Pekné popoludnie!
streda 17. júla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Andrej arcibiskup Krétsky. Prep. Marta, matka svätého Simeona
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Atanáz Atoský (1000). Prep. muč. Jelisaveta a poslušníčka Varvara (1918)

sviatok má Svätá veľkomučenica Marína (4. stor.)
ZAJTRA sviatok má Sv. mučeník Hyacint z Amastridy (4. stor.)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otče Vasilije moli Boha o nas

V týchto zimných mesiacoch, v ktorých prazdnujeme veľké prazdniky, či už to je Roždestvo Isusa Christa alebo Bohojavlenije Hospodne, mnohí spomíname v našich modlitbách na našich blízkych. A tak sa aj pravoslávni veriaci v Ľutine rozhodli pripomenúť si pamiatku veľkého človeka našej Pravoslávnej Cirkvi, o. prot. Vasilija Solovjeva. Práve dňa 28. decembra 2012, v deň kedy o. Vasilij odišiel k Hospodinovi, bola odslúžená zádušná liturgia. Aj po 63 rokoch po jeho zosnutí, na neho miestni veriaci stále spomínajú. Počas 18 rokov jeho pôsobenia v Ľutine si miestni veriaci postavili chrám, zorganizovali pravoslávny cirkevný chór, ktorý viedol ako dirigent. A tak aj za ich pomoci, mohla byť zorganizovaná táto udalosť. Po náročnom výstupe ku chrámu sa o 9.00 začalo to hlavné - sv. liturgia. Sv. liturgiu slúžili o. Dimitrij Paster, o. Vladimír Kocvár, o. Miroslav Humeník a o. diakon Ján Husár. Na sv. liturgiu prišli samotní ľutinskí pravoslávni veriaci, veriaci zo vzdialenejších cirkevných obcí ale aj mladí veriaci, ktorí si prišli uctiť pamiatku tohto veľkého človeka. Po odslúžení sv. liturgie, bola odslúžená ešte panychída za o. Vasilijom Solovjevom, ktorú slúžil o. Vladimír Kocvár. Po tom ako sme sa duchovne posilnili, sme sa pobrali do kultúrneho domu kde na nás čakalo malé občerstvenie. Tak ako sme sa duchovne posilni v chráme, tak sme sa posilnili aj telesne.


Porozprávali sme sa s pamätníčkou o. Vasilija, ktorá nám priblížili osobu veľkého ispovidnika( vyznávača) pravoslávnej viery. Hovorila nám aj to, čo všetko si musel o. Vasilij prežiť, čím všetkým si prešiel, ako jej pomohol v jej ťažkostiach. Aj to svedči o jeho láske k národu, ktorý viedol, pretože pri jej rozprávaní mala mnohokrát slzy v očiach.
Aj týmto spôsobom by som sa chcel poďakovať v prvom rade samotného Hospodu Bohu, ktorý nám poblahoslovil túto zádušnú liturgiu. Rád by som poďakoval miestnych ľutinským pravoslávnym veriacim, ktorý pre nás pripravili veľmi chutné a pôstne občerstvenie, duchovnému správcovi PCO Ľutina o. Dimitrijovi Pasterovi a aj ostatným duchovným, ktorí prišli a odslúžili sv. liturgiu.
A v neposlednom rade by som chcel poďakovať všetkým ľuďom, ktorí prišli podporiť myšlienku a spomenuli si na o. Vasilija Solovjeva, ktorý sa za nás prihovára pri prestole Božom za náš pravoslávny národ na Slovensku. Daj Hospodi Bože, aby sa udalosti, konané na slávu Božiu a na pripomínanie si osobnosti o. Vasilija Solovjeva, konali v čo najväčšom množstve.

zdroj: Miroslav
16. január 2013

Untitled Document