Pekné popoludnie!
štvrtok 20. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Jeromučeník Teodot Ankyrský (303)
ZAJTRA sviatok má Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

sviatok má Svätý jeromučeník Metod (321), patarský biskup
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Julián Tarzský (305). Nájdenie moščí prepodobného Maxima Gréka (1996)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Dobrý deň! Prečo v PC nemôžu ženy vykonávať kňazský stav?“

Odpoveď„Dobrý deň! V Pravoslávnej cirkvi ženy nemôžu vykonávať kňazské povolanie preto, lebo Pravoslávna cirkev je Telo Christovo a Christos si vybral za kňazov mužov. Taká je Božia vôľa, voľba, rozhodnutie, tak je to Bohom dané. V Pravoslávnej cirkvi je všetko tak, ako to ustanovil Isus Christos a ináč to nemôže byť. Ak by to bolo ináč, potom by sme už neboli ozajstnou a Christovou Cirkvou, ale iba nejakou ľudskou ustanovizňou alebo inštitúciou. V Cirkvi existujú dva druhy kňazstva. Jedno je všeobecné alebo kráľovské (1Pt 2, 9) a druhé je služobné alebo pastierske. Všeobecnými kňazmi sú aj ženy, lebo aj oni slúžia Bohu, svedčia o Jeho pravde, pomáhajú Cirkvi a ľuďom a svojim spôsobom šíria vieru do celého sveta kresťanským životom, príkladom, prácou a najmä kresťanskou výchovou detí. V minulosti v tomto zmysle niektoré ženy aj nazývané presbyterkami alebo diakonisami, no náplň ich služby nebola nikdy taká, aká patri iba služobnému kňazstvu a pastierom Cirkvi. Pomáhali pri slúžení bohoslužieb a Tajín, no nikdy ich neslúžili, ich služba spočívala iba v pomocných prácach, asistovaní pri zaobchádzaní so ženami (napríklad pri krste dospelých žien) a v sociálnej službe. Služobnými kňazmi pri oltári a pastiermi boli v Pravoslávnej cirkvi podľa vzoru apoštolov vždy iba muži, pretože oni na to dostávajú povolanie, potrebné schopnosti a dary. Tak je to v Cirkvi múdro rozdelené a je šťastím a požehnaním, keď každý robí to, na čo je Bohom povolaný. Len vtedy môže všetko naozaj dobre a správne fungovať. Ak sa tento princíp nedodrží, nemôže to zostať bez zlých dôsledkov aj osobného utrpenia tých, ktorí nepochopili svoje miesto v stvorení, svete a v Cirkvi. Najdôležitejším povolaním žien je svojim životom šíriť lásku, pokoj a Božiu slávu a ak sú vydaté, byť dobrými pomocníčkami svojim mužom a matkami svojich detí, aby rodina a cez ňu celá spoločnosť mohla žiť v harmónii, čistote a svätosti. Túto úlohu nemôže nikto splniť lepšie ako oni a je tragédiou, ak tento ich podiel v rodinách a spoločnosti chýba, ak sa tejto svojej služby zrieknu, ak chcú byť ako muži. Podľa slov apoštola Pavla ženám nie je dovolené v Cirkvi učiť a spasia sa „rodením detí, ak vytrvajú vo viere a láske, v svätosti a v mravnej čistote“ (1Tm 2, 15).“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
13. november 2012Untitled Document