Pekné popoludnie!
štvrtok 20. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Jeromučeník Teodot Ankyrský (303)
ZAJTRA sviatok má Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

sviatok má Svätý jeromučeník Metod (321), patarský biskup
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Julián Tarzský (305). Nájdenie moščí prepodobného Maxima Gréka (1996)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu, otče. Moja otázka je tak trochu netypická a neviem, či sa vôbec hodí, ale aj tak potešila by som sa Vašej odpovedi. Som veriaca a snažím sa žiť cnostným zbožným životom, aj keď je to v dnešnej dobe ťažké. Človek, ľudstvo vyznáva materiálne hodnoty a tie duchovné, vznešenejšie odsúva (v tom "lepšom" prípade), alebo nemá žiadne. Každý chce byť bohatý, úspešný a uznávaný, každý chce, aby ho ostatní obdivovali, aby mal prestíž. A na to, aby to všetko dosiahol, musí okrem iného aj dobre vyzerať, musí byť pekný. Ide o tzv. kult tela. Tlačí sa to na nás z každej strany, či z médií, billboardov a podobne. A tak sa mi teda núka otázka: Čo je vlastne byť pekný? V čom spočíva skutočná krása? Nespomínam si presne, kto je autorom výroku, no raz som sa kdesi dočítala, že : "ak chceš byť pekný, zastav sa 5 minút pred zrkadlom, 10 minút pred sebou samým a 15 minút pred Bohom. Čo si o tom myslíte? Čo je podľa vás krása? Čo hovorí Sväté Písmo o kráse? S láskou v Christu“
Mirka

Odpoveď

Milá Mirka

„Tvoja otázka je nielenže vhodná, ale aj veľmi rozumná a dôležitá. Slová Isusa Christa, Evanjelia a učenia Cirkvi hovoria veľa o kráse, pretože krása je veľmi dôležitá. Samotný Boh je krásny, pretože je dobrý, preto aj kresťan má byť krásny, pretože má byť obrazom a podobou Boha. Skutočná krása spočíva v dobrote, vnútornej čistote a božskej sláve, ktorou Boh obdarúva človeka, ktorý žije s Bohom. Byť krásny teda znamená byť v prvom rade Božím človekom, mať čistú dušu, um aj srdce bez zlých myšlienok a želaní a konať dobré skutky. Krásny človek, to je človek, na ktorého sa môžeme spoľahnúť, o ktorom vieme, že nás nezradí, nepoohovára, nezhanobí. Čo sa týka vonkajšej krásy, o tej hovorí Sväté Písmo nasledujúce slová: „Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom. Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a podriaďovali sa svojim mužom; ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania“ (1Pt 3, 3-6). A na inom mieste sa píše: „Ženy nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou; nie pozapletanými vlasmi, zlatom a perlami alebo drahými šatami, ale, ako pristane ženám, ktoré vyznávajú nábožnosť, dobrými skutkami“ (1Tm 2, 9-10). Dnešné chápanie krásy je väčšinou zvrátené. Maľovanie tváre a vlasov je hanobením Boha, akoby ich On stvoril škaredé. Duchovne čistému mužovi je cudzie ozdobovať seba a nepríjemné, ak sa ozdobuje akýmkoľvek spôsobom jeho žena, pretože ozdoby zakrývajú jej skutočný výzor. Aj duchovne čistá a rozumná žena sa nebude ozdobovať, pretože nemá v úmysle očarovať cudzích mužov a jej muž ju chce takú, aká je, a nie inú, ak si ju samozrejme zobral z čistej lásky.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
24. november 2011Untitled Document