Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Roždestvenský pôst

Drahí bratia a sestry!

Hľa, zakončuje sa ďalší rok nášho života. Ako ho môžeme zhrnúť/zhodnotiť? Počas minulého roku sme sa, čo to nové dozvedeli, niečo sa nám podarilo aj urobiť. Niečo sa nepodarilo. Polepšili sme sa? Ale zjavne podstata nie je v tom. Sme o rok bližšie k večnosti, ku stretnutiu s Hospodinom. Aká bude večnosť? No je ťažko povedať. Ak veríme apoštolovi Pavlovi, očividne nás čaká čosi veľmi radostné. Preto netreba smútiť, ale majme na pamäti slová tohto vynikajúceho Christovho služobníka, o tom, že „aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný človek sa obnovuje zo dňa na deň“ (2 Kor 4, 16).Veľmi dôležité je pamätať aj na slová apoštola: „Stále sa radujte, neprestajne sa modlite. Za všetko ďakujte..“ (1Sol 5, 16-18). A naozaj ďakovanie je jeden z najdôležitejších aspektov našej modlitby. Neuveriteľne ťažko je ďakovať za zlé. Ale veď bez zlého a ťažkostí by sme nemohli pochopiť, prežiť súcit, smútok, hlboké pochopenie. Ťažkosti to sú naše univerzity.

Posnažme sa prežiť nasledujúci Roždestvenský pôst, nie iba v zdržanlivosti od jedla, ale skúsme sa riadiť, aspoň v malej miere nižšie uvedenými radami otca Alexandra Meňa. Poďte to skúsiť. Iste nám to prinesie dobré ovocie.

Nech Vás ochraňuje Boh! Vždy Váš
prot. Alexander BorisovO dodržiavaní Roždestvenského pôstu
Prvá dekáda (28. 11 – 7. 12)
Nenašlo sa miesta v hostinci. Myslíme na Neho príliš málo. Nedovoľujeme Mu žiť v centre našej duše. Nechávame pre Neho len iba kútik, tmavý ako jaskyňa. Hostinec /hotel, miesto na prenocovanie/ v autentickom texte Evanelia označuje „hosťovskú“ izbu, hlavnú izbu v dome (v Christovej dobe to bola miestnosť na poschodí „hornica“). Domáci pustil pútnikov iba do ohrady pre zvieratá. Takýto sme my. No hľa, On znova prichádza na svet. Ako Ho privítame?

V túto dekádu chcem okrem ranného a večerného pravidla venovať pol hodinu prebývaniu s Ním: čítanie Evanjelia, trojitá modlitba (pokánie, prosba. ďakovanie), prebývanie bez rozprávania a oddanie sa do Jeho vôle, čítanie duchovných zamyslení sa z kníh.

Na konci dekády – prijímanie svätej Eucharistie.

Druhá dekáda (8. 12 – 17. 12)
Pastieri boli na stráži. Tieto dni sa majú stať dňami najväčšieho duchovného sústredenia, bdelosti. Premýšľať o tom, že v každom okamihu môžem byť povolaný na Boží súd. S čím tam prídem? Premýšľať o tom, ako často sa nachádzam v stave nepozornosti a Božie volanie som nepočul. Premýšľať o zodpovednosti za Božie dielo vo svete, čím som mu poslúžil. Pol hodina prebývania pred Bohom ostáva.

Tretia dekáda (18. 12 -27. 12)
Na zemi pokoj u ľudí dobrá vôľa. Pokoj prináša Christos. Ale my Ho nemôžeme prijať, lebo sme plní zmätku /rozrušenia/. Počas týchto dní vedome a zámerne odháňajme od seba všetko, čo prináša zmätok do duše. Chránime si pokoj, ako krehkú nádobku, ako plamienok vo vetre.

Každý deň sa pomodlíme 50 krát Isusovu modlitbu s opakovaním si týchto piatich myšlienok:
1. Nedal som ti miesto v „najlepšej izbe“ svojho srdca.
2. Ako si sa narodil v temnej jaskyni, tak sa naroď... i v mojej temnej duši.
3. Pastieri dôverovali Bohu a prví Ťa uvideli – nauč aj mňa takej dôvere.
4. Tak, ako mágovia neprišli k Tebe s prázdnymi rukami, tak daj, aby som Ti aj ja priniesol dary.
5. Tvoje meno mi hovorí o spáse. Daj mi vojsť do spásy ešte tu, v tomto živote.

Štvrtá dekáda (28. 12 – 6. 1)
Mágovia. Oni Ti priniesli dary. Čo som ja urobil pre Teba? Môže Ťa tešiť môj život? Je súčasťou môjho života služba, ktorá by Ťa tešila? V túto dekádu urobiť hocičo pre núdznych, osamelých, starých ľudí ako vianočný darček Christu. Posnažiť zmieriť sa so všetkými, s kým sa hneváme.


pripravil: čtec Alexander Haluška, podľa: prot. Alexander Meň, prot. Alexander Borisov
3. december 2013

 
Online 1