Dobrý večer!
štvrtok 20. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Jeromučeník Teodot Ankyrský (303)
ZAJTRA sviatok má Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

sviatok má Svätý jeromučeník Metod (321), patarský biskup
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Julián Tarzský (305). Nájdenie moščí prepodobného Maxima Gréka (1996)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Ako sa môže stať obyčajný veriaci monachom, prečo neexistuje na Slovensku monastier, vraj bol v Ladomirovej, ale ho už dávno zrušili a bude niekedy v budúcnosti na SR monastier? Vopred ďakujem za vysvetlenie“.

brat v Christu Lukáš

Odpoveď

Milý Lukáš

„Na Tvoju prvú otázku je už čiastočne odpoveď v odpovedi na otázku „Ako sa dostať žiť do monastiera“. K uvedenej odpovedi snáď len dodám, že najlepšie odpovede na všetky otázky spojené s mníšskym životom nájdeš v samotných monastieroch. Tam môžeš všetko vidieť na vlastné oči a pýtať sa tých, ktorí mníšsky život poznajú z vlastnej skúsenosti. Za normálnych okolností je to vždy tak, že ten, kto sa chce stať mníchom, spoznáva najprv mníšsky život ako bežný veriaci pri návšteve monastiera, potom ako poslušník (gréci hovoria skúšobník) pri dlhodobejšom pobyte v monastieri a až potom, keď sa ukáže, že človek je vhodný pre mníšsky život, uskutočňuje sa s požehnaním igumena (predstaveného monastiera) mníšsky postrih. V uvedenom postupe a názvoch existujú v jednotlivých miestnych pravoslávnych Cirkvách drobné a nepodstatné zvláštnosti a odlišnosti. Čo sa týka monastiera v Ladomírovej, tak ten nebol zrušený, ale zničený. Mnísi odišli pred prichádzajúcim vojnovým frontom, ktorí by s veľkou pravdepodobnosťou ohrozil ich životy, do Ameriky, kde založili monastier. Urobili tak v duchu slov Isusa Christa: „Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého” (Mt 10, 23). Keď vojaci prišli na územie obce Ladomírova, zničili všetky budovy monastiera, okrem chrámu, ktorý stojí dodnes. A či bude niekedy v budúcnosti na Slovensku monastier, záleží od niektorých ľudí viac, od iných menej, ale určitým spôsobom to záleží od všetkých nás. Aby sme mali dobre fungujúci a živý monastier, musíme k tomu jednoducho duchovne dozrieť. Dobrí mnísi nepadajú sami od seba z neba, ale vyrastajú v zbožných rodinách pod vedením zbožných a svätých pastierov. Ak máme zbožné rodiny a dobrých pastierov, budeme mať raz aj u nás dobrých monachov a monašky. Niekoľkých už nakoniec máme, hoci zatiaľ v cudzine.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
20. august 2009Untitled Document