Pekné dopoludnie!
piatok 24. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Založenie Konštantínopola. Svätý hieromučeník Mókios. Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
ZAJTRA sviatok má Naši otcovia Epifanios, cyperský biskup, a Germanos, konštantínopolský patriarcha

sviatok má Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu (596). Prepodobný Nikita Stĺpnik (1186), perejaslavský divotvorca
ZAJTRA sviatok má Tretie nájdenie hlavy slávneho Hospodinovho predchodcu a krstiteľa Jána (850)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„„Prečo rimokatolícke deti nemôžu do 1.svätej spovede ísť na prijímanie a naše pravoslávne deti áno?“

Sofia

Odpoveď

Milá Sofia

„Rímski katolíci nedovoľujú deťom pristupovať k prijímaniu pred prijatím tzv. birmovky, čiže druhej časti ich krstu, ktorú napríklad na Slovensku spravidla udeľujú vo veku minimálne 13 rokov. K prijímaniu ich teda nepúšťajú preto, lebo ich považujú za ešte nie v plnosti pokrstené a taktiež preto, že podľa nich deti ešte nevyjadrili svoj vedomý súhlas s kresťanským učením. Pravoslávna Cirkev dovoľuje deťom pristupovať k svätému Pričaščeniju (Prijímaniu) už hneď od krstu, ktorý sa robí zvyčajne po štyridsiatich dňoch od narodenia, pretože sa udeľuje celý krst (vodou aj Svätým Duchom), ktorému už nič nechýba. Okrem toho Pravoslávna cirkev učí, že deti vedia svojim spôsobom vnímať a prijímať vieru v Boha a Jeho učenie aj v najútlejšom veku svojim srdcom, aj keď to ešte nevedie presne vyjadriť slovami. Takýto postoj má svoj základ v praxi prvotnej Cirkvi a Svätom Písme, kde sa píše, že apoštoli krstili celé domácnosti (Sk 16, 15; 18, 8), čiže aj deti, a apoštol Pavol nazýva deti kresťanov dokonca svätými (1Kor 7, 14). Prečo by teda svätí nemohli prijímať? Pre malé deti sa nekladie za podmienku k sv. Prijímaniu ani sv. spoveď, pretože deti ešte nie sú zodpovedné za svoje konanie. Chyby a nedostatky malých detí sú dôvodom k pokániu skôr nás rodičov, pretože deti sú v prevažnej miere naším zrkadlom.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
26. október 2010Untitled Document