Pekné dopoludnie!
sobota 23. septembra 2023

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Sväté mučenice Mínodora, Mítrodora a Nymfodora (305-311)
ZAJTRA sviatok má Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská (474-491). Prep. Siluán Athoský (1938)

sviatok má Počatie slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
ZAJTRA sviatok má Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Fekla

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Humenská mládež na oslavach v Sabinove

Pre pozretie fotografií pokračujte na webovej stránke pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom.


Slovenská mládežnícka organizácia Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku, ktorá je súčasťou svetovej federácie pravoslávnej mládeže združovanej pod organizáciou SYNDESMOS usporiadala dňa 28. januára 2012 v okresnom meste Sabinov, centrálne oslavy pri príležitosti Svetového dňa pravoslávnej mládeže.

Už pri vzniku organizácie SYNDESMOS pravoslávna mládež si za svoj deň vybrala deň sviatku Stretnutia Pána so Simeonom, ktorý pravoslávna Cirkev slávi každoročne vo februári.

Sviatok Stretnutia Pána so Simeonom nám pripomína okrem iného aj určitý poriadok a spolunažívanie viacerých generácií v období príchodu Syna Božieho na zem, ako aj špecifické poslania jednotlivých generácií v spoločnosti. Tento bohumilý poriadok, ktorý vidíme vo sviatku Stretnutia nám Cirkev ponúka aj v súčasnosti. V udalosti tohto sviatku vidíme, ako dokážu tri generácie existovať spolu v zhode a putovať rovnakým smerom a to k nášmu Trojjedinému Bohu do Jeho večného kráľovstva. Panna Mária spolu s Jozefom prinášajú novorodeniatko Isusa do chrámu a starec Simeon a prorokyňa Anna aj napriek vysokému veku sa radujú tak z Márie a Jozefa, ako verných služobníkov Božích, a tiež z Isusa ako svojho Vykupiteľa a Vykupiteľa sveta, Ktorý prišiel pomôcť ľuďom, ktorí boli na pomoc odkázaní t.j. celému ľudskému rodu. Isus ako dieťa v tejto udalosti predstavuje tú najmladšiu generáciu, Mária a Jozef strednú v produktívnom veku a starec Simeon a prorokyňa Anna staršiu generáciu. Predstavitelia všetkých týchto generácií nestrácajú nádej a ich smerovanie je napriamene k Trojjedinému Bohu.

Na takýchto princípoch sa snaží aj pravoslávna mládež vo svete vrátane Slovenska byť nápomocná Cirkvi pri budovaní a upevňovaní večného Božieho poriadku v spoločnosti a šírení Božej Lásky a Pravdy. Mládež nezaložila organizáciu ako novú "cirkev" izolujúcu sa od ľudí v strednom alebo v staršom veku.aložila organizáciu, ktorá má robiť osvetu nielen medzi mladými, má učiť Božej vôli a ním stanovenému poriadku vo svete spôsobom prirodzeným pre mladých ľudí, a sama má byť aj praktickým vzorom. Ona sa nevyčleňuje zo spoločenstva Cirkvi, alebo zo spoločenstva ľudí v strednom a staršom veku. Tento deň nie je len sviatkom mladých, ale všetkých v strednom veku, ktorí žijú v nádeji na Boha a konajú ako Mária s Jozefom, že privádzajú svoje deti k Bohu, sú im oporou a ochranou, ale aj tých v pokročilom veku, ktorí žijú takým životom ako starec Simeon a prorokyňa Anna, ktorí s láskou prijímajú od nich mladších, napomínajú, upozorňujú, podporujú ich v konaní dobra rôznymi spôsobmi a modlia sa k Bohu, aby ich chránil na ceste plnej rôznych nástrah a nebezpečia.

Mladá generácia nie je v spoločnosti niečo viac, ako by sa to možno niekomu zdalo, alebo ako sa to v súčasnosti navonok prezentuje tým, že sa uprednostňujú takmer všade mladí, pekní, priebojní až agresívni ľudia, a k starým ľuďom sa naopak spoločnosť stavia tak, ako keby boli na obtiaž a zavádzali v spoločnosti. Jedni aj druhí sú podľa Božieho poriadku potrební v spoločnosti. Mladí ľudia majú viac energie, elánu, odvahy..., starší zasa viac skúsenosti, rozvahy, zodpovednosti... . Iba ak sa spojí energia, elán, odvaha... mladých so skúsenosťami, rozvahou, zodpovednosťou... starších, iba vtedy dokážeme naplniť Božiu vôľu a Boží poriadok v tomto svete. Zamýšľajme sa hlbšie nad týmto sviatkom bez rozdielu veku.


Spomínaných osláv sa zúčastnilo aj 30 mládežníkov z našej Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom, spolu s o. Petrom Humeníkom. Počas sv. Liturgie, ktorú všetci prítomní slúžili spolu v miestnom Pravoslávnom chráme Záštity Presvätej Bohorodičky v Sabinove s vladykom Jurajom a kňazmi prešovskej a michalovskej eparchie, sa k prítomným pekným slovom prihovoril o. Peter Savčak, ktorý nebojácne a úprimne hovoril nielen o pozitívnych veciach, nielen motivoval mládež do ďalšej práce, ale poukázal aj na žiaľ veľké nedostatky pri práci s mladými. Jeho slová smerovali k vedeniu našej miestnej cirkvi, k duchovným otcom aj k veriacim na našich pravoslávnych cirkevných obciach. Uviedol aj konkrétne príklady pravoslávnych cirkevných obci, kde mládež v minulosti pracovala a vydávala dobré svedectvo o Bohu a Jeho Cirkvi, no dnes tam mládežnícke skupiny už neexistujú, alebo existujú iba formálne.

Pouvažujme spoločne nad tým, prečo sa tak asi stalo, či náhodou mládež na týchto pravoslávnych cirkevných obciach a na mnohých ďalších neostala osamotená, opustená, nevšímaná staršou generáciou vrátane vedenia našej miestnej pravoslávnej cirkvi, kňazov aj veriacich. Či mládež neostala opustená bez duchovnej, morálnej a podotýkam aj materiálnej podpory. Mladá generácia je priamo závislá na našej pomoci a podpore. Ona je závislá nielen na podpore svojich rodičov, ale aj na podpore vedenia cirkvi, podpore svojej pravoslávnej cirkevnej obce – jej veriacich. Všetkým, ktorí si myslia, že o potreby mladých ľudí (deti a mládeže na našich pravoslávnych cirkevných obciach) sa majú starať a zabezpečovať ich iba telesní rodičia, chcem smelo a s istotou povedať, že sa mýlia. Uvedomme si, že nestačí iba vybudovať chrám v našej obci alebo meste a potom do nekonečná tlačiť nazbierané financie iba do múrov chrámu a do sklašľovania interiéru chrámu. Dobrý otec rodiny (aj chudobnej) sa snaží zabezpečiť pre svoju rodinu – manželku a deti strechu nad hlavou, ale súčasne aj aby mali čo jesť, čo si obliecť. Snaží sa zabezpečiť pre svoje deti potrebné vzdelanie a všetko nevyhnutne k životu. Podobne by mala fungovať aj každá pravoslávna cirkevná obec. Predstavme si, že otec rodiny sa bude starať iba o to, aby jeho rodina mala strechu nad hlavou a o nič iné. Potom sa stane to, že ostane opustený v dome, lebo jeho rodina zomrie od hladu. Niečo podobné sa môže stať aj nám, že budeme mať pekný chrám, ale bude prázdny, lebo naše deti pôjdu za tými, ktorí sa im budú venovať a podporovať, ktorí aj keď sa nám to možno nezdá bojujú častokrát neviditeľným spôsobom proti poriadku v spoločnosti, proti Christovej Cirkvi, proti Bohu, a tak častokrát duchovne zomierajú. Zamyslíme sa nad tým, či podporujeme mládež – naše spoločné deti aj zo spoločnej cirkevnej pokladnice po našich pravoslávnych cirkevných obciach, alebo sa tešíme z nazbieraných financií a premýšľame čo ligotavé a nové by sme kúpili do chrámu, čo ešte nemá každý alebo má málokto vo svojom chráme. Naše chrámy sa nesmú stať chrámamy pýchy, ale dobrými príbytkami našich rodín, dobrými duchovnými školami, dobrými duchovnými nemocnicami..., z ktorých vychádzajúc budeme s pokorou šíriť Božiu Lásku a Pravdu v tomto svete medzi veriacimi aj neveriacimi, dobrými aj zlými ľuďmi. Dobrý otec rodiny uvažuje a múdro prerozdeľuje podľa svojich možnosti ťažko zarobené financie. Snaží sa zabezpečiť všetky životné funkcie rodiny. Aj my by sme mali rozmýšľať a konať takto po našich farnostiach. Ak tak naša cirkevná obec (farnosť) nekoná, neplní svoje poslanie. Ak takto nekona naša miestna pravoslávna cirkev, taktiež neplní svoje poslanie dostatočne. Snažme sa zveľaďovať naše pravoslávne chrámy, robme ich dôstojnými, ale súčasne sa starajme aj o našu mladú generáciu, o starších, nemocných, opustených... . A ak sa stane, že nebudeme môcť napríklad ihneď a v krátkom čase rozpísať chrám ikonami, alebo skrášliť náš chrám o nové bohoslužobné a iné predmety, alebo... pretože sme podporili mladých v našej cirkevnej obci, alebo pomohli núdznym, alebo urobili čokoľvek pre duchovný rozvoj kohokoľvek..., náš Trojjediný Boh sa na nás určite nebude hnevať. On vidí naše možnosti. Človek má u Boha najväčšiu hodnotu a my, ak budeme takto konať s dobrým úmyslom pomôcť iným na ceste k spáse, bude sa nám to počítať za viac, ako keby sme postavili 100 a viac chrámov, ktoré môžu byť na oko veľmi pekné a príťažlivé, ale zároveň môžu byť aj pusté. Nedovoľme pýche ovládnuť nás, nechcime sa chváliť peknými chrámami, ale dobrými ľuďmi, ktorí šíria Boží zákon a poriadok vo svete.

V závere sv. Liturgie, v tento nielen pre mladých významný deň, mnohí veriaci pristúpili aj k sv. Eucharistii.

Druhá časť osláv sa konala v miestnej kinosále, kde všetkých najskôr telesným pokrmom posilnili sabinovskí mládežníci so svojim duchovným otcom a ďalšími veriacimi z Pravoslávnej cirkevnej obce v Sabinove za čo im patrí naše poďkovanie. Neskôr sa konal kultúrny program, ktorý si pripravili členovia jednotlivých zúčastnených skupín Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku. Pravoslávnu mládež z Humenného reprezentovali mládežníci, ktorí navštevujú Pravoslávny teologický (pastoračný) krúžok, ktorý funguje v Humennom pod vedením mitr. prot. Mgr. Petra Humeníka. Mládežníci z Humenného mali v hľadisku aj úžasný FAN CLUB. Program s ktorým vystúpili s nimi pripravila Mgr. Jana Harasinová, ktorá sa mládeži v Humennom spolu s o. Petrom Humeníkom už dlhšie venuje a pripravuje s nimi programy, s ktorými vystupujú počas mládežníckych akcií v meste Humenné aj mimo neho.

Veríme, že všetci prítomní si z týchto osláv aj napriek tuhej zime odnášali pekné zážitky a poučenia, ktoré sa budú snažiť praktizovať vo svojom živote. Ako účastník tohto stretnutia sa chcem úprimne poďakovať všetkým mládežníkom, s ktorými som sa po dlhšej, s niektorými z dôvodu dlhodobého pracovného pobytu v zahraničí, aj niekoľkoročnej prestávke stretol. Cítil som u nich radosť z práce, aj elán do budúcna, no zároveň aj určité sklamanie. Zdalo sa mi, že sú práve týmito sirotami bez rodičov a duchovných vodcov. Sirotami s talentom, ktorý nemôžu rozvíjať kvôli prázdnym vreckám. Dokážu urobiť pekný program s hlbokou myšlienkou, ale nieje tých čo by sa na nich prišli pozrieť, možno iba potleskom oceniť ich úsilie, povzbudiť a podporiť duchovne a opäť podotýkam aj materiálne do budúcna. Zamyslime sa nad tým všetci od duchovných otcov, cez rodičov, krstných rodičov až po všetkých veriacich na našich pravoslávnych cirkevných obciach. Pozrite si fotografie, koľko voľného miesta ešte bolo v chráme aj v kinosále. Jedno bolo určené aj Vám. A na záver jedna výzva smerujúce v prvom rade k duchovným otcom. Apoštol Pavol vyzýva: "Buďte vzorom veriacim...". Ale aj všetci ostatní sa zamýšľajme nad svojim konaním, pretože my sme tá generácia, ktorá by sa mala podobať Márii a Jozefovi, ktorí boli s Isusom, boli Jeho ochráncami aj Jeho oporou. My sme Simeonom a prorokyňa Anna, ktorí videli v Isusovi spásu. Naša spása záleží aj od našich detí. Naša spása je zvislá aj od toho, ako a koľko sa venujeme našim deťom, ako ich podporujeme, motivujeme, napomíname, a či z nich vychováme ľudí prospešných pre spoločnosť alebo ľudí deštrukčných a lenivých. Všetci sa raz budeme za to zodpovedať pre tvárou nášho Trojjediného Boha.

zdroj: admin pcohumenne.orthodox.sk
13. február 2012

Untitled Document