizmatickými hnutiami a nezrozumiteľnosť „hovorenia cudzími jazykmi“ u charizmatikov. Skutočný dar hovorenia cudzími jazykmi, ktorý pochádza od Svätého Ducha, pôsobí totiž nie samoúčelne a nezrozumiteľne, ale tak, že človeka ľudia začínajú rozumieť aj tí ľudia, ktorí ho dovtedy nerozumeli a nie naopak. Nakoniec je potrebné dodať ešte jednu veľmi dôležitú vec. Živnou pôdou pre každé nové a necirkevné náboženské hnutie sú nedostatky u ľudí, hlásiacich sa k skutočne Christovej Cirkvi. Je preto veľmi dôležité, aby členovia Cirkvi žili ako ozajstní kresťania, nie v duchu sveta, ale vo Svätom Duchu, aby ich vieru bolo vidno aj v ich živote. Potom budú u nich zjavné aj dary Svätého Ducha a skutočné kresťanské cnosti. Za takýchto predpokladov sa budú menej šíriť rôzne falošné náhrady a ľahké cesty k získaniu imitácie darov Svätého Ducha, akými sú napríklad letničné hnutia.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
19. apríl 2009Untitled Document