Pekné dopoludnie!
sobota 23. septembra 2023

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Sväté mučenice Mínodora, Mítrodora a Nymfodora (305-311)
ZAJTRA sviatok má Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská (474-491). Prep. Siluán Athoský (1938)

sviatok má Počatie slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
ZAJTRA sviatok má Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Fekla

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Duchovné stretnutie v Ladomirovej

V dňoch 16. – 17. marca sa v pravoslávnej cirkevnej obci Ladomírova uskutočnilo duchovné stretnutie pravoslávnej mládeže. Stretnutie sa nieslo v duchu spomienky na otca archimandritu Sávvu (Struve), mníchov ladomírovskej misie a taktiež sme sa zamýšľali aj nad dielom svätého blahoverného kniežaťa Rastislava Moravského.

Duchovné stretnutie sa začalo o 17:00 akafistom k strasťam Christovým. Neskôr nasledovala beseda, ktorú viedol duchovník Bratstva pravoslávnej mládeže jerej Peter Savčák. Potom sme v bohoslužbe Parastasu prosili Boha za všetkých biskupov a mníchov, ktorí pracovali v ladomírovskom monastieri a hlásali pravoslávne dogmy svätej Christovej Cirkvi na našom území a aj po ich snahách sa Rusínsky i Slovenský národ vracal do pravoslávnej Cirkvi. Procesiou – krestným chodom sme sa potom presunuli na hrob otca archimandritu Sávvu, a tam sme sa spolu pomodlili Panachýdu za upokojenie duše tohto veľkého služobníka Božieho i všetkých odpočívajúcich na cintoríne za mnonastierským chrámom.

Stretnutie pokračovalo na fare, kde sa pozornosť venovala taktiež Srbskej pravoslávnej Cirkvi a jej monastierom. Večer spoločnou modlitbou bola táto časť duchovného stretnutia ukončená.

V sobotu 17. marca boli mládežníci účastní na svätej liturgii. Okrem toho, že bola zádušná sobota, na tento deň pripadla aj pamiatka svätého mučeníka - kniežaťa Václava (Vjačeslava) Českého. Tohtoročné duchovné stretnutie v Ladomírovej ukončil spoločný obed. Veríme, že po modlitbách spravodlivého otca Sávvu nám blahosloví stretnúť sa aj na budúci rok.

Za všetkých účastníkov by sme sa chceli poďakovať otcovi duchovnému Pavlovi Kačmárovi, bratovi viceprezidentovi Ľubošovi Omaskovi a tiež všetkým veriacim Bohospasajemoho prichoda Ladomírova za pomoc a prípravu tohto stretnutia, milé prijatie a taktiež za prípravu občerstvenia.

Spasi Hospodi!

zdroj: Alexander Haluška, foto: mládežníci
5. apríl 2012

Untitled Document