Dobré ráno!
štvrtok 28. septembra 2023

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý veľkomučeník Nikita (372). Nájdenie ostatkov prvomučeníka Štefana (415)
ZAJTRA sviatok má Svätá všechválna veľkomučenica Eufímia (304)

sviatok má Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón (350). Svätý Václav, český knieža (935)
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník (556)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu! Chcel by som sa Vás opýtať, prečo prestol chrámu musí posvätiť biskup??? Za vašu odpoveď Vám ďakujem.“
Peter

Odpoveď

Sláva na viki Bohu

„V Trebníku sa píše takto: „Veľké posvätenie chrámu je dielo nie kňazské, ale biskupské. Ak sa však kvôli veľkej vzdialenosti alebo z iných príčin stane, že biskup nemôže posvätiť chrám osobne, vtedy sa posvätenie chrámu uskutočňuje prostredníctvom antiminsu (plátna, na ktorom je zobrazenie položenia Christa do hrobu, v ktorom sú zašité ostatky svätých, na ktorom je podpis a pečiatka biskupa, dátum posvätenia a názov chrámu, pre ktorý bol antimins určený) posväteného biskupom a poslaného k posväteniu cez vybranú osobu, ktorá má kňazskú hodnosť. Posvätenie chrámu kňazom v takomto prípade spočíva v pokropení prestola, jeho umytí a oblečení, v položení antiminsu posväteného biskupom po obídení okolo chrámu s krížom a v ustanovených na to piesňach a modlitbách.“ Za normálnych okolností má posväcovanie prestola vykonávať biskup preto, lebo prestol je najdôležitejšia časť chrámu, na ktorej sa slúžia najdôležitejšie bohoslužby a bez ktorej sa v chráme nedá za normálnych okolností slúžiť svätá Liturgia. Biskup posväcuje prestol ako nositeľ najvyššieho stupňa blahodate kňazstva a ako ten, kto podľa potrieb Cirkvi rozhoduje o tom, kde sa budú slúžiť bohoslužby. Kňaz môže posväcovať prestol len s vedomým a súhlasom biskupa.“

S láskou v Christu

j. Štefan Pružinský, ml.
17. jún 2010Untitled Document