Pekné dopoludnie!
sobota 23. septembra 2023

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Sväté mučenice Mínodora, Mítrodora a Nymfodora (305-311)
ZAJTRA sviatok má Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská (474-491). Prep. Siluán Athoský (1938)

sviatok má Počatie slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
ZAJTRA sviatok má Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Fekla

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Dobrý deň! Prečo v PC nemôžu ženy vykonávať kňazský stav?“

Odpoveď„Dobrý deň! V Pravoslávnej cirkvi ženy nemôžu vykonávať kňazské povolanie preto, lebo Pravoslávna cirkev je Telo Christovo a Christos si vybral za kňazov mužov. Taká je Božia vôľa, voľba, rozhodnutie, tak je to Bohom dané. V Pravoslávnej cirkvi je všetko tak, ako to ustanovil Isus Christos a ináč to nemôže byť. Ak by to bolo ináč, potom by sme už neboli ozajstnou a Christovou Cirkvou, ale iba nejakou ľudskou ustanovizňou alebo inštitúciou. V Cirkvi existujú dva druhy kňazstva. Jedno je všeobecné alebo kráľovské (1Pt 2, 9) a druhé je služobné alebo pastierske. Všeobecnými kňazmi sú aj ženy, lebo aj oni slúžia Bohu, svedčia o Jeho pravde, pomáhajú Cirkvi a ľuďom a svojim spôsobom šíria vieru do celého sveta kresťanským životom, príkladom, prácou a najmä kresťanskou výchovou detí. V minulosti v tomto zmysle niektoré ženy aj nazývané presbyterkami alebo diakonisami, no náplň ich služby nebola nikdy taká, aká patri iba služobnému kňazstvu a pastierom Cirkvi. Pomáhali pri slúžení bohoslužieb a Tajín, no nikdy ich neslúžili, ich služba spočívala iba v pomocných prácach, asistovaní pri zaobchádzaní so ženami (napríklad pri krste dospelých žien) a v sociálnej službe. Služobnými kňazmi pri oltári a pastiermi boli v Pravoslávnej cirkvi podľa vzoru apoštolov vždy iba muži, pretože oni na to dostávajú povolanie, potrebné schopnosti a dary. Tak je to v Cirkvi múdro rozdelené a je šťastím a požehnaním, keď každý robí to, na čo je Bohom povolaný. Len vtedy môže všetko naozaj dobre a správne fungovať. Ak sa tento princíp nedodrží, nemôže to zostať bez zlých dôsledkov aj osobného utrpenia tých, ktorí nepochopili svoje miesto v stvorení, svete a v Cirkvi. Najdôležitejším povolaním žien je svojim životom šíriť lásku, pokoj a Božiu slávu a ak sú vydaté, byť dobrými pomocníčkami svojim mužom a matkami svojich detí, aby rodina a cez ňu celá spoločnosť mohla žiť v harmónii, čistote a svätosti. Túto úlohu nemôže nikto splniť lepšie ako oni a je tragédiou, ak tento ich podiel v rodinách a spoločnosti chýba, ak sa tejto svojej služby zrieknu, ak chcú byť ako muži. Podľa slov apoštola Pavla ženám nie je dovolené v Cirkvi učiť a spasia sa „rodením detí, ak vytrvajú vo viere a láske, v svätosti a v mravnej čistote“ (1Tm 2, 15).“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
13. november 2012Untitled Document