Dobrý večer!
štvrtok 20. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Jeromučeník Teodot Ankyrský (303)
ZAJTRA sviatok má Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

sviatok má Svätý jeromučeník Metod (321), patarský biskup
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Julián Tarzský (305). Nájdenie moščí prepodobného Maxima Gréka (1996)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Púť do Mikulčíc

Ak sa povie slovo Mikulčice, len málo ľudí si vie predstaviť o čo vlastne ide. Mikulčice sú malá prihraničná moravská obec, ktorá je pre nás, pravoslávnych veriacich na Slovensku, ale aj na Morave a v Čechách, veľmi významná. Práve tu sa nachádzajú vykopávky slovanského hradiska, kde pôsobili naši vierozvestcovia- sv. Cyril a sv. Metod. A práve na ich počesť sa dňa 26. apríla uskutočnila púť k týmto odkrytým základom chrámu a na týchto vykopávkach sa slúžila sv. liturgia.

Ale začnime pekne začiatku. ? Už vo štvrtok 24. mája sme sa vydali my dvaja (Miro a Saško) vydali na dlhú cestu, ktorej koniec bol v monastieri sv. Gorazda v Hrubej Vŕbke. Vybrali sme okolo obeda a do monastiera sme dorazili okolo 8mej hodiny večer. Hneď po príchode nás milo privítal vladyka Joakim, ktorý aj býva v tomto monastieri. Spolu s vladykom sme odslúžili večerňu, navečerali sme sa a neskôr sme sa rozprávali s vladykom a ostatnými mládežníkmi na rôzne duchovné témy. Duchovne posilnení sme si šli neskôr ľahnúť. V piatok ráno sme zašli do monastierskeho chrámu na ranné modlitby. Po nich nás čakali chutné raňajky a pustili sme sa ( ja a Saško) do malého upratovania okolia monastiera a domčeka pre pútnikov. Ako tak čas plynul, nastal večer, odslúžili sme večerňu opäť s vladykom a neskôr prišla ďalšia skupinka našich mládežníkov zo Slovenska. Unavení po ceste si zložili svoje batohy a batôžky, navečerali sa a šli sme si ľahnúť, pretože sme vedeli, že nás čaká zajtra veľmi náročný deň. Prišlo ráno, 26. máj a naše cesty vedú na, už spomínané, hradisko v Mikulčiciach. Bol to neskutočný pocit a vedomie, že sv. liturgia sa slúži tam, kde ju kedysi slúžili samotní sv. Cyril a sv. Metod. Liturgiu slúžil vladyka Christofor, vladyka Simeon, vladyka Joakim a dvaja vladykovia z Bulharska. Svätú liturgiu spieval náš Metropolitný vzdelávací chór Pravoslávnej cirkvi sv. vmč. Sofie, Viery, Nadeždy a Ľubvi Po skončení sv. liturgie sme sa pobrali všetci späť do monastiera v Hrubej Vŕbke, odslúžili sme večerňu a nasledovala dalšia cesta. Cesta do Brna, do pravoslávneho chrámu sv. Václava, kde sa nachádzala myrotočivá ikona Umjakčenie zlych serdec (Obmäkčenie zlých sŕdc). Už pri vstupe do chrámu bolo cítiť obrovskú blahodať, neskutočný pokoj, ktorý vyžaroval z, už spomínanej, ikony. Ľudia ostávali v chráme dlho po odslúžení akafistu, klačiac sa modlili a prosili Presvätú Bohorodičku, aby im pomohla v ich životných ťažkostiach. Neskôr nás o. Jozef Fejsák, správca PCO Brno, pozval na skromné pohostenie na brnenskú faru, odkiaľ sme sa vydali späť do monastiera v Hrubej Vŕbke. Nasledovala nedeľa, ktorá bola o čosi slávnostnejšia, keďže z rúk vladyku Joakima prijal diakonskú chirotóniu brat Oleg zo Znojma. Po chutnom pohostení, ktoré nám pripravil o. diakon Oleg sme sa vybrali späť na rodnú hrudu, na Slovensko.

Týmito riadkami by som chcel poďakovať najsamprv samotnému Hospodinovi, ktorý nad nami držal svoju ochrannú ruku a ochraňoval nás počas našich ciest po Morave, ktorý nám požehnal prísť do Mikulčíc a stráviť tak aspoň trochu času v modlitbe na mieste, kde pôsobili naši sv. Cyril a sv. Metod. Chcel by som poďakovať všetkým mládežníkom, všetkým mátuškám a o. duchovným, ktorí sa o nás vzorne starali a v neposlednom rade aj vladykovi Joakimovi, ktorý nás neodmietol a dovolil nám prísť k nemu do monastiera.

ĎAKUJEME

zdroj: vďační mládežníci
14. jún 2012

Untitled Document