Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Ako zistím, kedy je myšlienka od Boha a kedy od diabla?“

Odpoveď„Isus Christos hovorí, že strom je poznať podľa ovocia, čiže človeka podľa skutkov a myšlienky podľa toho, čo spôsobujú. Ak je myšlienka od Boha, spôsobuje duchovný pokoj, čistú radosť, dobro a je v súlade s Evanjeliom. Ak je od diabla, spôsobuje nepokoj, smútok, hriech, zlo, hnev, závisť, nenávisť, hádky a mnohé iné vášne a nie je v súlade s Evanjeliom. Preto, aby sme dokázali správne a včas rozlíšiť, od koho je myšlienka, je potrebné čítať Evanjelium, aby sme vedeli naše myšlienky porovnať s tým, čo učí Boh. Tiež je potrebné snažiť sa o to, aby sme mali čisté srdce a osvietený um cez prijímanie svätých Tajín, modlitbu a pôst, aby naša duša bola živá a svedomie citlivé, aby dokázalo cítiť a rozlišovať duchovný pokoj od falošného telesného kľudu a čistú radosť od hriešneho tešenia sa z hriechu alebo na hriech. Keď človek žije prijímaním svätých Tajín, modlitbou a pôstom, získava postupne v sebe blahodať Svätého Ducha, čiže citeľnú Božiu energiu, podľa ktorej dokáže rozpoznať dobro od zla. Keď človek cíti, že nejaká myšlienka z neho odháňa alebo uháša v ňom blahodať, je jasné, že je od diabla. Ak naopak myšlienka neuháša, ale ešte posilňuje blahodatné rozpoloženie ducha, je od Boha. Cesta je teda jasná: čítať Evanjelium, prijímať sväté Tajiny, modliť sa a postiť (duchovne aj telesne podľa príkladu Isusa Christa). Inej cesty niet. Kto čokoľvek z toho nerobí, nedokáže rozpoznať skutočné dobro od skutočného zla. "

S láskou v Christu

prot. Š. Pružinský, ml.
9. september 2013Untitled Document