Pekné dopoludnie!
nedeľa 1. októbra 2023
Konečne je už nedeľa!!

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš prepodobný otec Euménios Divotvorca, gortynský biskup (7. stor.)
ZAJTRA sviatok má Svätí mučeníci Trofim, Savvátios a Dorymedont (276)

sviatok má Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec (556)
ZAJTRA sviatok má Svätý jeromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína (304)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Ak niekto bol v minulosti krstený v gréckokatolíckej Cirkvi, mohol mať prvú sv. spoveď (prvé sv. prijímanie) v pravoslávnej Cirkvi? Bez krstu na pravoslávnu vieru? Za odpoveď ďakujem“

Odpoveď„Ak išlo o človeka, ktorý bol pokrstený ako gréckokatolík, ale vyznával pravoslávnu vieru a bolo to približne do roku 1968, mohol tak urobiť aj bez pravoslávneho krstu. Takáto prax vychádzala z rozhodnutia synody Ruskej Pravoslávnej cirkvi, ktorá nás mala do polovice minulého storočia vo svojej starostlivosti. Toto rozhodnutie bolo motivované skutočnosťou, že gréckokatolícki veriaci pred rokom 1968 a najmä pred rokom 1950 v prevažnej miere ešte stále považovali sami seba za pravoslávnych veriacich a tak na nich hľadela aj naša Cirkev. Prechod ich samotných alebo ich predkov z pôvodnej pravoslávnej viery na gréckokatolícku bol totiž vykonávaný pri zavádzaní únie od druhej polovice 17. storočia väčšinou iba formálne, často násilne, bez ich súhlasu, alebo minimálne bez plného uvedomovania si toho, o čo vlastne ide. Po roku 1968, kedy bol zrušený politický zákaz činnosti gréckokatolíckej Cirkvi vydaný v roku 1950, sa už tí, ktorí sa do nej vrátili, v podstate od pravoslávia úplne dištancovali. Situácia sa tak zásadne zmenila, vzájomné prijímanie tajín, vrátane spovede a prijímania sa postupne prestalo praktizovať (až na výnimky) a nebolo by už bez prijatia pravoslávneho krstu ani správne.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
9. december 2008Untitled Document