Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Bol som pokrstený u seleziánov čiže rímsko-katolík pred 2 rokmi ako 20 ročný a viera mi zmenila život a veľa dala, dáva. Chcel by som sa spýtať na rozdiely čo je odlišné a napísali ste rímskokatolícka viera nie je spasiteľná, pretože opustila prvotnú čistotu a pravdivosť a prijala do seba aj nesprávne a pre duchovný život a spasenie škodlivé učenia. Chcel by som vedieť, poznať prečo a čo sa stalo, prečo je rk viera "chybná", nesprávna ...vopred ďakujem za odpoveď, za pravdu“

s úctou a láskou v Kristovi, Jakub

Odpoveď

Milý Jakub

„Nepochybujem o tom, že Vám viera veľa dala a dáva. To, čo však chýba rímskokatolíckej viere je plnosť a čistota, ktorá je veľmi dôležitá. Je potrebná a nevyhnutná pre zdraví duchovný život. Čistotu, plnosť a pravdivosť viery potrebujeme všetci – Vy aj my, pretože všetci sme v mnohom hriešni a potrebujeme sa uzdraviť. Je to vzácny poklad, ktorý treba chrániť pre nás aj pre ďalšie generácie. Rímskokatolíci dogmou o primáte a neomylnosti pápeža, ktorý je vyhlasovaný za zástupcu Boha na zemi narušili normálne vzťahy a princípy rovnosti a bratstva v hierarchii a v celom svojom spoločenstve vo všeobecnosti. Nevedie to k pokore, ktorá je nevyhnutná k spáse a umožňuje to svojvôľu pápežov vo vyhlasovaní novôt v učení, pretože boli oslabené pozície všetkých ostatných vieroučných a ochranných mechanizmov (snemy, učitelia, národ ako ochranca viery a i.). Učenie o pochádzaní Svätého Ducha nielen od Otca ale aj od Syna narušilo učenie o Svätej Trojici, ktorá je východiskom celej teológie, učenia a života v Cirkvi. Narušil sa tým princíp jedinečnosti Boha Otca ako jediného Prameňa úplne všetkého v Cirkvi, čo sa potom nepriaznivo odráža v mnohých ďalších oblastiach života. Svätý Metod, ku ktorému sa rímski katolíci začali hlásiť, preklial všetkých, ktorí by toto učenie chceli vniesť do Cirkvi. Píše sa o tom v živote svätého Klimenta Ochridského z 11. storočia. Toto učenie je hlavne v rozpore s učením Evanjelia podľa Jána, podľa ktorého Svätý Duch, tak ako všetko ostatné, pochádza iba od Otca. Veľmi neblahé dôsledky má tiež učenie o očistci. Táto novota vnáša do každodenného duchovného aj praktického života značnú vypočítavosť (veď to v tom očistci nejako vydržím a tu si užijem). S takýmto postojom k Bohu sa nedá duchovne žiť, očistiť, zoceliť, posvätiť ani duchovne uzdraviť. Očistiť sa človek môže jedine Božou Krvou za predpokladu úprimného pokánia. Len pokánie a samotný Boh môže zmeniť život, odstrániť najvnútornejšie príčiny zla a priviesť k nejakému zlepšeniu. Vážnym problémom je tiež učenie o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Ak bola očistená od všetkých dôsledkov prarodičovského hriechu ešte pred obeťou Christa na kríži, načo potom táto obeť bola. Keď sa človek dal očistiť aj ináč, prečo potom Evanjelium hovorí, že sa to nedalo inak, že táto čaša sa nedala obísť? Neužitočné je tiež formálne delenie hriechov na rôzne skupiny „podľa závažnosti“. Sväté Písmo nedelí hriechy podľa toho, do akej skupiny patria, ale podľa toho, ako a prečo boli vykonané. Každý hriech môže byť smrteľný, ak je konaný pravidelne, vedome a bez pokánia. Aj obyčajné prázdne slová môžu človeka navždy odsúdiť, ak sa stanú životným zvykom, programom, charakteristickou črtou človeka, ktorý takto postupne vyprázdnil seba aj iných. A naopak vrah sa môže spasiť, ak vykoná pokánie. Ak niekto nejaké hriechy vo všeobecnosti vyhlasuje za menej závažné alebo neohrozujúce priamo a absolútne spásu človeka, vážne tým ohrozuje jeho spasenie a zvádza ho k pokryteckému a neúprimnému vzťahu k Bohu, prípadne k neriešeniu spasenie ohrozujúcich nedostatkov a zlozvykov. Aj v pravoslávnom prostredí sa občas objavia všelijaké čudné názory a delenia, avšak u nás sa nestali dogmou. V tom je jediný ale veľmi podstatný rozdiel. Inak sme všetci hriešnici, ktorí k spáse potrebujú veľa veľa Božej milosti. Toto je krátka odpoveď na Vašu otázku, v ktorej je určite ešte veľa nedopovedaného a nedokonale vyjadreného. Prosím Vás preto o odpustenie, ak som Vám neodpovedal úplne a dostatočne. Prajem Vám len to najlepšie a hlavne úprimnú a čistú lásku k Bohu, k ľuďom, k pravde a hlavne spásu. Kiež by sa všetky nedorozumenia a chyby postupne odstránili pre dobro nás všetkých.

S úctou a láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
4. jún 2008Untitled Document