Dobré ráno!
sobota 13. augusta 2022

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Predprazd. Vynesenia životodarného Hospodinovho Kríža. Sv. a spravodlivý Eudokim kappadocký (304-305)
ZAJTRA sviatok má ZAČIATOK USPENSKÉHO PÔSTU
Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža Hospodinovho. Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar (166 do narodenia Christa)

sviatok má Náš prep. otec Maxim Vyznávač (662). V tento deň sa zakončuje sviatok Premenenia
ZAJTRA sviatok má Predprazdenstvo Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Micheáš (8. stor. do narodenia Christa). Prenesenie úct. pozostatkov nášho prep. otca Teodósia, pečerského igumena (1091)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Duchovné stretnutie v Ladomirovej

Už druhý rok Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS pripravilo duchovné stretnutie v Ladomirovej, ktoré bolo venované pamiatke archimandritu Savy (Struve). No tohto roku 12.-13. marca sme si pripomenuli aj zakladateľa ladomirovského monastiera metropolitu Vitalija (Maximenka). Otec Pavol Kačmár nám vyšiel v ústrety a spoločne sme naplánovali večer s bohoslužením i besedou v chráme. Začali sme Akafistom Christovým utrpeniam, po ktorom o. Kačmár, o. Bobák a o. Derco posvätili pripravené kolivo. Po poklonení sa Počajevskej ikone Bohorodičky nasledovala beseda. Na jej úvod bol prečítaný pozdravný list od metropolitu Kryštofa, ktorému pracovné povinnosti nedovolili osobne sa zúčastniť. Venoval mládeži otcovské povzbudenie a podelil sa s nami o jeho spomienky na stretnutia s o. Andrejom Kolomackým, ktorý v ladom. monastieri prijal mníšsky postrih. Následne nám bratia bohoslovci Ľ. Omaska a A. Haluška priblížili životné diela archim. Savy a metrop. Vitalija. Do besedy prispel svojimi poznatkami o mníchoch z ladomirovského monastiera. aj p. Jurij Danilec - historik z Užhorodskej univerzity, ktorý sa venuje tematike Pravoslávia na Podkarpatskej Rusi. Brat M. Černý nám prerozprával niekoľko spomienok veriacich na o. Savu a o. Savčák porozprával o veľkom misijnom diele, ktoré vykonal metrop. Vitalij tým, že tu založil monastier. Po besede bolo pre všetkých pripravené pôstne pohostenie, ktorým sa prejavila štedrosť tunajších veriacich. K otcom duchovným sa pridali aj o. Gont a o. Kačmár Peter a spoločne sme v chráme poslúžili parastas za všetkých mníchov ladomirovského monastiera. Na koniec sme sa presunuli ku hrobu archim. Savy, kde sme večer zavŕšili panychídou a pomazaním olejom z lampady.
Tí, ktorí mohli, zišli sa ešte na fare, kde sme sa zohriali pri čaji a holubkoch a následne sa nám veselými i poučnými slovami prihovorili duchovníci BPM o. Savčák a o. Kačmár ako aj o. Kačmár „domáci“. Na noc nás prichýlila p. Helena Omasková, za čo sme jej veľmi vďační, pretože nám dvere svojho domu otvárajú rok čo rok. Ráno sme ešte poďakovali Hospodinu na liturgii a po obede na fare sa pobrali do svojich domovov.
Vďaka patrí Bohu, taktiež všetkým zúčastneným, tým, ktorí sa postarali o pohostenie, o. Pavlovi s matuškou za prijatie. A taktiež ladomirovským mníchom, ktorí sa v túto noc modlili s nami...

zdroj: Zuzka, foto: Markella
17. marec 2010

Untitled Document