Pekné dopoludnie!
nedeľa 1. októbra 2023
Konečne je už nedeľa!!

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš prepodobný otec Euménios Divotvorca, gortynský biskup (7. stor.)
ZAJTRA sviatok má Svätí mučeníci Trofim, Savvátios a Dorymedont (276)

sviatok má Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec (556)
ZAJTRA sviatok má Svätý jeromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína (304)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Zázračná premena Tela a Krvi


Stalo sa to v 8. storočí – ešte v dobách jednoty medzi západnými a východnými kresťanmi.
V chráme sv. Legoncia v talianskom mestečku Lanciano sa slúžila svätá liturgia. Všetko išlo ako obvykle, až náhle slúžiaci jeromonach bol pokúšaný rúhavou myšlienkou: „Možno, že je to všetko obyčajný symbol – že by sa chlieb a víno premenili v Telo a Krv Christovu? Kto to môže dokázať? Veď navonok všetko zostáva, tak ako predtým!“ Odháňal od seba tieto pochybnosti, ale rúhavá myšlienka sa neustále vracala. A pod klenbami chrámu zneli slova konania svätej Tajiny (t.j. Eucharistie).
Posvätné chvenie prenikalo mnícha, ale pochybnosti ho neopúšťala: „Áno, Christos je Všemohúci Boh, je Baránkom obetovaným, ktorý sa dobrovoľne vydal na smrť pre nás hriešnych. Môže všetko, veď vstal z mŕtvych! Čo je to pre Neho premeniť víno a vodu na krv a chlieb v telo... Ale veď od nás neodišiel, keď sa pred zrakmi učeníkov vzniesol na nebesá? A ako je možné, aby keď má jedno nerozdelené telo, rozdával seba všade stále znovu a znovu? Nie je svätá Eucharistia obyčajnou spomienkou, obradom?“ Márne sa kňaz snažil obnoviť v svoj duši pokoj a vieru.
Medzitým prebehlo premenenie a keď pri slovách modlitby rozlomil eucharistický chlieb, rozľahol sa v malom chráme prekvapený výkrik. Pod jeho prstami sa lámaný chlieb zmenil na niečo iného. Hneď nepochopil, na čo presne sa chlieb premenil, ale nebola to prosfora. A v kalichu už nebolo víno, ale hustá jasne červená tekutina, podivuhodne podobná krvi. Ohromený mních pozeral na predmet, ktorý mal v rukách - bol to tenký odrezok tela, podobajúci sa ľudskému svalovému tkanivu. Ostatní mnísi sa zhromaždili okolo kňaza a omráčení zázrakom neboli schopní skrývať úžas. Kňaz sa pred nimi vyznal zo svojich pochybností a po ukončení bohoslužby padol na kolena a pohrúžil sa v dlhu modlitbu. Za čo sa modlil? Ďakoval za toto znamenie zhora? Prosil o odpustenie svojej malovernosti?
Jediné, čo vieme iste je, že od tých dôb chránia v Lanciano už po dvanásť storočí Krv a Telo, ktoré sa zmaterializovali v chráme sv. Legoncia (dnes Františka). Správa o zázraku sa rýchlo rozletela po okolí a do mestečka začali prichádzať zástupy pútnikov...
Uplynuli storočia.


Tajomná večera. Ustanovenie spasiteľnej Eucharistie Spasiteľom sveta


Zázračné dary sa stali predmetom výskumu vedcov. Od roku 1574 s nimi boli predvádzané rozličné pokusy a skúmania; v r. 1970–71 boli prevádzané experimenty. Odovzdajme slovo samotným vedcom.

Profesor lekárskej fakulty Sienskej univerzity Odoardo Linoli, uznávaný expert v oblasti anatómie, patologickej histológie, chémie a klinickej mikroskopie, vykonal so svojimi kolegami výskum v novembri r. 1970 a v marci 1971; dostal sa k záveru: sväté Dary, ktoré sú uchovávané v Lanciánu od 8. storočia, sú skutočným ľudským telom a krvou. Mäso je čiastočkou zo srdečného svalu, obsahuje myokard, endokard a blúdivý nerv. Ako telo tak i krv patrí k jednej krvnej skupine. Vedci obzvlášť zdôraznili fakt, že najpodivuhodnejšie je zachovanie tela a krvi v priebehu dvanástich storočí za vplyvu prirodzených fyzikálnych, atmosférických a biologických agens, bez umelej ochrany a špeciálnych konzervantov. Okrem toho – je krv do našich časov schopná transfúzie, pretože si zachovala všetky vlastnosti čerstvej krvi.
Dr. Rudgero Bertelli, profesor ľudskej anatómie Sienskej univerzity, prevádzal paralelne výskum a získal rovnaké výsledky ako Linoli. Pri prevádzaní opakovaných experimentov konaných v r. 1981 za použitia dokonalejšej aparatúry a s ohľadom na vedecký pokrok v oblasti anatómie a patológie, boli znovu potvrdené pôvodné výsledky. Podľa svedectvá súčasníkov zázraku materializovaná Krv sa neskôr zrazila do piatich guličiek rôznej formy, potom zaschla. Zaujímavé je, že každá z nich, vzatá oddelene, váži toľko koľko všetky päť spolu! To protirečí základným princípom fyziky, ale je to skutočnosť. Objasniť toto sa vedci nepokúšajú. Ani by to nemalo cenu. Je tým len potvrdené učenie Cirkvi o tom, že v každej čiastočke svätého Prijímania prijímame celého Christa.


Zdroj: Zázraky naší doby Athos a konec svíta. Pravoslavná církevní obec v Jihlavě, 2006
Upravil: Redakčná rada internetového portálu (RRIP)Untitled Document