Pekné popoludnie!
štvrtok 20. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Jeromučeník Teodot Ankyrský (303)
ZAJTRA sviatok má Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

sviatok má Svätý jeromučeník Metod (321), patarský biskup
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Julián Tarzský (305). Nájdenie moščí prepodobného Maxima Gréka (1996)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Valné zhromaždenie 2011

12. novembra 2011 sa v Prešove, v zasadačke Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie konalo Valné zhromaždenie Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS. Valné zhromaždenie je každoročné stretnutie pravoslávnych mládežníkov, na ktorom má každá skupina pravoslávnych mládežníkov možnosť prezentovať správu o činnosti, ktorú vykonávali počal celého roka, pochváliť sa so svojimi úspechmi a potešiť sa z úspechov druhých.

Takisto je to príležitosť, aby sme sa zamýšľali, čo chceme do budúcna robiť a akým smerom sa uberať. Okrem pochvál zazneli aj slová objektívnej kritiky, ale i povzbudivé myšlienky, ktoré iste všetkých nadchli do ďalšej práce v Christovej Cirkvi, aby tak i pravoslávni mládežníci svedčili o Bohu, o Christovom Evanjeliu a o skutočnom živote, ktorý je možný jedine pri Bohu.

Zasadanie Valného zhromaždenia sme začali molebnom na prizvanie pomoci Svätého Ducha, po ktorom sa zúčastneným prihovoril otec Peter Savčák, duchovník pravoslávnej mládeže. Po privítaní hostí a príhovoroch našich vladykov sme si mali možnosť vypočuť už spomínané správy o činnosti jednotlivých skupín a vedenia Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku –SYNDESMOS. Nasledovala zaujímavá diskusia a prestávka spojená s občerstvením. Čas po prestávke bol ďalej venovaný rôznym dotazom a postrehom k našej práci ako aj k informáciám o najbližších akciách a podujatiach, ktoré sa chystajú. Nakoniec sme zasadanie Valného zhromaždenia Bratstva Pravoslávnej mládeže ukončili modlitbou „Dostojno jesť“ a mnoholitstvijem.

Ďakujeme, všetkým zúčastneným i tým, ktorí pomáhali s prípravou zasadania Valného zhromaždenia.

Osobité poďakovanie však patrí Metropolitnej rade Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, za poskytnutie priestorov pre oficiálne sídlo nášho Bratstva pravoslávnej mládeže a pomoc pri našich aktivitách.

Takisto sa chceme poďakovať Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove, za každoročné poskytnutie zasadačky, aby naše Valné zhromaždenie mohlo prebehnúť v dôstojných priestoroch.

Ďakujeme tiež Úradu Michalovsko – košickej pravoslávnej eparchie v Michalovciach, Pravoslávnemu kňazskému semináru v Prešove a všetkým spolupracovníkom, ktorí nám pomáhajú pri našich aktivitách a našom fungovaní.


Spasi Vás Hospodi


S láskou v Christu

zdroj: Alexander Haluška
prezident Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS
18. november 2011

Untitled Document