Pekné dopoludnie!
sobota 23. septembra 2023

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Sväté mučenice Mínodora, Mítrodora a Nymfodora (305-311)
ZAJTRA sviatok má Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská (474-491). Prep. Siluán Athoský (1938)

sviatok má Počatie slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
ZAJTRA sviatok má Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Fekla

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu! Vo Sv. Písme sa na viacerých miestach spomína, že je dobré báť sa Boha. Napríklad: "Všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite!" (1Pt 2,17). Je strach pred Bohom v niektorých prípadoch len slabá viera v Jeho milosrdenstvo? Alebo každý strach pred Bohom je dobrý? Nie je nedostatok strachu pred Bohom vecou pýchy (v zmysle: Ja predsa nie som hriešny, nemusím sa báť Boha)? Ako sa správne báť Boha? Ďakujem za odpoveď.“

Peter

Odpoveď

Milý Peter!

„Sláva na viki Bohu! Ako všetko na svete môže byť dobre aj zlé, tak aj strach môže byť dobrý aj zlý. Zlý strach je ten, keď sa človek tak bojí Boha, že sa k Nemu nechce vôbec priblížiť. Napriek tomu, že si to ľudia veľmi nechcú alebo nevedia priznať, mnohí ľudia dnes trpia takýmto strachom. Buď majú dojem, že Jeho prikázania sú priťažké a nepríjemné, čo nie je pravda, alebo sa im zdá, že ich hriechov je toľko, že ich nie je možné odpustiť. V takomto stave sa ľudia radšej ani nepokúšajú zmieriť s Bohom a snažia sa radšej si ešte užiť, kým nepríde Boží súd. Je to zlý a zbabelý strach. Príčinou takéhoto zlého strachu je tak, ako píšeš, veľmi často pýcha a malá viera v Božie milosrdenstvo a dobrotu. No existuje aj dobrý, pekný, vznešený, hrdinský, spasiteľný a veľmi užitočný strach pred Bohom. Je to taký strach, keď sa človek bojí Boha raniť, sklamať, zarmútiť, zradiť, opustiť, pretože si uvedomuje, že Boh je živá Bytosť, že je to náš milujúci Otec, že Boh sa stal kvôli nám človekom, že sa o nás každú sekundu stará, že chce žiť s nami, byť blízko nás, chce byť jedným z nás, zdieľať všetko okrem hriechu s nami, byť pri našich starostiach aj radostiach, byť naším milujúcim Otcom a my Jeho milujúcim ľudom. Takýto dobrý strach vedie k úcte k Bohu, k zachovávaniu Jeho slov, k živému a tesnému spoločenstvu s Ním, k Láske, Pravde a Múdrosti. Tento dobrý strach sa získava pokáním, čiže snahou nerobiť zlo, aby srdce nebolo zlé a tvrdé, ale dobro, aby sa v človeku prebudila schopnosť milovať, vážiť si, byť vďačný a správať sa k Bohu aj ľuďom s bázňou a dobrým strachom nespôsobiť komukoľvek bolesť. Takýto Boží strach robí život krajším a radostnejším.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
18. október 2012Untitled Document