Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

IV. celoukrajinská konferencia zaoberajúcich sa prácou s mládežou

S požehnaním Blaženejšieho metropolitu kyjevského a celej Ukrajiny Vladimíra v predmestí Sevastopoľa Balaklave (Krym-Ukrajina) sa konala v dňoch 16. až 18. októbra 2012 IV. celoukrajinská konferencia hláv a predstaviteľov eparchiálnych oddelení zaoberajúcich sa prácou s mládežou.

V poradí IV. konferencie sa zúčastnilo vyše 140 delegátov zo všetkých eparchií Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi a tiež hostí z Ruska, Bieloruska a Slovenska.

Veľká česť participovať na tejto konferencii pripadla aj Bratstvu pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS v zastúpení archidiakona Matúša Spišáka, ktorý s požehnaním Vysokopreosvieteného Juraja arcibiskupa michalovsko-košického bol účastný na tomto mládežníckom stretnutí.

Všetko sa to začalo Božskou liturgiou v Sväto-Vladimírskom sobore v štvrti mesta Sevastopoľ- Chersones, ktorú viedol vikár Kijevskej metropolie Preosvietený Jona, biskup obuchovský. Spolu s ním slúžilo liturgiu mnohopočetné duchovenstvo - účastníci konferencie.

Ceremoniál otvorenia konferencie sa konal v kino pavilóne múzea v Sevastopoli. Bolo prečítane oficiálne poslanie a pozdravné slovo Blaženejšieho metropolitu kyjevského a celej Ukrajiny Vladimíra. Ďalej so svojimi príhovormi vystúpili: Vysokopreosvietený Lazar metropolita simferopoľský a krymský, Preosvietený Iona, biskup obuchovský, spolupracovník synodálneho oddelenia práce s mládežou moskovského patriarchátu Lia Smirnova, archimandrita Joasaf (Peretiaťko), igumen Valerián (Golovčenko), archidiakon Matúš Spišák (BPM-SYNDESMOS) a iní.

Po oficiálnom otvorení pokračovala konferencia v Balaklave, kde prednášajúci predstavili svoju prácu s mládežou. Vystúpili s referátmi a projektmi ako sú: plán objavenia nadaných detí a podpora talentovanej mládeže, aktuálny problém dialógu s dnešnou mládežou, súčasné metódy zapojenia mládeže do sociálnej práce, vplyv náboženskej kultúry na formovanie vlastnej identity v detskom veku, praktické aspekty dialógu s mládežou- najrozšírenejšie omyly, výsledok vývoja biomedicínskych náuk a praxe pre našu generáciu a mnoho ďalších veľmi zaujímavých prednášok.

So svojim referátom vystúpil aj diakon Matúš, ktorý priblížil prítomným prácu BPM na Slovensku. Dotkol sa štruktúry a vedenia Bratstva, jeho organizovaných akcií, problémoch s ktorými sa mládež stretáva pri svojej práci, financovaní BPM a výučby náboženskej výchovy na školách. V závere predal srdečné pozdravy od vedenia Bratstva a vyslovil prianie, aby dobre vzťahy medzi Ukrajinskou pravoslávnou mládežou a BPM na Slovensku sa naďalej prehlbovali. Vladykovi Ionovi bola odovzdaná od BPM na Slovensku ikona príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. „Ikona svedčí o duchovnej spätosti medzi miestom konania konferencie a naším územím, pretože svätí vierozvestci práve na Kryme objavili sväté ostatky Klimenta Rímskeho“, podotkol diakon Matúš.

V závere tretieho dňa nasledovala slávnostná večera s vyhodnotením konferencie. Každý zástupca eparchie (aj BPM na Slovensku) predniesol záverečné slovo, v ktorom mnohokrát padli poďakovania za organizáciu tak významnej mládežníckej konferencie.

Poďakovanie za účasť na tomto stretnutí patrí mládežníckemu bratstvu Mukačevskej eparchie, ktoré sa vo veľkej miere pričinilo o to, že BPM na Slovensku nechýbalo na tejto seanse.

zdroj: archidiakon Matúš Spišák
28. október 2012

Untitled Document