Pekné popoludnie!
štvrtok 20. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Jeromučeník Teodot Ankyrský (303)
ZAJTRA sviatok má Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

sviatok má Svätý jeromučeník Metod (321), patarský biskup
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Julián Tarzský (305). Nájdenie moščí prepodobného Maxima Gréka (1996)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu! Drahý otče, chcel by som sa opýtať, resp. vysvetliť slová Svätého Písma: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev“. Ako mám týmto slovám rozumieť, keď na základe nich katolíci tvrdia, že ich cirkev je tá pravá a apoštolská? Ďakujem za vysvetlenie.“

Pavol Štefanco

Odpoveď

Milý Pavol

„Svätý Ján Kronštadtský tieto slová vysvetľuje takto: „Klinec katolíckej pýchy a katolíckych lží v dogmách, v správe a mravouke je prvenstvo pápeža, domnelé a nesprávne chápanie výroku Spasiteľa: „Ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju Cirkev a brány pekelné ju nepremôžu“ (Mt 16, 18). Všetci svätí otcovia prvých a ďalších storočí ako aj samotní prví (vtedy ešte) pravoslávni pápeži (tento titul vtedy chápali jednoducho ako oslovenie otec) priznávajú, že pod Skalou, ktorá tvorí základ (Cirkvi), tu treba rozumieť samotného Isusa Christa“ Aj apoštol Pavol hovorí: „Tou skalou bol Christos“ (1Kor 10, 4). Možno Ťa ešte napadne otázka, prečo hovorí Isus Christos najprv o Petrovi a potom zrazu o Sebe a ako vieme, že zmenil predmet reči? Isus Christos nečakane menil predmet reči a upriamoval pozornosť poslucháčov na duchovnejšie a väčšie predmety aj pri iných príležitostiach. Keď sa Christos napríklad raz nachádzal v jeruzalemskom chráme, zrazu povedal: „Zborte tento chrám a Ja ho za tri dni postavím“ (Jn 2, 14). Tieto Jeho slová zdanlivo hovorili o chráme, v ktorom sa práve nachádzal, teda o jeruzalemskom chráme a prítomní to tak aj pochopili, a predsa Isus Christos hovoril už o niečom celkom inom. Aj vtedy, presne tak ako po slovách o Petrovi, začal nečakane hovoriť o Sebe, o zabití Jeho Tela a o jeho vzkriesení po troch dňoch. Tak to vysvetľuje aj samotné Evanjelium. O tom, že Christos zmenil aj po slovách o Petrovi predmet reči, svedčí okrem iného aj to, že v prvej časti hovorí doslova o Petrovi: „Ja ti hovorím, že ty si Peter“ (v pôvodnom gréckom jazyku Petros) a v druhej časti hovorí už o Skale (gr. Petra). Čiže Petros je Peter (v preklade kameň) a Petra (v preklade Skala) je Christos. Peter bol v tej chvíli nazvaný kameňom, pretože mocne a neochvejne vyznal správnu vieru v Christa ako Syna živého Boha, ale Isus Christos zostáva jedinou Skalou alebo inak povedané Základným Kameňom, na ktorom stojí Cirkev. Kameňov je v stavbe Cirkvi veľa, okrem Petra sú to všetci rovnako silno a správne veriaci ako Peter (živými kameňmi nazýva veriacich aj sám ap. Peter - 1Pt 2, 5) a najmä apoštoli, ktorí sú spolu s Petrom nazvaní nielen kameňmi, ale dokonca aj stĺpmi (Gl 2, 9), avšak základný Kameň a Skala, na ktorej stojí Cirkev zostane navždy iba jedna - je ňou Isus Christos. On je jediný uholný Kameň a jediná skutočná Hlava Cirkvi. Niektorí svätí otcovia (napr. sv. Ján Zlatoústy) hovoria, že pod Skalou, na ktorej si Christos vystavil Cirkev, je potrebné rozumieť okrem samotného Isusa Christa aj správnu a pravdivú vieru v Neho, takú, akú mal apoštol Peter a ostatní apoštoli a pravdivo veriaci, pretože pravda - to je Christos (Jn 14, 6). Takýto je výklad pôvodnej, apoštolskej, sobornej a cirkevnej Tradície Cirkvi zapísaný v dielach svätých otcov a pôvodných bohoslužobných textoch Cirkvi. Takýto výklad je v súlade s kontextom celého Svätého Písma a najmä s jeho duchom, čiže s duchom pokory a úcty pred Christom, našim Bohom a Spasiteľom. Najmä tohto ducha pokory sa držme, aby sme nestratili zdravý duchovný život. Nikomu, ani svätým nepripisujme viac, než im patrí. Skutočná úcta je len tá, ktorá je taká, aká má byť. Neprimeraná úcta neprospieva nikomu, ani svätým, ani nám“.

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
3. november 2008Untitled Document