Dobrý večer!
štvrtok 20. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Jeromučeník Teodot Ankyrský (303)
ZAJTRA sviatok má Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

sviatok má Svätý jeromučeník Metod (321), patarský biskup
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Julián Tarzský (305). Nájdenie moščí prepodobného Maxima Gréka (1996)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

P O Z V Á N K ADrahí bratia a sestry v Christu. Uplynul už rok od posledného stretnutia všetkých členov Valného zhromaždenia (ďalej Vz) Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS. Preto pozývame všetkých členov Bratstva, ktorí sú zároveň členmi Vz, aby využili svoje právo zúčastniť sa tohto stretnutia a prišli na ďalšie zasadnutie Vz, ktoré sa uskutoční dňa

29. novembra 2008

v priestoroch Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove na Budovateľskej 1.
Toto stretnutie všetkých členov Bratstva sa uskutočňuje každých 12 mesiacov (podľa Stanov Bratstva), na ktorom sa riešia otázky ďalšieho fungovania Bratstva a jeho prínos pre Pravoslávnu cirkev. Zároveň sa uskutočňujú voľby nového vedenia Bratstva na nasledujúce obdobie. Neodmysliteľnou súčasťou je samozrejme aj to, že máme jedinečnú možnosť sa všetci spoločne stretnúť, porozprávať sa a prípadne si vymeniť skúsenosti a rady pre lepšie fungovanie nášho Bratstva.

Program:

07:00 Sv. liturgia v Kaplnke Pozdvihnutia sv. Kríža (Budovateľská 1, Prešov)

08:15 Registrácia účastníkov

09:00 Začiatok
- otvorenie a modlitba
- privítanie hostí
- voľba zapisovateľa a overovateľov zápisu

09:15 Správy o činnosti a hospodárení BPM a jednotlivých skupín

11:00 Prestávka

11:30 Predstavenie kandidátov na funkcie v Bratstve

12:00 Voľby

12:40 Rôzne

14:00 Záver, modlitba
Alexander Haluška
viceprezident Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS

zdroj: BPM
20. november 2008Untitled Document