Dobrý večer!
štvrtok 20. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Jeromučeník Teodot Ankyrský (303)
ZAJTRA sviatok má Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

sviatok má Svätý jeromučeník Metod (321), patarský biskup
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Julián Tarzský (305). Nájdenie moščí prepodobného Maxima Gréka (1996)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu! Chcel by som sa spýtať, ako sa má chápať a v čom spočíva hriech smilstva. Podľa mňa je rozdiel, ak majú pohlavný styk ľudia, ktorí sa ani nemilujú a ide len o uspokojenie telesných potrieb, ide im len o sex. Na druhej strane sú ľudia, ktorí sa ľúbia, plánujú spolu budúcnosť a chcú sa vziať a padnú do hriechu smilstva. Je to podľa vás taký istý hriech, ako v prvom prípade? Pozerá na to Boh ináč? Dnes ľudia spolu chodia aj niekoľko rokov, chcú si zarobiť na byt atď. a až tak sa vziať a niekedy je to veľmi ťažké tomu neodolať a človek padne. Viem, že podľa učenia Cirkvi by malo dôjsť k intímnemu styku až po svadbe. Môžete mi objasniť bližšie prečo a v čom tkvie hriešnosť tohto aktu resp. to \"minutie cieľa\" (význam slova hriech, ak sa nemýlim)? Boh Vás žehnaj “

Róbert

Odpoveď

Milý Róbert

„Odpoviem Ti slovami jedného veľmi dobrého, pokorného a svätého človeka, biskupa Petra, ktorého knihu „Ukázanie cesty k spáse“ niekoľkokrát vydali svätí optinskí starci (prepodobní Izák a Amvrosij) v tlačiarni Optinskej pustovne s cieľom podať jednoduchým jazykom poučenie, ktoré by bolo pochopiteľné každému. Píše sa v nej toto: „Našej prirodzenosti je vrodená pohnútka rozširovať svoj rod (potomstvo) a príťažlivosť k inému pohlaviu kvôli rodeniu detí. S uspokojením tejto náklonnosti je spojený osobitý príjemný pocit, ktorý tesnými putami lásky zjednocuje muža a ženu, robí príjemnejšími ťažkosti ich pozemského a rodinného života, robí vytúženým rodenie a vychovávanie detí. Bez tohto uspokojenia by spojenie muža a ženy bolo odpudzujúce a za takýchto podmienok by sa mužovia a ženy nikdy nepodujali robiť niečo, čo je sprevádzané podvedomým pocitom hanby a čo vedie k rodeniu detí, ktoré je pre ženu krajne bolestivé, a k výchove detí, ktorá vyžaduje od otca aj matky mnoho ťažkých starostí, námahy a nepríjemností.
Spojenie s druhým pohlavím a s ním spojený pôžitok však nie je cieľom, ale iba prostriedkom k rodeniu detí a najmä k ich správnemu vychovávaniu. Cieľom schopnosti rodiť deti nie je iba jednoduché rozmnožovanie ľudí, ale najmä rozmnožovanie ľudí s dobrou morálkou, ktorí by dosahovali vyššie mravné ciele, ktorí by boli schopní a dôstojní zdediť Nebeské kráľovstvo, večnú blaženosť a spoločenstvo s Bohom.
Pre dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné, aby muž a žena boli zjednotení nerozdeliteľným zväzkom manželstva na celý život, aby ich zväzok lásky bol silnejší, aby lepšie pomáhali jeden druhému v rôznych materiálnych a duchovných potrebách, nerozchádzali sa, neopúšťali jeden druhého bez pomoci, aby otec dobre poznal svoje deti a deti svojich rodičov, aby sa rodičia z lásky k svojim deťom viac starali o telesnú a mravnú výchovu detí a deti s pocitom vďačnosti živili rodičov a starali sa o nich v chorobe a starobe. Manželský zväzok je potrebný aj preto, aby bola zachovávaná umiernenosť, slušnosť a mravnosť pri uspokojovaní náklonnosti k rodeniu detí. Pri náhodnom uspokojovaní tejto náklonnosti s rôznymi a hocijakými osobami by všetko vyšlo naopak a prinieslo by to mnoho tých najškodlivejších dôsledkov.
Preto aj Boží Zákon (1Mjž 2, 24; Mt 19, 4-6; Ef 5, 31; 1Kor 7, 27-39) aj zdravý rozum zakazujú uspokojovanie telesnej žiadosti mimo manželstva a uspokojovanie, ktoré nezodpovedá cieľu manželstva. Preto každé uspokojovanie telesnej túžby mimo manželstva predstavuje hriech“. K uvedeným slovám pridám len pár myšlienok. O hriešnosti smilstva najlepšie hovorí svedomie človeka. Každý človek, ktorý ho vykoná, nech by to bolo za akýchkoľvek okolností a hoci by si to navonok nepriznával, po jeho vykonaní sa cíti ako prasa a špina (telesne aj duchovne), odnáša si dlhodobú traumu a často aj myšlienky ublížiť si. Každé smilstvo podstatne znižuje schopnosť človeka vytvoriť naozaj pevný vzťah (stav dnešnej spoločnosti je toho empirickým dôkazom) a pokiaľ sa stane zvykom, oberá človeka o veľké množstvo telesných a duševných síl. Čosi podobné môže nastať aj v manželstve, ak sa telesné spolužitie vykonáva často a bezcieľne. Telesne nezdržanlivý človek sa stáva postupne temným a slabým.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
26. október 2009Untitled Document