Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu! Chcela by som sa Vás otče opýtať, či je možné, aby sa človek, ktorý mal "sobáš" v uniatskej cerkvi, má dieťa, no asi za to, že nie v istine a bez Hospoda sa brali, došlo k takému, že manželka podviedla manžela, vybavila aj rozvod, i keď manžel nechcel.... je možné, keď manžel je pravoslávny, aby mal napriek všetkému ešte sobáš v pravoslávnej cerkvi, že by sa vinčal, no nebral by si matku svojho dieťaťa? Spasí Vás Hospodi“

Odpoveď„Sláva na viki Bohu! K úplnej odpovedi na Tvoju otázku by bolo potrebné vedieť ešte niekoľko ďalších podrobností a k sobášu rozvedených sa vyjadruje aj vladyka v spolupráci s komisiou, ktorá takéto veci v Cirkvi posudzuje. Ja Ti môžem povedať len niekoľko všeobecných myšlienok. Ak ten muž, o ktorom píšeš, bol sobášený v uniatskej cerkvi, ak bol opustený bez jeho vôle, ak nezapríčinil rozvod nejakým vážnym priestupkom (cudzoložstvo, zatajenie skutočnosti, pre ktorú by si ho jeho bývala manželka nebola vzala za manžela), ak sa jeho bývala „manželka“ nechce k nemu nikdy vrátiť a ak tomu nebránia nejaké ďalšie skutočnosti, o ktorých neviem, môže byť v pravoslávnej Cirkvi zosobášený. Jeho predchádzajúci sobáš aj tak nebol cirkevne plnohodnotný a nebola to Tajina, preto by sa bral do úvahy a mal udržiavať (trpieť) iba kvôli dieťaťu. No ak ho už jeho bývalá manželka definitívne nechce, nie je už čo zachraňovať a udržiavať. Nakoniec ešte dodám, že ak by si našiel pravoslávne dievča, ktoré ešte nebolo vydaté, najmä kvôli nej by sa svätá Tajina manželstva (sobáš) podľa kánonov Pravoslávnej cirkvi mohla slúžiť nie podľa poriadku pre druhýkrát sobášených, ale podľa poriadku prvého sobáša.“

S úctou a láskou v Christu a želaním Božieho blahoslovenia

jerej Štefan Pružinský, ml.
31. január 2012Untitled Document