Dobré ráno!
štvrtok 28. septembra 2023

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý veľkomučeník Nikita (372). Nájdenie ostatkov prvomučeníka Štefana (415)
ZAJTRA sviatok má Svätá všechválna veľkomučenica Eufímia (304)

sviatok má Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón (350). Svätý Václav, český knieža (935)
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník (556)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu. Mám 2 otázky, na ktoré už dlho hľadám odpoveď, ale stále v tom nemám jasno. Na obidve použijem príklad:
1. Chcel by som nájsť hranicu medzi rešpektovaním slobodnej vôle a podporovaním hriechu. Ak správne chápem, zlému nemáme odporovať, ale zlo (hriech v akejkoľvek podobe) nemáme podporovať, nie? Čo má napríklad robiť človek, ktorý má pri sebe zapaľovač a keď ho nejaký fajčiar požiada, že či nemá zapaľovač, že si potrebuje zapáliť cigaretu. Má mu ho fajčiarovi požičať? 1. Otázka: Ak mu nedá zapaľovač, berie fajčiarovi slobodu tým, že mu zabraňujem fajčiť? Ak áno, čo je horšie: zobrať slobodu druhému alebo podporiť ho v hriechu. Ak mu aj slobodu nedaním zapaľovača neberie a dá fajčiarovi zapaľovač, podporuje fajčiara v hriechu, alebo len rešpektuje jeho slobodné rozhodnutie (tak ako nás rešpektuje Boh)? Aký skutok je pre kresťana principiálne správny? V tomto prípade dať mu zapaľovač alebo nedať?
2. Chcel by som nájsť hranicu medzi neodporovaním zlému a podporovaním zla. Isus Christos hovorí, že nemáme odporovať zlému (Mt 5, 39-40). Ďalej budem vychádzať z úryvku z knihy Múdrosť púštnych otcov: ..Keď prišli zlodeji do kelie starca Euprenia, pomáhal im vynášať veci z kelie. Zlodeji všetko vzali a odišli. V kelii ostala len starcova palica. On ju vzal a odniesol zlodejom. ..Starec neodporoval zlému a zachoval sa podľa Evanjelia, ale do akej miery by mal tak konať ako konal? Keby mal starec namiesto palice nôž na krájanie jedla a zlodej by ho od neho žiadal s tým, že by starcovi povedal, že ide s tým nožom niekoho zabiť, mal by mu starec ten nôž dať? Jednalo by sa o neodporovanie zlému? Alebo už by to bolo podporovanie zla - hriechu? Kde je hranica medzi neodporovaním zla a podporovaním zla - hriechu? (Ak je palica ešte v poriadku, ale nôž už by nebol, kedy by takýto skutok, ktorý urobil starec prechádzal do hriechu?)."

Odpoveď„Zlu netreba odporovať tak, že sa budeme za zle odplácať zlým. Napríklad na zlorečenie netreba odpovedať hádkou, na hanobenie urážkou, na úder bitkou a podobne. No zároveň nie je správne podporovať iného človeka v takom konaní, o ktorom vieme, že je zlé a že ho ten človek ide vykonať. Pomáhať inému v hriechu je hriech ako každý iný. Napríklad zapaľovač na zapálenie cigarety netreba poskytovať. Nie je to obmedzenie slobody iného, pretože my sa jeho slobody nedotýkame, on nech si robí, čo chce, my mu len nenapomáhame v jeho zlom konaní. Nikto nemá právo narušovať aj našu slobodu tým, že od nás bude žiadať, aby sme ho podporili v hriechu, keď my to nechceme. Aj svätí otcovia hovoria v tom zmysle, že my nemáme nikoho manipulovať, no nemáme ani nikomu inému dovoliť, aby manipuloval nami. Starec Euprenij urobil dobre, pretože im dal veci, ktoré sú užitočné a nikto zo zlodejov netvrdil, že nimi ide robiť niečo zlé. Keby však žiadali niečo, čo sa dá použiť ako zbraň proti niekomu inému a ešte by povedali, že chcú páchať s touto vecou zlo, tak by im samozrejme nebolo správne tú vec poskytnúť. V živote sa vyskytujú všelijaké zamotané pokušenia a vždy je potrebné dobre popremýšľať a rozlišovať, ktorý citát Evanjelia je práve vhodný v danej situácii v spolupráci so svojim svedomím, poprípade za pomoci niekoho, kto je skúsenejší v duchovnom živote, než my. Veď Ten istý Christos, ktorý povedal, že nemáme odporovať zlu, povedal, keď Ho súdili: „Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ?!“ (Jn 18, 23), čiže snažil sa zabrániť zlu a neprávosti. Každý prípad je iný a vždy treba hľadať také riešenie, ktoré bude pre všetkých najužitočnejšie v danej situácii.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský
1. október 2012Untitled Document