Pekné dopoludnie!
piatok 24. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Založenie Konštantínopola. Svätý hieromučeník Mókios. Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
ZAJTRA sviatok má Naši otcovia Epifanios, cyperský biskup, a Germanos, konštantínopolský patriarcha

sviatok má Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu (596). Prepodobný Nikita Stĺpnik (1186), perejaslavský divotvorca
ZAJTRA sviatok má Tretie nájdenie hlavy slávneho Hospodinovho predchodcu a krstiteľa Jána (850)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------

2010

Valné zhromaždenie 2010

...............      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto: Markella
31. december 2010

Nikolaj v nemocnici a domove dôchodcov

Stalo sa už tradíciou, že 6. decembra, seminaristi a študenti PBF chodia po nemocničných oddeleniach a domovoch dôchodcov...      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto: Markella
28. december 2010

Sviatok svätého Nikolaja v Spišskej Novej Vsi

Spišská Nová Ves, 18. december 2010. Odbitím šesťnástej hodiny večernej sme všetci netrpezlivo čakali...      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto: o. Štefan
22. december 2010

Múzeum rusínskej kultúry a Betlehemská hra 2010

"Dobryj večir tobi pane hospodarju, radujsja!..."      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto: Ing. Ján Frický
20. december 2010

Stretnutie humenských detí s Mikulášom

V pekný aj keď trochu mrazivý predvečer sviatku sv. Mikuláša (5.12.2010) sa v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom...      pokračovanie

zdroj: http://www.pcohumenne.orthodox.sk
13. december 2010

POZVÁNKA

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku...      pokračovanie

Sviatok svätca Nikolaja v Košiciach

5. decembra 2010 o 16h v Košiciach začal program na svätého Nikolaja pásmom duchovných, roždestvenských piesní...      pokračovanie

zdroj: účastníci
7. december 2010

Bdenie na sv. Gregora Palamu a návšteva farností

27. novembra v Spišskej Novej Vsi sa uskutočnilo bdenie v česť svätého Gregora Palamu...      pokračovanie

zdroj: účastníci
28. november 2010

POZVÁNKA

"Naši priatelia z DSS v Giraltovciach" tak znie názov výstavy fotografií...       pokračovanie

zdroj: PBF PU
24. november 2010

POZVÁNKA

Študentská veselica Bratstva 2011...       pokračovanie

zdroj: BPM
23. november 2010

Pravoslaviáda V.

20. výročie Bratstva, 5. výročie Pravoslaviády...      pokračovanie

zdroj: BPM Košice
20. november 2010

Prednáška s vladykom Kryštofom o hysichazme na našom území

Za účasti vladyku Jána, dvoch jeromonachov, mníšky a samozrejme našich študentov započal vladyka Kryštof svoju prezentáciu...      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto: Markella
12. november 2010

POZVÁNKA

Pozvánka na prednášku s vladykom Kryštofom o hysichazme na našom území       pokračovanie

zdroj: BPM
6. november 2010

Deň zosnutia o. igumena Ignatija

Ako minulý rok, tak aj toho roku sa na zosnutie igumena Ignatija (Čokinu) slúžila liturgia a panachýda...      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto: BPM Ulič
6. november 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Aký má vzťah Pravoslávna Cirkev k brušným tancom    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
28. október 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Čo sa deje keď inoverec požiadá o prijatie do Pravoslávnej Cirkvi    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
27. október 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Kedy vzniklo vyobrazenie trojramenného kríža    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
26. október 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Prečo rimokatolícke deti nemôžu do prvej svätej spovede ísť na prijímanie    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
26. október 2010

POZVÁNKA

Pozvánka na besedu s o. Prof. ThDr. Jánom Šafinom, PhD.       pokračovanie

zdroj: BPM
25. október 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Prečo pravoslávni kresťania nazývajú Syna Božieho Isus Christos    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
21. október 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Aké boli vyhlásenia Konštantinopolského snemu v roku 1583    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
20. október 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Prečo sa na Slovensku slúži podľa juliánskeho kalendára    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
20. október 2010

Bdenie na sviatok Pokrova Bohorodičky na kňazskom seminári

..........      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto: Markella
14. október 2010

POZVÁNKA

Pozvánka na Vsenočné bdenie v česť sv. Grigorija Palamu spojené s výletom po pravoslávnych cirkevných obciach staroľubovnianského okresu ...       pokračovanie

zdroj: BPM Spišská Nová Ves
15. október 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Aký má Pravoslávna cirkev názor na údajné zjavenia Vassuly Ryden    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
15. október 2010

„Svjatyj apostole i jevanheliste Joane Bohoslove moli Boha o nas!“

Táto prosba zaznieva deň čo deň v našom seminárnom chráme po večerných modlitbách. Tak prosíme o pomoc ochrancu...      pokračovanie

zdroj: Aleksander, foto: Markella
14. október 2010

Ľutina 2010

10. mládežnícka púť zo Sabinova do Ľutiny spojená s duchovným stretnutím...      pokračovanie

zdroj: Aleksander, foto: Markella
14. október 2010

POZVÁNKA

Piaty ročník obľubeného športového dňa - PRAVOSLAVIÁDY je opäť tu...       pokračovanie

zdroj: BPM Košice
13. október 2010

Štvrtý kríž humenskej farnosti na Hore Grabarka

PCO Humenné a ďalší veriaci sa spoločne zúčastnili v poradi štvrtej púte na Sv. Horu Grabarku (Poľsko, 17.-19.8.2010)...      pokračovanie

zdroj: http://www.pcohumenne.orthodox.sk
13. október 2010

Letný tábor pre deti a mládež

Pravoslávna cirkevná obec v Humennom a Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku - skupina Humenné usporiadali ďalší ročník letného tábora pre deti a mládež (Ulič, 2.-7.8.2010)       pokračovanie

zdroj: http://www.pcohumenne.orthodox.sk
12. október 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Kde je možné zaobstarať pravoslávnu duchovnú lietratúru    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
12. október 2010

POZVÁNKA

Svätá liturgia a panychída pri príležitosti výročia usnutia igumena Ignatija       pokračovanie

zdroj: BPM Uličské Krivé
7. október 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Kde je pravda u katolíkov alebo u pravoslávnych    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
6. október 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Ako mám žiť    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
5. október 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Kde sa dá zohnať pravoslávne sväté písmo    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
5. október 2010

PÝTATE SA ... na iné

Či je demokratický systém Bohom ustanovenou štátnou mocou    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
1. október 2010

Tábor v Ruskej Volovej

Toto leto bolo pre cigánčatka z Lukova výnimočné. Počas dní 19.- 24. 8 sa pre ne uskutočnil tábor v niekdajšom pravoslávnom táborovisku v Ruskej Volovej.       pokračovanie

zdroj: Valika (skupinka Lukov)
29. september 2010

Stretnutie pravoslávnej mládeže vo Vilémove

Veľké sú Tvoje skutky Hospodine, všetko si rozumne stvoril“ - práve takéto slová žalmu s vďačnosťou vyslovili účastníci duchovného stretnutia pravoslávnej mládeže vo Vilémove v Českej republike, ktoré sa konalo v dňoch 10. - 12. septembra 2010....       pokračovanie

zdroj: Mgr. Viktor Dutko, foto: www.bpm-cz.info
24. september 2010

Svätý Maxim a rusínska kultúra

Deň svätého novomučeníka Maxima v Inovciach...       pokračovanie

zdroj: RRIP
20. september 2010

20. púť a bdenie v Ladomirovej

"Výročná" púť do miesta bývalého monastiera...       pokračovanie

zdroj: RRIP
16. september 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Či existujú vysvetlenia pravoslávnych svätých ku Knihe Zjavenia ap Jána    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
14. september 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Čo je to ikonómia spásy    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
13. september 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Aký je vzťah Pravoslávnej Cirkvi ku Krížovej ceste    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
10. september 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Ako oboznámiť ľudí s osobnosťou o Ignatija Čokinu a prispieť k jeho kanonizácii    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
10. september 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Prečo sa telo nemá spopolňovať a ženy nemajú chodiť za ikonostas    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
10. september 2010

POZVÁNKA

Púť ku svätému Jovovi Uhoľskému na Ukrajinu      pokračovanie

zdroj: BPM
2. semptember 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Ako rozumieť slovám I nevvedi nas vo iskušenije    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
27. august 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Či môžu rozvedení manželia chodiť na prijímanie    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
27. august 2010

Púť a bdenie pri hrobe o. Ignatija v skýte Preobraženija,

Bolo to už tretíkrát, čo sa konala táto púť a nočné bohoslužby na tomto...      pokračovanie

zdroj: RRIP
24. august 2010

POZVÁNKA

3.pút z Uliča do Uličského Krivého ku kapličke igumena Ignatija (Čokinu)      pokračovanie

zdroj: BPM Ulič
11. august 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Či pravoslávni veriaci boli kedysi pohanmi a či je správne oženiť s neveriacou v Christa    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
7. august 2010

Chrámovy sviatok v Bardejove

Bdenie v česť svätého Serafima Sarovského a chrámový sviatok v Bardejove je za nami...      pokračovanie

zdroj: RRIP
4. august 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Kto sú nevlastní Christovi bratia    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
3. august 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Čo by nemalo chýbať v rodine pravoslávneho kresťana    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
3. august 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Ako je to s človekom po smrti, máme sa toho báť alebo nie    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
3. august 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Jesť alebo nejesť GMO potraviny    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
3. august 2010

PÝTATE SA ... na iné

Či je spávne vstupovať do manželstva s vekovým rozdielom 25 rokov    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
2. august 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Prečo tehotné ženy nemôžu ísť za krstnú mamu dieťaťu    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
2. august 2010

POZVÁNKA

Jubilejná X. pút zo Sabinova do Lutiny spojená s duchovným stretnutím      pokračovanie

zdroj: protodiakon Ján Husár
2. august 2010

Piatkové poobede pri chráme

Jeden pekný slnečný piatok sme sa rozhodli stretnúť pri našom chráme Položenia čestnyja rizy Presjatyja Bohorodicy v Stropkove. Naše stretnutie začalo...      pokračovanie

zdroj: mládežníčka Lenka
30. júl 2010

POZVÁNKA

20. mládežnícka púť zo Stropkova do Ladomírovej      pokračovanie

zdroj: BPM Stropkov
27. júl 2010

POZVÁNKA

V Bardejove sa koná chrámovy sviatok už tradične spojený s bdením ...      pokračovanie

zdroj:
27. júl 2010

PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ

Stalo sa to v 8. storočí – ešte v dobách jednoty medzi západnými a východnými kresťanmi...     pokračovanie

upravil: RRIP
20. júl 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Ako vníma Pravoslávna cirkev vegetariánov    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
9. júl 2010

PÝTATE SA ... na iné

Sú kurzy Alfa vhodné pre pravoslávneho kresťana    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
22. jún 2010

POZVÁNKA

13.-16. júla sa v Mukačeve koná futbalový turnaj pravoslávnej mládeže...      pokračovanie

zdroj: jerej Viktor, Mukačevo
21. jún 2010

PÝTATE SA ... na iné

Čo povedať Svedkom Jehovovým    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
21. jún 2010

Vysviacka na diakona

Bývalý viceprezident nášho Bratstva mal svoj veľký deň...      pokračovanie

zdroj: RRIP, pcokosice.orthodox.sk
20. jún 2010

POZVÁNKA

60. výročie vzniku michalovsko – košickej eparchie a 1125. výročie smrti sv. Metoda      pokračovanie

zdroj: MKPE
19. jún 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Aký je rozdiel medzi hriechom ako takým a smrteľným hriechom    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
17. jún 2010

PÝTATE SA ... na iné

Prečo prestol chrámu musí posvätiť biskup    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
17. jpn 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Prečo mnohí pravoslávni kňazi nosia brady a dlhé vlasy    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
10. jún 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Mám žiť kresťansky alebo nie    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
10. jún 2010

Deň detí v Prešove

....................       pokračovanie

zdroj: foto Markella
3. jún 2010

Športový deň v Sabinove

V Sabinove 15. mája 2010 sa konal prvý športový deň...       pokračovanie

zdroj: protodiakon Ján Husár
27. máj 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Čo hovorí Pravoslávna cirkev na homosexualitu    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
24. máj 2010

Koncert byzantskej hudby

Na naše cirkevné obce, do našich chrámov zavítal spevácky zbor z Cypru...      pokračovanie

zdroj: Wilík
20. máj 2010

Deň detí v Choňkovciach

Dňa 14. 5. – 16. 5. 2010 sa konal v PCO Choňkovce už II. ročník stretnutia mládeže, spojený s dňom detí...       pokračovanie

zdroj: Wilík
20. máj 2010

POZVÁNKA

Vsenočné bdenie v česť sv. prepodobnej Eufrosinije Pólockej spojené s duchovným stretnutím v Spišskej Novej Vsi a výletom do Slovenského raja      pokračovanie

zdroj: BPM SNV
19. máj 2010

POZVÁNKA

Bdenie v česť patróna našich bohoslovcov a seminaristov...      pokračovanie

zdroj: RRIP
19. máj 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Prečo sa rímskokatolícka a pravoslávna cirkev žehná inak    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
17. máj 2010

POZVÁNKA

Tradičný Deň detí v Prešove...      pokračovanie

zdroj: Bratstvo
17. máj 2010

"Brigáda" v Ľutine

Chlapci pomáhali pri upevňovaní železných kolov do zeme na nové lavičky a dievčatá...       pokračovanie

zdroj: Zuzka, foto: Alexander
12. máj 2010

POZVÁNKA

15. mája v sobotu v Choňkovciach... Deň detí!      pokračovanie

zdroj: o. Peter Bzík, duchovný BPM pre MKPE
4. máj 2010

Náboženstvo a opekačka

1. mája 2010, v sobotu, zorganizovala košická mládež a PCO v Košiciach "hodinu náboženstva" v prírode.       pokračovanie

zdroj: BPM Košice
3. máj 2010

Slávnosť v Sabinove

...mnohí študenti ho poznajú ako výborného kazateľa z nášho seminárneho chrámu svätého apoštola Jána Bohoslova...       pokračovanie

zdroj: Alexander
28. apríl 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Prečo sa k službe za zosnulých prináša chlieb    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
26. apríl 2010

PÝTATE SA ... na iné

Ako sa modliť, keď je človeku veľmi zle    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
26. apríl 2010

Ženy Myronosice v Medzilaborciach

Počas tejto nedele navštívili veriacich v Detskom domove sv. Nikolaja, ako aj ľudí v chráme Sv. Ducha v Medzilaborciach a v domove dôchodcov...       pokračovanie

zdroj: BPM Medzilaborciach
25. apríl 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Či je zlé prijímať a spovedať sa v katolíckom kostole    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
20. apríl 2010

PÝTATE SA ... na iné

Čo s posvätenými vecami, ktoré sú poškodené alebo s obalmi z nich    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
17. apríl 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Aké sú zásady pri modlitbe a kde všade sa môžeme modliť    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
17. apríl 2010

20 rokov nášho Bratstva!

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS oslávilo okrúhle výročie...       pokračovanie

zdroj: RRIP, foto: Markella
14. apríl 2010

Duchovné stretnutie na víkend Antipaschy

Christos anesti! Christos a inviat! Krisztus feltamadt! Christ is risen! Christos voskrese!       pokračovanie

zdroj: RRIP, foto: BPM Košice, Svatava
12. apríl 2010

PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ

CHRISTOS VOSKRESE!     pokračovanie

upravil: RRIP
6. apríl 2010

POZVÁNKA

Príchod ostatkov svätej mučenice, patrónky mladých, Heleny zo Sinope na Slovensko      pokračovanie

zdroj: MKPE
28. marec 2010

POZVÁNKA

štvrtý ročník duchovného stretnutia na Antipaschu. Tentokrát so vzácnou záhraničnou návštevou a ostatkami svätej...      pokračovanie

zdroj: BPM Košice
28. marec 2010

POZVÁNKA

Všetkých vás srdečne pozývame na okrúhle 20. výročie nášho Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS      pokračovanie

zdroj: vedenie BPM
24. marec 2010

PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ

Na záver Štyridsiatnice Vám prinášame poučenie prepodobného Feodora Studitu (+ 826), igumena Studitského monastiera     pokračovanie

zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/64.html, preklad: RRIP
24. marec 2010

V. ročník v prednese duchovnej poézie, prózy a spevu

Na prednes duchovnej poézie, prózy a spevu sa radi schádzame do Medzilaboriec, kde sa všetci stretneme a odnesieme si duchovné aj umelecké zážitky.       pokračovanie

zdroj: Alexander, RRIP, foto: Markella
23. marec 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Ako vyzeral Isus Christos    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
23. marec 2010

Mníšsky postrih

..........      pokračovanie

zdroj: pcokosice.orthodox.sk, foto: Markella, Ing. Ján Frický
17. marec 2010

Duchovné stretnutie v Ladomirovej

Tí, ktorí mohli, zišli sa ešte na fare, kde sme sa zohriali pri čaji a holúbkoch a následne sa nám veselými i poučnými slovami prihovorili...      pokračovanie

zdroj: Zuzka, foto: Markella
17. marec 2010

PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ

Prinášame Vám poučenie prepodobného Feodora Studitu (+ 826), igumena Studitského monastiera, o lenivosti k príprave na prijímanie Prečistých Tajín (na stredu piateho týždňa veľkého pôstu)     pokračovanie

zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/61.html, preklad: RRIP
17. marec 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Kde sa dajú nájsť Modlitby ku sv. Prijímaniu v slovenskom jazyku    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
16. marec 2010

PÝTATE SA ... na iné

Prečo sa manželka kňaza oslovuje matuška    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
16. marec 2010

Beseda na tému: kantorská služba v chráme

Ďakujeme hlavne absolventke Moskovskej duchovnej akadémie (odbor regent cirkevnej hudby) Mgr. Nadežde Sičákovej...      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto: Markella
16. marec 2010

PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ

Aj v polovici veľkého pôstu Vám prinášame poučenie prepodobného Feodora Studitu (+ 826), igumena Studitského monastiera     pokračovanie

zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/58.html, preklad: RRIP
10. marec 2010

POZVÁNKA

Pozývame vás na besedu o kantorskej službe v chráme, ktorou nás bude prevádzať absolventka Moskovskej duchovnej akadémie...      pokračovanie

zdroj: BPM
5. marec 2010

Návšteva Driečnej

Spoločne sme tam strávili veľmi pekný víkend, ktorí začal príchodom v dopoludňajších hodinách v sobotu...      pokračovanie

zdroj: BPM Medzilaborce
4. marec 2010

PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ

Prečítajte si poučenie prepodobného Feodora Studitu (+ 826), igumena Studitského monastiera, na stredu tretieho týždňa veľkého pôstu     pokračovanie

zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/53.html, preklad: RRIP
3. marec 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Čo Pravoslávna cirkev chápe ako hriech smilstva    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
3. marec 2010

POZVÁNKA

Duchovné stretnutie v Ladomírovej a pamiatka na o. archimandritu Sávu a metropolitu Vitalija...      pokračovanie

zdroj: Alexander
1. marec 2010

POZVÁNKA

Pozývame Vás na 5. ročník duchovnej poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach...      pokračovanie

zdroj: BPM Medzilaborce
24. január 2010

PROSBA O 2 % PRE BRATSTVO

Posilnite svoju lásku k Bohu a blížnym. Poskytnite 2 % pre Bratstvo...      pokračovanie

zdroj: vedenie BPM
24. február 2010

PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ

Aj v druhom týždni veľkého pôstu Vám Prinášame poučenie prepodobného Feodora Studitu (+ 826), igumena Studitského monastiera     pokračovanie

zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/50.html, preklad: RRIP
24. február 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Či je počas pôstu používanie mliečnych výrobkov neprípustné    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
22. február 2010

PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ

Prinášame Vám poučenie (47. - o pôste, bezvášnivosti a čistote) prepodobného Feodora Studitu (+ 826), igumena Studitského monastiera, na stredu prvého týždňa veľkého pôstu     pokračovanie

zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/47.html, preklad: RRIP
17. február 2010

P R O S B A

..........      pokračovanie

zdroj: vedenie BPM
15. február 2010

Koledovačky, ešte raz a naposledy...

Hoci sa nám Veľký pôst už blíži, no vonku to vyzerá ako na Roždestvo. Prinášame vám teda ešte raz fotografie z týchto krásnych sviatkov...      pokračovanie

zdroj: BPM Medzilaborce
11. február 2010

PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ

Prinášame vám 44. poučenie prepodobného Feodora Studitu (+ 826) na stredu syropustného týždňa     pokračovanie

zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/44.html, preklad: RRIP
10. február 2010

Vsenočné bdenie v česť svätej Xénie a duchovné stretnutie

Asi 50-ti sme navštívili Šumiac pod Kráľovou hoľou...      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto: o. Štefan, Lucia, Miťko a Števko
9. február 2010

Sánkovačka v Lukove

Pred pár dňami, keď napadalo veľmi veľa snehu, som sa rozhodla, že už bolo dosť osemročnej abstinencie od sánkovania...      pokračovanie

zdroj: Valika (skupinka BPM Lukov)
9. február 2010

Ples 2010

Tradičný ples Bratstva je za nami...      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto Markella
3. február 2010

PÝTATE SA ... na iné

Ako zachrániť útulok pre týrané ženy    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
3. február 2010

PÝTATE SA ... na iné

Čo s nepokojným spánkom    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
30. január 2010

Vsenočné bdenie pri ostatkoch svätého Jána Zlatoustého

V košickom chráme sa uchováva ikona svätiteľa Jána Zlatoustého s jeho ostatkami, pred ktorou sme slúžili...      pokračovanie

zdroj: BPM Košice
27. január 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Aké podmienky má spĺňať kandidát na kňazstvo    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
27. január 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Je kňazstvo Božia vôľa alebo vôľa človeka    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
26. január 2010

PÝTATE SA ... na iné

Kde je možné zaobstarať materiál na ikonopisectvo    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
26. január 2010

POZVÁNKA

Pozývame Vás na vsenočné bdenie, ktoré sa bude konať v česť sv. blaženej Xénie Peterburgskej dňa 5. februára 2010 (piatok)...      pokračovanie

zdroj: BPM Spišská Nová Ves
24. január 2010

Alexandropolský vladyka Antimos na Slovensku

V uplynulých dňoch navštívil michalovsko-košickú eparchiu grécky vladyka Antimos, metropolita alexandropolský...      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto Markella
24. január 2010

Deň anjela vladyku Juraja

Dňa 17. januára Cirkev oslavuje pamiatku svätého novomučeníka Juraja z Janiny...      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto Markella
24. január 2010

Bdenie v česť svätej Barbory

Tradičný program bohoslužieb zakončený liturgiou a agapé bol ešte obohatený rozdávaním darčekov...      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto Markella
18. január 2010

Krízové centrum v Prešove

Na začiatku decembra naši mládežníci dostali veľmi milé pozvanie, ktoré sa ani nedá odmietnuť. Pýtate sa čo je to za pozvanie?      pokračovanie

zdroj: Alexander, foto Markella
14. január 2010

Starobylá liturgia apoštola Jakuba

...aj u nás sa už slúžila. Košice, Prešov, Michalovce. Z posledného zmieňovaného miesta sú nasledujúce fotografie...      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto Markella
14. január 2010

Betlehemci - Snina 2010

Už je to piaty rok, odkedy sa v Snine obnovila tradícia koledovania počas Roždestvenských sviatkov...      pokračovanie

zdroj: matuška Tatiana
12. január 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Kedy začať učiť dieťa modliť sa a akú modlitbu    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
11. január 2010

Predroždestvenské stretnutie v Lukove

Niektorí z chlapcov sa rozhodli, že budú chodiť koledovať, tak sme im pomohli a vyrobili sme malú betlehemskú jaskyňu...      pokračovanie

zdroj: Valika (skupinka BPM Lukov)
11. január 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Ako zistiť, či sa chcem stať monaškou    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
11. január 2010

Blatné Remety a svätý Nikolaj

Sviatok sv. Nikolaja (Mikuláša) pravoslávna cirkev oslavuje 6./19.decembra. Svätý Nikolaj divotvorec...      pokračovanie

zdroj: Markella
11. január 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Od kedy Pravoslávna cirkev používa zvony    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
8. január 2010

Koledovanie mládežníkov v Košiciach

Už asi ôsmy rok roznášame radostnú zvesť Vtelenia Božieho Syna po košických rodinách...      pokračovanie

zdroj: BPM Košice
8. január 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Či Isus, Syn Boží, bol Žid    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
8. január 2010

 
Online 1