Pekné dopoludnie!
piatok 24. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Založenie Konštantínopola. Svätý hieromučeník Mókios. Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
ZAJTRA sviatok má Naši otcovia Epifanios, cyperský biskup, a Germanos, konštantínopolský patriarcha

sviatok má Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu (596). Prepodobný Nikita Stĺpnik (1186), perejaslavský divotvorca
ZAJTRA sviatok má Tretie nájdenie hlavy slávneho Hospodinovho predchodcu a krstiteľa Jána (850)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Stretnutie pravoslávnej mládeže vo Vilémove

,,Veľké sú Tvoje skutky Hospodine, všetko si rozumne stvoril“ - práve takéto slová žalmu s vďačnosťou vyslovili účastníci duchovného stretnutia pravoslávnej mládeže vo Vilémove v Českej republike, ktoré sa konalo v dňoch 10. - 12. septembra 2010. Mladí pravoslávni kresťania mali naozaj plno dôvodov pre duchovnú radosť. Nebeský Otec účastníkov stretnutia vo Vilémove požehnal novými priateľmi, duchovnou posilou a hrejivými lúčmi slnka. Celé podujatie sa konalo pod otcovským patronátom Jeho Blaženstva Kryštofa, arcibiskupa pražského, metropolitu českých krajín a Slovenska, ktorý svojou účasťou, modlitbami a arcipastierskym slovom podporil aktivity pravoslávnej mládeže a materiálne zabezpečil priebeh celého stretnutia.
Podujatie bolo požehnané pravdepodobne aj tým, že sa uskutočnilo v priestoroch posvätného ženského monastiera Zosnutia Presvätej Bohorodice, kde sa neustále vznášajú modlitby za posilnenie a upevnenie Christovej Cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.
V piatok večer sa k zúčastneným prihovoril prezident Bratstva pravoslávnej mládeže v Českej republike (ďalej Bratstvo) brat Ivo Vrobel. Nasledovalo zoznamovanie sa s novými ľuďmi a priestormi. Pri pokojnom večernom ohni sa mládežníci rozprávali vo voľných diskusiach, ktoré boli ukončené večernými modlitbami.
Sobotným ránom zaznel monastiersky zvon a duša sa ponáhľa do chrámu. Znujú Gorazdove nápevy, archijerejská liturgia je umocnená spevom monastierskeho zboru. Po raňajkách sa k mládeži prihovoril vladyka Kryštof s aktuálnou výzvou upevňovania viery medzi mladými, so svojím osobným presvedčením v silu mladého entuziázmu a úprimnej túžby mladých po aktívnom cirkevnom živote. Jeho Blaženstvo vyjadril tak isto maximálnu podporu aktivitám Bratstva. V spoločnej diskusii sa načrtli niektoré formy aktívnej pastorácie a zefektívnenia mládežníckych aktivít v miestnej Cirkvi. Večerné témy boli venované samotnému pôsobeniu Bratstva v Českej republike konkrétnym postupom smerovania organizácie a jej postavenia v Cirkvi. Náročných diskusií sa zúčastnil aj Jeho Vysokopreosvietenosť Simeon, arcibiskup olomoucko-brnenský. Ktorý vyslovil svoju radosť zo stretnutia mladých kresťanov a udelil svoje arcipastierske požehnanie.
Počas nedeľnej liturgie zazneli modlitby za posilnenie všetkých pravoslávnych veriacich, za hojnosť plodov nebeských a pozemských, aby sme odhodlane a verne slúžili Bohu, blížnym a naše svedectvo bolo silné v duchu a v pravde.
Stretnutie vo Vilémove bolo požehnané. Zúčastnili sa ho cirkevní predstavitelia, kňazi, mládežníci z Ostravy, Prahy, Brna, Olomouce, Jeseníka a iných miest Českej republiky. Krátka správa o stretnutí mládeže zaznela aj na zasadnutí Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi v Českej republike v Prahe dňa 16. septembra. Veríme, že v blízkej budúcnosti sa podari pripraviť kvalitný program na posilnenie mládežníckych aktivít v živote Cirkvi, ktorý by sa stal podkladom pri realizácii cieľov Bratstva pri efektívnej pastorácii detí a mládeže na našich cirkevných obciach. Stretnutie bolo prvým zo série plánovaných verejných diskusií k problematike posilnenia Bratstva pravoslávnej mládeže v Českej republike a jeho efektívneho pôsobenia v cirkevných a občianskych štruktúrach širokospektrálnej spoločnosti.

Viac fotografií zo stretnutie si môžete pozrieť na webe Bratrstva pravoslavné mládeže v ČR.

zdroj: Mgr. Viktor Dutko
24. september 2010Untitled Document