Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

4. nedeľa Veľkého pôstuCirkev nám v túto nedeľu predkladá oslavovať prepodobného Joanna (Jána) Lestvičnika, v osobe podvižníka a veľkého príkladu asketického života zo IV. storočia. Prepodobný Ján žil od svojich 17 do 60 rokov na Sinajskej hore, kde napísal dielo „Lestvica do raja“ (Rebrík do raja). V ňom vyobrazil púť postupného približovania sa človeka k duchovnej dokonalosti, ako po rebríku smerujúcom od zeme k večne existujúcej sláve. Takýchto stupienkov je v Lestvici/Rebríku naznačených 30 podľa počtu rokov pozemského života Isusa Christa do jeho verejného vystúpenia. Cnosti sú v Lestvici rozpoložené podľa ich prirodzeného poriadku, od prípravných cností a nižších k vyšším.

V piesňach a textoch bohoslužieb tejto nedele Cirkev posmeľuje tých, čo sa postia, tým, že už prešli polovicu pôstu, povzbudzuje ich k tomu, aby neochabovali v bohumilom živote. Napomína veriacim, že padli do hriechu, podobne ako človek, ktorý padol do rúk zbojníkom. Inšpiruje dúfať na milosrdenstvo, za nás trpiaceho Hospodina.Na utreni sa po 50 žalme sa spievajú tri kajúcne tropáre:

Osnova tropára: „Pokajanija otverzi mi dveri,“ je podobenstvo o Mýtnikovi a farizejovi. Z neho sú odvodené všetky prirovnania a obrazy kajúcneho cítenia. Osnovou druhého tropára: „Na spasenija stezi,“ je podobenstvo o Márnotratnom synovi. Námetom tretieho tropára je proroctvo Isusa Christa o Strašnom súde: „Množestvo sodijannych mnoju ľutych.“ Je vidno, že tieto tropáre sú úzko späté s Evanjeliami, ktoré sa čítajú počas prípravných nedieľ na Veľký pôst (o Mýtnikovi a farizejovi, o Márnotratnom synovi a o Strašnom súde).

zdroj: pravoslavie. ru, upravil: čtec Alexander
14. apríl 2013

 
Online 1