Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Ladomírova 2011

Keď sa povie Ladomirová, mnohým príde na um miesto, kde stál kedysi monastier. Avšak hlavne mládežníkom táto dedinka pripomína aj nezabudnuteľnú pešiu púť zo Stropkova do Ladomirovej, ktorú každoročne pripravujú mládežníci zo Stropkova.

V sobotu 10. septembra 2011 sme deň začali skoro ráno. Nasadli sme do áut, autobusov na bicykle, aby sme boli účastní na svätej liturgii a molebnom pred púťou v stropkovskom chráme Položenija rizy Presvjatoj Bohorodicy. Pre všetkých pútnikov bolo miestnymi mládežníkmi a veriacimi prichystané pohostenie. O povestnej Rusínskej pohostinnosti sme sa mali možnosť presvedčiť i počas celého nášho putovania.

Nechýbali modlitebné zastavenia pri krížoch a kaplnkách. Stáli návštevníci púte už tušili, že za Šemetkovcami nás čaká oddych a beseda na lúke pri kríži pod holým nebom. O. Marián sa s nami podelil o zážitky a skúsenosti z pútnického zájazdu do Ruska - Pskovskej oblasti. O. Jakub nám zas dal do pozornosti náš pozdrav "Sláva Isusu Christu," kde zdôraznil, že sa nemáme hanbiť ním navzájom pozdravovať.

Ďalšou našou zastávkou bol Vagrinský pravoslávny chrám. Je asi namieste poznamenať, že nám začína byť malý :). Ku krížu a ikonám sa v tejto obci priberú i zástavy a spolu smerujeme k ešte jednej vagrínskej zastávke - a to dvoru rodiny Krajňakových, ktorí každoročne pohostia všetkých pútnikov, poskytnú im oddych a tak napĺňajú slová Isusa Christa.

Za spevu "Rádujsja presvjataja hlava, archanhelov slava..." sme sa vydali na poslednú etapu našej púte. Približujúc sa k ladomirovskemu chrámu naše srdcia, duše i telá naplňoval zvláštny pocit Božej blahodate, radosť i vďaka. Pri chráme nás srdečne privítal otec Pavol Kačmár a spolu sme odišli na hrob otca archimandritu Sávvu i k hrobom ostatných mníchov, kde sme v panachide prosili o upokojenie ich duší. Procesiou sme obišli chrám, v ktorom sa každý z nás poklonil moščam (ostatkom) svätého Jána Predteču - Krstiteľa. svätého veľkomučeníka Pantelejmona, prepodobného Jóva Počajevského, svätého Nekrária Eginského i čiastočke životodarného kríža.

Po krátkom odpočinku už nasledovalo posvätenie vody a bohoslužby vsenočného bdenia. Túto Bohu milú púť v nedeľné ráno ukončila svätá archijerejská liturgia a my unavení telom, no duchovne sa radujúc v Hospodinovi našom Isusovi Christovi sme sa vracali do svojich domovov.

Chceme sa veľmi pekne poďakovať duchovným otcom Pavlom - Bobakovi i Kačmárovi, ich rodinkám, veriacim PCO Ladomirová a PCO Stropkov, mládežníkom za prípravu jedla pre pútnikov i celkovú organizáciu púte. Nech ich Boh obdarí svojou blahodaťou. Účastníci púte iste zaregistrovali, že počas púte boli rozdávané keksy. Za ne patrí vďaka rodine Gulovej zo Soboša. Nech milostový Boh si spomenie na ich dary i na všetkých dobrodincov Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS. Nech ich urobí hodnými stáť na veky pri jeho svätom prestole.zdroj: Alexander Haluška

prezident Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS
28. september 2011

Untitled Document