Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Oslava nerukotvoreného rebrinského kríža

V pamäti veriacich farnosti, z ktorých ostala už len hŕstka tých, ktorých Hospodin požehnal vekom, hlboko utkvela nedeľňajšia utreňa v chráme, keď kurátor do chrámu priniesol v obruse zavinutý bukový klátik, v ktorom Hospodin zjavil nerukotvorený osemramenný pravoslávny kríž. Zázračne zjavenie sa stalo 25. januára 1941, v časti obce Krašok, v dome horlivej uniatky – vdovy Majorošovej, známej tvrdými protipravoslávnymi postojmi. Preľaknutá Majorošová klát s krížom odniesla svojmu susedovi – pravoslávnemu kurátorovi Sotákovi, s tým: „Že kríž je pravoslávny a jej gréckokatolíčke nepatrí!“ Chýr o kríži sa veľmi rýchlo rozniesol po širokom okolí, čo prilákalo záujem mnohých, ktorí prichádzali do chrámu, aby ho mohli vidieť. Bohužiaľ, kríž vzbudil aj pozornosť nepriateľov Pravoslávia. Na ich odporúčanie vdova Majorošová klát s krížom žiadala späť ako svoj majetok. Duchovný pod nátlakom nakoniec kríž, ktorý mal byť vzatý na michalovskú žandársku stanicu a následne podrobený expertíze, vydal. Od toho času nie je známy jeho ďalší osud. Otcovi Kuzanovi sa však podarilo urobiť fotografiu klátika so zjaveným krížom. Akosi spontánne sa zrodila na farnosti myšlienka a túžba znova vyzdvihnúť Nerukotvorený rebrínsky kríž, a Hospodin Boh požehnal tento úmysel. Z Božej blahodati sme v dňoch 21. - 22. januára 2011 mohli v spoločenstve miestnych veriacich i pútnikov prežiť chvíľu nenútenej modlitebnej atmosféry. Na čas spomienkových osláv 70. výročia Zjavenia sa Nerukotvoreného kríža v Zemplínskej Širokej preniesli z PCO Lastomír časticu Svätého a Životodárneho Kríža Hospodinovho, ktorú sme privítali na začiatku obce a následne krestnym chodom preniesli do chrámu. Nasledovala Veľká večerňa s litijou, ktorú spolu s miestnym duchovným, Dušanom N. Tomkom, slúžili duchovní - prot. Sergej Barilík z Pozdišoviec, ekonóm Marián Čičvák z Úbreža, jerej Vasile Schirta z Niž. Rybnice, jerej Ivo Ozimanič z Bežoviec a jerej Marek Kundis z Brezovej p./Bradlom. V kázni sa pútnikom prihovoril prot. Marek Sedlický z Lastomíra. Druhý deň slávností sme začali Akafistom Bohorodičke a vo viere zastali s Božou Matkou pod krížom Hospodinovým a prosili o silu niesť naše každodenné kríže. Slávnostnú sv. liturgiu, spolu s pekným počtom veriacich, slúžili otcovia - Sergej Barilík, Marek Sedlický, Marek Kundis a miestny duchovný, Dušan Tomko. Veriacim sa prihovoril v kázni otec Sergej Barilík. V závere sv. liturgie bola posvätená pamätná ikona zobrazujúca Povýšenie Čestného a Životodárneho Kríža pred rebrínskym chrámom, ktorej autorom je MUDr. Miroslav Ščerbej, syn niekdajšieho správcu farnosti, mitr. prot. Mikuláša Ščerbeja /1951-1975/.
Chcel by som poďakovať Hospodu Bohu, že nám požehnal takúto krásnu akciu a že sme mohli opäť zodvihnúť kríž nielen nad Rebrínom, ale nad každým z nás.

zdroj: jerej Dušan Tomko, správca farnosti Zemplínska Široká
25. august 2009

Untitled Document