Dobré ráno!
sobota 23. septembra 2023

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Sväté mučenice Mínodora, Mítrodora a Nymfodora (305-311)
ZAJTRA sviatok má Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská (474-491). Prep. Siluán Athoský (1938)

sviatok má Počatie slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
ZAJTRA sviatok má Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Fekla

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

IV. celoukrajinská konferencia zaoberajúcich sa prácou s mládežou

S požehnaním Blaženejšieho metropolitu kyjevského a celej Ukrajiny Vladimíra v predmestí Sevastopoľa Balaklave (Krym-Ukrajina) sa konala v dňoch 16. až 18. októbra 2012 IV. celoukrajinská konferencia hláv a predstaviteľov eparchiálnych oddelení zaoberajúcich sa prácou s mládežou.

V poradí IV. konferencie sa zúčastnilo vyše 140 delegátov zo všetkých eparchií Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi a tiež hostí z Ruska, Bieloruska a Slovenska.

Veľká česť participovať na tejto konferencii pripadla aj Bratstvu pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS v zastúpení archidiakona Matúša Spišáka, ktorý s požehnaním Vysokopreosvieteného Juraja arcibiskupa michalovsko-košického bol účastný na tomto mládežníckom stretnutí.

Všetko sa to začalo Božskou liturgiou v Sväto-Vladimírskom sobore v štvrti mesta Sevastopoľ- Chersones, ktorú viedol vikár Kijevskej metropolie Preosvietený Jona, biskup obuchovský. Spolu s ním slúžilo liturgiu mnohopočetné duchovenstvo - účastníci konferencie.

Ceremoniál otvorenia konferencie sa konal v kino pavilóne múzea v Sevastopoli. Bolo prečítane oficiálne poslanie a pozdravné slovo Blaženejšieho metropolitu kyjevského a celej Ukrajiny Vladimíra. Ďalej so svojimi príhovormi vystúpili: Vysokopreosvietený Lazar metropolita simferopoľský a krymský, Preosvietený Iona, biskup obuchovský, spolupracovník synodálneho oddelenia práce s mládežou moskovského patriarchátu Lia Smirnova, archimandrita Joasaf (Peretiaťko), igumen Valerián (Golovčenko), archidiakon Matúš Spišák (BPM-SYNDESMOS) a iní.

Po oficiálnom otvorení pokračovala konferencia v Balaklave, kde prednášajúci predstavili svoju prácu s mládežou. Vystúpili s referátmi a projektmi ako sú: plán objavenia nadaných detí a podpora talentovanej mládeže, aktuálny problém dialógu s dnešnou mládežou, súčasné metódy zapojenia mládeže do sociálnej práce, vplyv náboženskej kultúry na formovanie vlastnej identity v detskom veku, praktické aspekty dialógu s mládežou- najrozšírenejšie omyly, výsledok vývoja biomedicínskych náuk a praxe pre našu generáciu a mnoho ďalších veľmi zaujímavých prednášok.

So svojim referátom vystúpil aj diakon Matúš, ktorý priblížil prítomným prácu BPM na Slovensku. Dotkol sa štruktúry a vedenia Bratstva, jeho organizovaných akcií, problémoch s ktorými sa mládež stretáva pri svojej práci, financovaní BPM a výučby náboženskej výchovy na školách. V závere predal srdečné pozdravy od vedenia Bratstva a vyslovil prianie, aby dobre vzťahy medzi Ukrajinskou pravoslávnou mládežou a BPM na Slovensku sa naďalej prehlbovali. Vladykovi Ionovi bola odovzdaná od BPM na Slovensku ikona príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. „Ikona svedčí o duchovnej spätosti medzi miestom konania konferencie a naším územím, pretože svätí vierozvestci práve na Kryme objavili sväté ostatky Klimenta Rímskeho“, podotkol diakon Matúš.

V závere tretieho dňa nasledovala slávnostná večera s vyhodnotením konferencie. Každý zástupca eparchie (aj BPM na Slovensku) predniesol záverečné slovo, v ktorom mnohokrát padli poďakovania za organizáciu tak významnej mládežníckej konferencie.

Poďakovanie za účasť na tomto stretnutí patrí mládežníckemu bratstvu Mukačevskej eparchie, ktoré sa vo veľkej miere pričinilo o to, že BPM na Slovensku nechýbalo na tejto seanse.

zdroj: archidiakon Matúš Spišák
28. október 2012

Untitled Document